Slydregt.NU vindt wijzigen begroting SOJ te makkelijk

SLIEDRECHT – Lokale partij Slydregt.NU kan niet instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Zuid-Holland. “SOJ behoort binnen de wettelijk vastgestelde budgetten te blijven en – zo nodig – maatregelen te nemen of zij dit nu wil of niet. Onjuiste beleidskeuzes zijn geen redenen het budget aan te passen, doch dwingen een organisatie haar beleid aan te passen”, stelde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) dinsdagavond 9 oktober 2018 tijdens een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad.

Volgens Slydregt.NU heeft SOJ heeft een fout gemaakt door een procedure niet juist te volgen. Jongeneel: “Dit is jammer en betekent dat de diensten niet zullen worden vergoed. Wie een fout maakt moet op de blaren zitten. SOJ zal hierdoor elders bezuinigingen moeten doorvoeren.” (Foto gemeente Sliedrecht)

SOJ verliest volgens Slydregt.NU uit het oog dat zij als professionele organisatie binnen het wettelijk kader moet blijven en de gestelde budgetten moet respecteren. “Het is niet aan SOJ het – kennelijk naar haar mening te beperkte budget te bepalen maar aan de overheid. Bij Slydregt.NU dringt zich het beeld op van de Mea Vita casus. We weten allemaal hoe dit is afgelopen.” Bij besluitvorming stemt Slydregt.NU tegen het raadsvoorstel. De partij verzocht het college te bevorderen dat SOJ haar activiteiten binnen het wettelijke kader uitoefent en binnen de door de overheid gestelde budgetten. Jongeneel: “Het is niet aan SOJ aard en omvang van haar activiteiten te bepalen.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Juiste stap?
Raadslid Rens den Besten (CDA) maakte ook een aantal opmerkingen. Den Besten: “Ik ben docent en raak wel eens betrokken bij jeugdhulp. Je ziet als je erin verdiept hoe veel werk het is en hoe hard wordt gewerkt. De prijs is me een zorg. We moeten er weer geld bij leggen. Is dit nu wel de juiste stap of moeten we een stap verder gaan?” Fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht): “Het gaat om een aanzienlijk bedrag, Er wordt 4,7 miljoen extra gevraagd.” 

Geld
Raadslid Cees Paas (SGP-ChristenUnie) vroeg zich af of Slydregt.NU de jongeren nu in de koude willen laten staan. “Je moet de begrotingen niet overschrijden, Je moet zich gewoon zuinig zijn met je centen”, reageerde Jongeneel (Slydregt.NU) met verhefde stem. Raadslid Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie) herinnerde Jongeneel aan een eerdere opmerking van zijn fractie ‘het beantwoorden van de hulpvraag’. Raadslid Gokhan Torun (PvdA) wees op het artikel 1 van de Grondwet. Jongeneel: “Je kan het geld maar één keer uitgeven. We kunnen niet geld blijven uitgeven. Zo werkt het niet, voorzitter!” Fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD): Wij zijn ook van de schatkist, maar we willen niet de indruk wekken dat het bij ons alleen om geld gaat. Een goed huishoudboekje is er niet meer bij. Ze doen voor komen als het hen ‘is overkomen’ en dat vinden we niet kunnen. Misschien moeten we eens praten over een ‘nee, nee en nogeens nee’ regeling.” Bijderwieden vond dat eens nagedacht mocht worden, waar we mee bezig zijn. “We begroten met beschikbare middelen en kijken of het echt wel nodig is.”

Niet trots
Wethouder Hanny Visser-Schlieker reageerde na het eerste termijn in de gemeenteraad. Visser: “Komt dit uit de hoge hoed? Wij hebben wel inzicht. Minister Hugo de Jonge heeft wel gekeken hoe het zit met tekorten op de jeugdhulp. Hij gaat het onderzoeken en dan gaan we erover praten. We zijn in deze regio niet uniek en ik word er niet trots van.” Visser vertelde dat ‘de raad’ nooit heeft gewild dat iemand valt tussen kind en schip. Visser gaf Jongeneel mee dat het ‘SOJ’ van ons allemaal is. “Dan hebben wij als ‘eigenaar’ het recht om er wat van te zeggen”, reageerde Jongeneel. 

Helpen
In tweede termijn vond fractievoorzitter René de Munck (D66): “Er wordt gezegd ‘nee, nee, nee!’ door de VVD. Wij zeggen ‘ja, ja, ja!’ want de jeugd heeft de toekomst. Er moet ook beter worden begroot.” De Munck wil geen kind in de koude laten staan en vond dat de tekst niet krachtiger hoefde te formuleren. CDA, PRO Sliedrecht en SGP-ChristenUnie vonden van wel. “Is alles zoals we het zien? Moeten we zo hard rennen? Omdat het nodig is?”, aldus Bijderwieden. 

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld