Japans restaurant Oishi Fusion

Venis (Geduld-2.0) niet tevreden met beantwoording vragen aan college

SLIEDRECHT – Ontevreden over de beantwoording van zogeheten artikel 39 vragen – WOB verzoek Watertorenterrein heeft fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0) dinsdag 29 juli 2020 opnieuw vragen gesteld aan het College van B & W van de gemeente Sliedrecht. 

Op verschillende vragen kreeg Gerrit Venis (Geduld-2.0) geen antwoord of een verwijzing. (Foto Geduld-2.0)

Venis vroeg woensdag 8 juli 2020 onder meer hoe het verzoek luidde op basis van de WOB van de omwonende van het watertorenterrein, zoals hij eerder al duidde in de gemeenteraad bij mijn mondeling vragen? “Het gaat om een WOB-verzoek van een inwoner. Het college waardeert uw betrokkenheid, maar rapporteert niet over haar communicatie met individuele burgers. Wij hebben de procedures en wetgeving gevolgd en (na verlenging) binnen de termijnen besloten”, antwoordde het college dinsdag 28 juli 2020. Daar moest Venis het mee doen, want het  merendeel van de antwoorden op vragen waren verwijzingen naar deze reactie.

Meer tijd nodig
Venis klom dezelfde dag, dinsdag 28 juli 2020, kort na ontvangst van de antwoorden, opnieuw in de pen. Hij ontving namelijk eerder, vrijdagochtend 24 juli 2020 namens wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van project Watertorenterrein dat de vragen van het WOB-verzoek Watertorenterrein niet binnen de gestelde termijn konden worden beantwoord. “Omdat het verzamelen van de door mijn fractie gevraagde informatie meer tijd vergde en ze daarvoor (mede) afhankelijk was van externen. Gezien de inmiddels ontvangen beantwoording van de vragen is mij de benodigde extra tijd volstrekt onduidelijk”, zegt Venis. 

Juist of onjuist?
Dus gingen er dinsdag 28 juli 2020 opnieuw vragen de deur uit. “Voor welke antwoorden uit de eerdere vragen had u meer tijd nodig om informatie te verzamelen? En, gezien de antwoorden, waarom? Welke externen waren niet in de gelegenheid om tijdig te reageren? En waarom had u – gezien de beantwoording – informatie van externen nodig? Klopt het dat u, na het door mij stellen van schriftelijke vragen, de WOB-verzoeker hebt geïnformeerd over een langere doorlooptijd van het onderzoek? En dat daarmee eigenlijk de antwoorden de vragen feitelijk onjuist zijn?”, vraag Venis.

Vragen en antwoord
Hij doelt op de vragen en het gegeven antwoord: ‘Is het u gelukt om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen aan het WOB-verzoek te voldoen?’ en ‘Zo nee, wat is daar dan de oorzaak van en hebt u bij deze late (mogelijk te late) aanlevering voldaan aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen?’. Daarop antwoordde het college – zoals al hierboven gesteld: ‘Wij hebben de procedures en wetgeving gevolgd en (na verlenging) binnen de termijnen besloten.’ Venis twijfelt daar sterk aan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld