Geld voor nieuwe motoren waterbus

SLIEDRECHT / REGIO – Er wordt vanaf dit najaar fors geïnvesteerd in schonere motoren van de Waterbus. De provincie Zuid-Holland steekt er € 1.400.000,– in en de Drechtsteden draagt € 275.000,– bij. De Waterbus vaart onder meer van en naar Sliedrecht. 

De Waterbus Routekaart. De motoren van schepen die varen op de verbinding tussen Dordrecht en Rotterdam (lijn 20) en op de lijnen binnen de Drechtsteden worden de komende tijd vervangen.

Door het vervangen van de bestaande motoren wordt de uitstoot van fijnstof met minimaal 90% en stikstofoxiden met minimaal 80% gereduceerd. Dat draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. 

Najaar
Gedeputeerde Rik Janssen (SP) is enthousiast: “Gebruik van openbaar vervoer is op zichzelf al duurzaam. Na aanpassing van de Waterbus-vloot is het dat helemaal. Deze investering versterkt de functie van het openbaar vervoer en levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.” De exploitant van de Waterbus, Aquabus B.V., voorziet de nieuwe motoren onder andere van roetfilters. In het najaar wordt begonnen met de ombouw van het eerste schip. De overige schepen volgen komend jaar. Door geleidelijke ombouw heeft de ombouw geen invloed op de dienstregeling.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld