Vragen over preventie- en handhavingsplan alcohol

SLIEDRECHT – Het CDA wil van het college van B & W weten hoe het vorig jaar is gegaan met de preventie- en handhaving van alcoholverkoop in Sliedrecht bij winkels, sportkantines en in de horeca. Een elftal vragen liggen op het bordje van het dagelijkse gemeentebestuur.

Half juni 2014 besloot de gemeenteraad om bij de tussentijdse evaluatie eind 2015 te bepalen of er aanleiding zou bestaan om het beleid en/of de nalevingspercentages aan te passen. (Foto Sliedrecht24)

“In de laatste tussenevaluatie van het Integraal Veiligheidsplan staat dat supermarkten, slijterijen, horeca en verenigingen in het jaar 2015 tot half december drie keer zijn gecontroleerd op de naleving van de Drank- en Horecawet. De nalevingspercentages staan daar niet bij”, aldus raadslid Vincent Prins, die namens het CDA de vragen indiende. Eind 2015 zou een tussentijdse meting van de handhaving plaatsvinden en begin 2016 zou er antwoord komen op de vraag of de gewenste resultaten wel of niet zijn bereikt. Tot nu toe heeft dat antwoord de gemeenteraad nog niet bereikt.

Vrijdag en zaterdag
Begin deze maand kreeg de Tweede Kamer een onderzoeksrapport over het kopen en verkrijgen van alcohol door jongeren. Daarin staat dat 16- en 17-jarigen hun alcoholhoudende dranken vooral op vrijdagen en zaterdagen kopen en dan met name voor en tijdens het uitgaan. In het rapport staat: “Op deze momenten is handhaving van de naleving van de leeftijdsgrens dus het meest noodzakelijk. Dit zijn ook de momenten waarop verstrekkers zelf (nog) alerter moeten zijn op het goed naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol.”

Naleven regels
Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. Zoals ook in de nieuwe Nota Jeugdwelzijnsbeleid te lezen is, is de kans op gezondheidsschade door alcohol relatief groot voor jongeren tot 24 jaar. Prins: “Om gezondheidsproblemen te voorkomen en ook om overlast in Sliedrecht te voorkomen, is in de raadsvergadering van 16 juni 2014 een besluit genomen over het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol voor de periode 2014-2015. De CDA-fractie diende in de betreffende vergadering een amendement in om ondernemers te stimuleren om de regels na te leven. Op grond daarvan moet het nalevingspercentage per gecontroleerde ondernemer op minstens 75% van het aantal controles liggen.”

 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld