Politiek buigt zich over strategische agenda Sociaal Domein

SLIEDRECHT – De VVD beet het spits af bij de oordeelsvormende vergadering agendapunt strategische agenda sociaal domein. “Hoe ver mag men gaan om een ondersteuningsvraag te stellen”, vroeg fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD) zich onder meer af. Bijderwieden: “We moeten kijken of er oplossingen voor de vragen zijn. Een aantal vraagstukken kan niet altijd de gemeente oplossen. We denken dat de ambitie te groot is, te breed en dat te veel gewild wordt. Wij hebben het idee dat we op te veel fronten ons in willen gaan zetten.”

Raadslid Gokhan Torun sprak in bij dit agendapunt. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) was buiten Sliedrecht en dus nam raadslid Gokhan Torun (PvdA) hem adequaat waar. Hij voerde het woord bij het punt over de strategische agenda Sociaal Domein. “We staan aan het begin van een traject dat moet uitmonden in een transformatie van het sociaal domein, namelijk de vertaling naar sleutelprincipes. Zoals wat ook in de strategische agenda is vermeld, staat de burger en de oplossing centraal en niet de regels. Want de regels brengen een enorme administratieve druk met zich mee. Dus we moeten kijken wat er echt aan de hand is, hoe iemand of een gezin echt verder geholpen kan worden, wat echt wezenlijk bijdraagt aan het bereiken van een oplossing in plaats van in welke regeling het precies past en wat daarbij hoort aan maatregelen. Kortom, we moeten meer maatwerk leveren. We zijn dan ook blij dat dit duidelijk naar voren komt in de strategische agenda. Het gaat de PvdA om dat inwoners van Sliedrecht echt worden geholpen en daardoor weer goed kunnen blijven meedoen in de samenleving”, sprak Torun.

Tekst gaat verder onder tweet.

Kwaliteit
Een maidenspeech was het voor raadslid Hetty Advokaat (PRO Sliedrecht). Zij vertelde dat haar fractie de strategische agenda onderschrijft. Het is tenslotte de portefeuille van haar eigen wethouder, Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht). Advokaat noemde een aantal voorbeelden van mensen die hulp nodig hebben. Advokaat vroeg zich af of ook naar de kwaliteit van de hulp wordt gekeken. Ook pleitte Advokaat voor teksten in begrijpelijke taal. Ze kreeg na afloop van fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht) een digitaal bloemetje.

Ondersteuning centraal
Raadlid Rens den Besten (CDA) kwam daarna aan het woord. Het CDA wilde weten hoeveel extra gelden nodig zijn. Den Besten: “Wat gaat de burger merken als de agenda wordt aangenomen. Ik kan het nog geen kaas van maken.” Dat was kort en bondig. Burgerraadslid Jan-Bart Karens (SGP-ChristenUnie): “Mensen die ondersteuning nodig hebben staan centraal en niet de regels. Er wordt ook gesproken over een tussenevaluatie. Heeft die al plaatsgevonden?” Ook had hij vragen over omgaan met ‘eenzaamheid’  enwijkgerichte aanpak. “Wij zijn als SGP-ChristenUnie positief gestemd over deze agenda”, aldus Karens. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Stappen
Wethouder Visser-Schlieker probeerde vervolgens wat vragen van de sprekers te beantwoorden. Visser: “Daar waar u begon VVD met een kritisch geluid en citaten uit de agenda. We hebben een maximaal welbevinden voor ogen van onze inwoners. Dat bedoelen we met optimaal, om zich te ontplooien. Soms is het wel nodig dat een professional even naast iemand gaat staat. Daar waar nodig voor onze inwoners zullen we hulp van instanties of de regio erbij roepen. We hebben ook lokaal een taak met de Wmo. Dat bijt elkaar niet. Deze agenda is gebaseerd op het lokale veld en wat we lokaal beschikbaar hebben.” Visser begrijpt dat wordt uitgekeken naar het uitvoeringsplan. Er is inmiddels ook een buurtmakelaar. Alle hulpverleners zitten onder één dak op het Bonkelaarplein en de volgende stap is ons buigen over de financiering. “We moeten het stap voor stap doen. Doel is om middelen beter in te zetten”, aldus Visser, die toezegde dat het uitvoeringsprogramma nog veel concreter zal zijn. Visser: “Een concept is gereed en dat ga ik volgende week ook mee lezen. Voor het eind van het jaar hopen we u dit te presenteren. Ik denk dat het voor onze inwoners alleen maar beter zal worden en laagdrempelig hebben georganiseerd.”

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld