Voor Slydregt.NU is geld ondergeschikt aan hulpvraag

SLIEDRECHT – Het was dinsdagavond 9 oktober 2018 de maidenspeech voor burgerraadslid Cees Westerhout (Slydregt.NU). Tijdens de oordeelsvormende vergadering ging hij namens de lokale partij in op de strategische agenda sociaal domein. 

Burgerraadslid Cees Westerhout voert voor het eerst het woord in de gemeenteraad. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

“Ik heb het doorgelezen en vind het een zweverig verhaal”, begon hij zijn betoog. In deze Strategische Agenda wordt volgens Slydregt.NU de sociale visie vertaald naar ‘sleutelprincipes’. “Deze sleutel principes houden eigenlijk kort in dat systeemwaarden beter moeten worden vertaald naar menswaarden met als doel een samenleving waarin alle inwoners erbij horen, naar vermogen meedoen en een bijdrage leveren. Tevens wil men de hulp verlening laagdrempeliger maken en makkelijker toegankelijk. Ook moet de zorg op maat worden geleverd. En men moet niet meer van instantie naar instantie lopen, maar één aanspreekpunt hebben, die alle zorgvragen kan beantwoorden. Dit is een positief streven”, aldus Westerhout. 

Minder positief
Ook een positief punt is volgens Westerhout meer interactieve beleidsvorming. “Men wil actief de wijk in en met inloopavonden in de desbetreffende wijk met de inwoners gaan praten om te kijken wat de behoefte in de wijk is. Zo kom je inderdaad goed te weten, wat er speelt in een wijk. Maar echter lees ik onderwerpen in de strategische agenda die ik minder positief ervaar. De instanties komen veel geld tekort, omdat er veel vraag is naar hulp. Kijk maar naar jeugdhulp. Daar is diversen keren veel geld bijgelegd, maar komen nog steeds te kort. Maar daaraan is ook te zien dat de mensen die deze hulp nodig hebben, de weg naar deze instanties wel weten te vinden”, sprak Westerhout.

Verrast
Slydregt.NU is van mening dat geld ondergeschikt is aan de vraag voor hulp. Westerhout: “Als iemand om hulp vraagt, moet die ten alle tijden geholpen worden. Echter is de pot geld niet altijd toereikend. Dan zou je zeggen dat er goed onderzocht wordt waardoor dit komt. Dit is ook wel gebeurt, maar dan nog wordt men verrast door de hogere kosten. Hoe kan dit ? Er is ondertussen toch al enige jaren ervaring op gedaan door de gemeente met het uitvoeren van de taak jeugdzorg. Maar toch is men jaar in jaar uit verrast door extra uitgaven waar niet van te voren rekening is gehouden in het budget. Als je het rapport verder leest, wil men in gaan zetten op een sterk sociale structuur. Deze structuur kan soms ook beperkend zijn in de ondersteuning van onze inwoners als gevolg van o.a. financiële schotten en regels die zijn opgesteld, waardoor maatwerk niet altijd mogelijk is.”

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld