Voetbalvereniging uit ongenoegen in brief aan gemeenteraad

SLIEDRECHT – In een brief aan de gemeenteraad maakt v.v. Sliedrecht duidelijk het ‘pappen en nat houden’ door de gemeente Sliedrecht en het niet nakomen van beloften zat te zijn. Ook de onzekerheden rond het wel of niet verhuizen van het sportcomplex van de Sportlaan naar Sliedrecht Buiten staat de vereniging tegen. De club diende ondertussen een voorlopige bouwaanvraag in om op de huidige locatie een nieuwe accommodatie te mogen bouwen. Daarnaast is de club niet geïnformeerd over de komst van tennisvereniging SLTC en de inpassing van het complex naar Sliedrecht-Noord. In een brief maakt het bestuur van v.v. Sliedrecht maandag 22 november 2021 het ongenoegen duidelijk. 

De voetbalvereniging voelt zich aan het lijntje gehouden, heeft weinig vertrouwen meer in de gemeente Sliedrecht omdat afspraken niet worden nagekomen en is het ‘pappen en nat houden’ zat. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

In het persbericht van de gemeente Sliedrecht van 4 november 2021 en het raadsvoorstel ontstaat een beeld dat we er al bijna zijn en met de voetbalvereniging Sliedrecht nog over een aantal kleine details verder gesproken moet worden. “Dat beeld klopt totaal niet. Dit proces loopt al zoveel jaren, waarbij iedere keer toezeggingen niet zijn nagekomen en planningen niet uitkwamen. Dit heeft er o.a. toe geleid, dat wij dit voorjaar hebben gezegd we praten niet meer verder met de gemeente en wij gaan voor de variant huidige accommodatie. De redenen hebben wij in het verleden richting de diverse gemeenteraadsfracties ook toegelicht. Wij hebben in 2020 zowel mondeling als schriftelijk richting het college van B&W een aantal zaken aangeven die voor ons cruciaal zijn om een volgende stap te maken. Dit zelfs los van verticale of horizontale varianten”, begint het bestuur van v.v. Sliedrecht de brief.

Consequenties
Daarna somt het bestuur van de voetbalvereniging een aantal zaken op die voor onzekerheid zorgen en het vertrouwen niet ten goede komen. “Er dient nu al volledige duidelijkheid te zijn over de wijze van ontsluiten van met name fietsers en overig verkeer. Dit in het licht van de drukke Sportlaan, de Fly-over en het sociale veiligheidsaspect voor zeker onze jeugdleden. Het college geeft daarbij iedere keer aan dat er een oplossing komt, maar hoe exact is niet bekend, laat staan wanneer. De kosten voor het nieuwe sportpark en onze nieuwe accommodatie zullen t.z.t. anders (veel en veel hoger) zijn dan in 2015-2016 berekend en afgesproken. Kijk maar naar de toename van grondstofprijzen en bouwmaterialen. De vraag wie deze extra kosten voor de bouw gaat betalen, wordt door het college iedere keer ontweken. Het steeds langer duren van een mogelijke verhuizing heeft steeds meer consequenties voor de huidige accommodatie en de velden. Het pappen en nat houden en iedere keer de rekening naar de gemeente sturen, houdt een keer op. Als wij in de eerste helft van 2021 praten met de gemeente om de asfaltpaden een goede onderhoudsbeurt te geven, wordt dat onderkend. Maar ondanks toezeggingen, weten we na een half jaar nog niks – dat geeft de burger geen vertrouwen”, stelt de club.

Voorlopige bouwaanvraag
Nu wordt de tennis op hetzelfde sportpark ingetekend. Bestuur v.v. Sliedrecht in brief: “Niet dat wij iets tegen de tennis hebben, maar dat is zonder verder vooroverleg er nu aan toegevoegd. De wijze van intekenen roept alleen maar vragen op. Concreet hebben wij op 8 november 2021 een brief gestuurd aan de wethouder die dringend had verzocht om weer aan tafel te komen. Wij hebben toen aangegeven dat wij onder voorwaarden zoals o.a. hierboven genoemd dat willen overwegen. Naast een reactie met: wij komen hier snel op terug, hebben wij niks meer vernomen. Ook werd door de zoveelste projectleider recentelijk weer aan ons gevraagd: wat zijn jullie wensen en behoeften voor het sportpark Sliedrecht Buiten. Als je in ruim tien jaar dat al tientallen malen hebt gedaan, vraag je je af wat gebeurt daar. Hoewel wij de afgelopen anderhalf jaar door corona blij waren als we konden voetballen, los van de accommodatie, is het toch niet meer uit te leggen aan onze leden dat de duidelijkheid over onze toekomst niet gegeven kan worden. Daarom kozen wij er ook dit voorjaar voor om te blijven en onze accommodatie te herbouwen. Daarvoor hebben wij ook een voorlopige bouwaanvraag ingediend. Tenslotte over het voorstel, wij hebben geen oordeel over 1,3 miljoen, maar zijn we bang dat hier salamitactiek wordt toegepast, waarbij er straks geen weg meer terug is en er ook geen geld is voor onze eventuele nieuwbouw en accommodatie.” Dinsdagavond 23 november 2021 spreekt secretaris Tom Pauw van v.v. Sliedrecht in bij de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad. Die bijeenkomst in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, begint om 20.00 uur.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld