Vragen provinciale statenfracties over aansprakelijkheid voor schade door uitstoot

DEN HAAG / SLIEDRECHT – Verschillende fracties in Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben donderdag 25 mei 2023 aan Gedeputeerde Staten vragen gesteld over aansprakelijkheid voor schade door uitstoot. Dinsdag 23 mei 2023 werd bekend dat de Rijksoverheid 3M aansprakelijk stelt voor de schade die door de PFAS uitstoot van 3M veroorzaakt is. Minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat stelde chemieconcern 3M officieel aansprakelijk voor de PFAS-schade die de fabriek heeft veroorzaakt in de Zeeuwse Westerschelde. De landsadvocaat heeft het bedrijf dat laten weten middels een brief.

Onder de vragenstellers is fractievoorzitter in de staten Nico de Jager (SGP) uit Sliedrecht. (Foto Provincie Zuid-Holland)

In Zuid-Holland vindt er ook uitstoot van onder andere PFAS plaats. Deze uitstoot veroorzaakt ook economische en gezondheidsschade. “Bent u met de indieners van mening dat het voor de geleden (gezondheids)schade voor inwoners en bedrijvigheid niet uitmaakt of de uitstoot zijn oorsprong in Nederland of over de grens had? Zo nee, waarom niet?”, vragen de politieke partijen, “Als we, zoals het Rijk nu stelt, er vanuit gaan dat de vervuiler moet betalen, zou dan ook de Zuid-Hollandse vervuiler niet moeten betalen voor het saneren van de uitstoot van bijvoorbeeld chemische bedrijven?” Ze willen ook weten hoe inwoners en bedrijven in Zuid-Holland, waartoe ook Sliedrecht behoort, de schade die veroorzaakt is door bedrijven in Zuid-Holland of andere provincies kunnen claimen. “Is de provincie bereid inwoners en bedrijven hier eventueel bij te helpen door het instellen van een meldpunt, net als de provincie Zeeland deed, voor schade? Zo nee, waarom niet?”, vragen de vragenstellers. 

Carte blanche
De uitstoot die bedrijven in Nederland hebben, is middels een overheidsvergunning toegestaan. Het Rijk laat met haar aansprakelijkheidsstelling zien de uitstoot van stoffen zoals PFAS schadelijk en mogelijk onwenselijk te vinden. “Welke kansen ziet u door deze omslag in denken en beleid van Rijkszijde voor Zuid-Hollandse inwoners?”, luidt één van de vragen. De Belgische rechter gaf in haar uitspraak over 3M aan dat een vergunning geen carte blanche is voor het toebrengen van schade.2. “Deelt het college deze mening met de Belgische rechtbank? Zo nee, waarom niet?”, stellen de politici, “Zou het college een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid van een gelijke procedure op basis van het Nederlands aansprakelijkheidsrecht?” Ook willen ze weten of aansprakelijkheidsstelling van het Rijk richting 3M ook aanleiding geeft om de Zuid-Hollandse vergunningen te herzien en/of bij het Rijk te bepleiten hier de wettelijke ruimte voor te krijgen en hoe dit alles past binnen de EU strategie voor duurzame chemische stoffen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld