Japans restaurant Oishi Fusion

Waterschapsheffingen voor inwoners Sliedrecht stijgen met bijna zes procent

TIEL / SLIEDRECHT – Inwoners van Sliedrecht gaan meer betalen aan waterschapsheffingen. Die stijgen in 2020 met circa 5,6%. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst.

Waterschap Rivierenland zorgt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. De begroting 2020 Waterschap Rivierenland vastgesteld. Besloten is dat de waterschapsheffingen stijgen met zo’n 5,6%. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In de begroting staat wat het Waterschap Rivierenland wil uitgeven in 2020 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft vrijdag 29 november 2019 de begroting 2020 definitief vastgesteld.

Veilige dijken
Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. De komende jaren investeert Waterschap Rivierenland fors in de rivierdijken, zodat die voldoen aan de nieuwe normen.

Voldoende water
Een veranderend klimaat vraagt om een robuust watersysteem dat ook ecologisch gezond is. Om wateroverlast of -tekort te voorkomen investeert het waterschap onder andere in de verbreding van watergangen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het onderhoud aan stuwen en gemalen. Zo zorgen we ervoor dat er in het gebied vrijwel altijd water van goede kwaliteit is en er voldoende aan en afvoercapaciteit is in het watersysteem.

Schoon water
Het waterschap zorgt voor het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. De komende jaren investeren ze in centralisatie van de rioolzuiveringsinstallaties en in energiebesparende technieken om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarbij werken ze samen met gemeenten om te komen tot een efficiënte afvalwaterketen.

Tarieven
Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Het waterschap zorgt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied. De volgende tarieven gelden in 2020:

Soort

Tarief Gelderland en Noord Brabant

Tarief Zuid-Holland en Utrecht inclusief wegen

Zuiveringsheffing

€ 54,98 per vervuilingseenheid

€ 54,98 per vervuilingseenheid

Ingezetenenomslag (inwoners)

€ 110,33 per woonruimte

€ 156,65 per woonruimte

Gebouwd (eigenaren van huizen binnendijks)

0,04880% (van WOZ-waarde)

0,05823%  (van WOZ waarde)

Ongebouwd (eigenaren van grond binnendijks)

€ 86,28 (per hectare)

€ 99,49 (per hectare)

Natuur (binnendijks)

€ 7,64 (per hectare)

€ 9,20 (per hectare)

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden waaronder Sliedrecht bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning € 322,-. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde €250.000) betaalt € 467,-. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.

Toekomstige ontwikkeling
Ook de komende jaren zal de opgave van Waterschap Rivierenland onverminderd groot zijn. De komende periode zal het algemeen bestuur van het waterschap nadrukkelijk spreken over hoe te komen tot een evenwichtige lastenontwikkeling. De resultaten van dit proces en de effecten op de lastenontwikkeling zullen in het voorjaar 2020 in het Algemeen Bestuur worden behandeld. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld