Veel kritiek van Slydregt.NU op ‘veiligheid’ in strategische agenda

SLIEDRECHT – Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) was dinsdagavond 9 oktober 2018 tijdens de oordeelsvormende vergadering eerlijk over de strategische agenda Veiligheid 2019 – 2022. Het valt Slydregt.NU op dat Rotterdam centraal staat en dat de situatie in de regio rondom Rotterdam onderbelicht blijft. “We vinden dit stuk te academisch en het raakt de praktijk niet. Dit beleidsstuk kan je zo copy pasten en gebruiken voor de stadsregio’s Amsterdam, Haaglanden en Utrecht. Er wordt totaal geen aandacht besteed aan de problematiek die zich in de dorpen afspeelt”, sprak Jongeneel. De andere dames en heren politici hadden weer andere vragen op hun hart. Volgens burgemeester Bram van Hemmen (CDA) is er ook in Sliedrecht ondermijning.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel spreekt de gemeenteraad toe. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De regionale prioriteiten zouden volgens Jongeneel zijn: – Politie voor iedereen; – Contraterrorisme, extremisme en radicalisering; – Ondermijning; – Cybercrime; – Burger centraal, slachtoffer voorop; – Beheersing van openbare orde risico’s. Jongeneel: “Wij missen hier een regionale prioriteit; de aanpak van de drugscriminaliteit. Waarom ontbreekt deze vorm van criminaliteit als regionale prioriteit? Heeft justitie gecapituleerd voor de drugscriminaliteit en moeten wij daarom accepteren dat wij in een NARCO-staat leven? Drugscriminaliteit is een ergernis voor de Sliedrechter. Veel Sliedrechters ergeren zich aan de drugsdealers die zich in het weekend s ’avonds begeven op het Burgemeester Winklerplein en op de kade aan de haven.” Voor de rest kon Slydregt.NU zich goed vinden in de regionale prioriteiten.

Geen prioriteit
Jongeneel citeerde daarna uit de College Informatiebrief (CIB): ‘Op het gebied van radicalisering traint Sliedrecht jaarlijks professionals in het kader van bewustwording en het herkennen van signalen. Tot op heden kent Sliedrecht geen signalen van radicalisering.’ Jongeneel: “Aan welke vormen van radicalisering moeten wij dan denken? Over de prioriteiten uit de gemeentelijke veiligheidsplannen hebben wij ook nog wel een paar vragen. Waarom heeft de aanpak van vernielingen (fysieke kwaliteit), veilig uitgaan en rampenbestrijding (wel handig met een chemieconcern en de Betuwelijn naast de deur) geen prioriteit? Het valt ons tot slot ook op dat ambtelijke en bestuurlijke integriteit en de veilige publieke zaak geen prioriteit heeft, kan de portefeuillehouder uitleggen waarom dit geen prioriteit is in het veiligheidsplan.” Slydregt.NU hoopt dat de strategische agenda bijdraagt aan een veiliger Sliedrecht.

Ondermijnende praktijken
Een maidenspeech kwam er ook van raadslid Arnoud Spruyt (SGP-ChristenUnie). “Zet actief in op buurtpreventie en WhatsAppgroepen. Stimuleer dat inwoners gemakkelijk melding kunnen doen van overlast en crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. Daarnaast denk ik ook aan cybercrime. Bij mij rijst vervolgens de vraag in hoeverre gemeente Sliedrecht voorbereid en bestand is tegen deze vorm van criminaliteit. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat zowel in de veiligheidseenheid als lokaal prioriteit gegeven wordt aan ondermijnende criminele activiteiten als mensenhandel, drugshandel en witwassen. We zouden graag van de portefeuillehouder willen weten hoe het in Sliedrecht staat met dit soort ondermijnende praktijken. Zijn er signalen bekend of in Sliedrecht winkels of andere bedrijfsactiviteiten worden gebruikt voor het witwassen van zwart geld?”, aldus Spruyt.

Tekst gaat verder onder tweet.

Jaarlijks
Spruyt snapt dat de portefeuillehouder vanavond niet grondig op de inhoudelijke thema’s in kan gaan. Spruyt: “De SGP-ChristenUnie stelt daarom voor dat de raad jaarlijks, structureel gaat overleggen met de burgemeester, de politie en het OM over het lokale veiligheidsbeleid. Laten we daarbij bijvoorbeeld ook meenemen hoe bewoners van Sliedrecht de veiligheid in ons dorp ervaren. Ook zijn we benieuwd of de portefeuillehouder kan zeggen of, en wanneer er een nieuw lokaal Integraal Veiligheidsplan komt, aangezien het vorige Veiligheidsplan voor 2014-2018 van kracht was. 

Zorgen
Burgerraadslid Joop de Vries (CDA) en oud-politieman voerde namens zijn partij het woord. “Het is bekend dat een kleinere politieeenheid minder flexibel is. Daar zijn we niet gerust op. Wij verwachten dat de portefeuillehouder daar een krachtige inbreng over heeft. Als het in Rotterdam regent, dan druppelt het in Sliedrecht. Er wordt steeds verder ingegrepen in de openbare orde. De politie kan het niet alleen en is afhankelijk van de alertheid van bewoners. Het is ondermijning, de criminelen willen invloed. Cybercriminaliteit is er ook. Het CDA vraagt aandacht voor de digitale oplichting. Het oplossingspercentage is nog maar zes procent. Ook radicalisering kan overal toeslaan”, aldus De Vries. Ook pleitte hij voor meer snelheidscontroles. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Prioriteit
Raadslid Mark Verheul (PRO Sliedrecht) had de hele strategische agenda doorgelezen. “Rotterdam kwam 46 keer in het stuk als naam voor. Sliedrecht twee keer. Hebben we wel het goede stuk? Onze fractie had verwacht dat drugs ook een grote prioriteit zou hebben?” Weet u wel wat er speelt aan criminaliteit in ons dorp? Onze fractie zou het erg op prijs stellen om jaarlijks te worden bijgepraat door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum”, aldus Verheul.

Radicalisering
Raadslid Gokhan Torun (PvdA) liet het woord ‘radicalisering’ vallen. “Zijn er mensen in beeld? Zijn ze aanwezig in Sliedrecht? Hoe beschermen we de gemeenschap. Uit de moskee kan ik zeggen dat dit nihil is”, aldus Torun. Jongeneel vroeg Torun of de moskee is gelieerd aan de diyanet moskee. Dat klopte volgens Torun. Volgens Jongeneel is dit de rechterarm van de Turkse president Erdogan. “Als we het hebben over radicalisering dan hebben we het ook over Turkse Nederlanders”, vond Jongeneel. Volgens Torun moet er eigenlijk in Sliedrecht niet veel aandacht worden besteed. “Ik kan het me niet voorstellen”, aldus Torun. Volgens raadslid Sjors van Wijngaarden zit het gevaar buiten de moskee. Dat beaamde ook Torun. Fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD) sprak van een strategisch stuk. “We hebben het idee dat we waakzaam moeten zijn met betrekking tot prioriteiten met het oog op Sliedrecht. Ook wij zien overleg over veiligheid absoluut zitten. Wat gaat er concreet voor Sliedrecht veranderen?”

Ook hier ondermijning
Burgemeester Bram van Hemmen (CDA) vertelde dat de capaciteit van agenten in de regio onder druk staat. Dat komt volgens hem onder meer door de vergrijzing. “Hier is de capaciteit toegenomen en dus vooralsnog doen we het goed. Cybercrime vraagt om specialistische kennis. De security is de Drechtsteden is goed geregeld. We hebben ook een securityman.” Over ondermijning in het dorp kon hij niet veel zeggen vanwege mogelijk politie invloed. Van Hemmen: “Er vindt ondermijning in Sliedrecht plaats. Ja. Vindt het veel plaats? Nee.” Van Hemmen voelde wel voor een overleg met betrekking tot veiligheid. Voor raad en politie is dat volgens Van Hemmen goed. Hij vertelde ook dat er een beroep wordt gedaan binnenkort op alle inwoners (oog en oor) met het oog op voorkomen van criminaliteit. Extremisme is volgens Van Hemmen ‘een vernijnig ding’. Van Hemmen: “We moeten altijd blijven opletten. Mensen hebben uiteraard vrijheid van mening, maar het mag niet de openbare orde beïnvloeden.”

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld