Tot nu toe twintig inwoners Sliedrecht dupe toeslagenaffaire

SLIEDRECHT – De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft in februari 2021 het Hulpteam Toeslagen opgezet om gedupeerde inwoners direct hulp te kunnen bieden. “Dit team helpt momenteel circa 250 inwoners binnen de Drechtsteden onder wie twintig Sliedrechtse inwoners”, bericht wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Sociaal, Zorg en Welzijn woensdag 27 oktober 2021 in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad. 

De hulp betreft ondersteuning bij het aanvragen van compensatie, schuldhulpverlening, inkomensondersteuning, huisvesting en zorg. Vat: “Ondersteuning van gedupeerden vindt waar nodig plaats in overleg en afstemming met de professionals van Het Bonkelaarhuis.” (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Het hulpteam bestaat uit zes regisseurs toeslagen die ondersteuning en begeleiding bieden aan inwoners, elke gemeente heeft een vaste regisseur. Zij zijn de vaste contactpersonen en het centrale aanspreekpunt voor de gedupeerden.

In kaart gebracht
Een deel van de gedupeerden heeft vanwege de toeslagenaffaire te maken met schuldenproblematiek. Hiervoor is nog geen totale oplossing. Vat: “Dit heeft mede te maken met de diversiteit van de schulden en haar schuldeisers. Er is inmiddels wel een akkoord met de publieke schuldeisers over kwijtschelding. Voor kwijtschelding van publieke schulden vindt compensatie via het Rijk plaats. Daaronder vallen ook de schulden die uitstaan bij de SDD en gemeenten. De vorderingen van de SDD en gemeenten zijn allemaal in kaart gebracht, behalve de fraudevorderingen worden deze bij gewezen gedupeerden kwijtgescholden.” In totaal is voor de gemeente Sliedrecht een bedrag van € 1.800,– aan gemeentebelastingen kwijtgescholden (stand juli 2021).

Hulpvraag groot
Tot eind 2023 kunnen inwoners zich als gedupeerde bij de Belastingdienst melden. “Daarnaast zal het tijd nodig hebben voordat alle gedupeerden door de Belastingdienst zijn beoordeeld en de schadebedragen zijn uitgekeerd. Intussen blijft de hulpvraag groot en neemt deze toe. Op dit moment wordt de hulp aan ex-partners opgestart en aan de kinderen van gedupeerden. Voor deze twee groepen wordt nieuwe regelgeving opgesteld en worden landelijk afspraken gemaakt over de te verlenen hulp. Tot slot is van belang om op te merken dat de Belastingdienst de gehele aanpak aan het herijken is. De operatie is aan de kant van de Belastingdienst vastgelopen door het grote aantal (mogelijk) gedupeerden dat zich heeft gemeld. De herijking leidt mogelijk tot een ander proces waarbij een andere of grotere rol voor gemeenten is weggelegd”, licht Vat in de CIb toe.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld