Waardeburgh begint donderdag met beeldzorg

SLIEDRECHT – Waardeburgh begint donderdag 13 juni 2024 met het geven van beeldzorg als vast zorgonderdeel. Na een periode van een pilot met positieve resultaten, wordt deze manier van zorg bieden nu voor alle cliënten van Waardeburgh mogelijk.

Generaties veranderen. De zorg is aan het veranderen. Mensen hebben behoefte aan meer regie in hun eigen omgeving, het liefst zo lang mogelijk. Aandacht én zelfstandigheid. (Foto Waardeburgh)

Beeldzorg betekent dat een cliënt via een tablet kan beeldbellen met een zorgmedewerker. Hiervoor gebruiken we de Compaan. Dit is een tablet die speciaal is gemaakt om cliënten en zorgmedewerkers op een plezierige en makkelijke manier te laten communiceren. “De uitdagingen van morgen vragen om een meer innovatieve insteek, meer gebruik van technologische hulpmiddelen en minder overnemen van zorg. We merken dat cliënten door beeldzorg groeien in zelfregie, zelfvertrouwen en versteviging van sociaal netwerk. Dit draagt bij aan onze ambitie om toekomstbestendige zorg te leveren”, aldus Michiel van der Vlies, bestuurder van Waardeburgh, “We bereiden ons in Nederland voor op andere zorgvragen, en ook grotere zorgvragen, door de zorg anders in te richten. Wat betekent dat voor de zorg nu? Daarom begint Waardeburgh met beeldzorg als vast zorgonderdeel. Zorgmedewerkers ervaren meer rust voor de cliënt en cliënten ervaren meer vrijheid. Sinds de start van de pilot beeldzorg eind januari, hebben er al ruim 2.000 beeldzorggesprekken plaatsgevonden met cliënten.”

Ervaringen
Nieuwe en huidige cliënten worden geïnformeerd als zij in aanmerking komen voor beeldzorg. Bij intakes wordt gekeken welke zorg een cliënt nodig heeft. Wijkverpleegkundigen kijken bij de intake eerst naar wat cliënten zelf kunnen, wat ze thuis kunnen en wat ze digitaal kunnen, vóór er gekeken wordt naar welke fysieke zorg moet worden ingezet. Beeldzorg kan vaak worden ingezet bij cliënten die geen fysieke ondersteuning nodig hebben en met mondelinge begeleiding kunnen worden ondersteund tijdens het zorgmoment. Bijna alle cliënten geven aan dat ze zeer tevreden zijn met beeldzorg. Ze ervaren regie omdat ze vaste momenten hebben waarop de beeldzorg wordt verleend, waar ze niet perse thuis voor hoeven zijn. Het zelfvertrouwen neemt toe en het contact met hun netwerk ook. Er worden spelletjes op gespeeld en foto’s en berichten uitgewisseld met familie. De beeldzorgmedewerkers krijgen meer inzicht in cliënten omdat er rust is voor gesprekken. Er ontstaat een band met de cliënt, waardoor er openheid ontstaat en er mooie momenten ontstaan. Een cliënt vertelt: “Ik krijg meer aandacht en kan de Compaan en medicijnen makkelijk meenemen ergens naartoe. Voor mij liever de Compaan dan thuiszorg!”

1 gedachte over “Waardeburgh begint donderdag met beeldzorg”

  1. Een mooi idee. Warme communicatie is en blijft het mooiste. Dat er veranderingen in de zorg plaats moeten c.q. gaan plaatsvinden is duidelijk. Dat mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen i hun eigen vertrouwde omgeving is duidelijk en gewenst.

    MAAR: wie gaat de tablet betalen? Thuis met alarm kost ook al bijna 25 euro per maand!. Maaltijden thuis laten bezorgen, omdat koken ook niet meer gaat, kost ook meer dan dat jezelf zou kopen. Al met al allemaal factoren die kosten verhogend zijn voor de oudere mensen.

    Wat nu al het thuis niet meer gaat? Dan word je eerst ergens in Nederland in een crisisopvang geplaatst en dan maar hopen dat je later in de buurt van je ouwe woonomgeving wordt geplaatst.

    Daar is de woonruimte zeer beperkt. Daar moet iets aan gebeuren!. Bejaardenhuizen zijn vertrokken en zijn uitsluitend verpleegtehuizen voor teruggekomen. Hier zal verandering in moeten komen. Creëer een soort 65 plus flats woningen en zorg daarbij.

    De oude generatie, die Nederland hebben opgebouwd, verdienen een goede ouwe dag.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld