Toelichting plannen gemeentelijke subsidies

SLIEDRECHT – De beeldvormende openbare vergadering van de gemeenteraad Sliedrecht, die dinsdag 15 december 2015 om 20.00 uur wordt gehouden in het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30, staat geheel in het teken van subsidies. 

Het gaat om het onderzoeksrapport ‘Kop of munt: samenhang tussen subsidiebeleid en maatschappelijke doelen’. Het rapport brengt in kaart welke relatie er bestaat tussen het gemeentelijk subsidiebeleid, de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd en de activiteiten die de maatschappelijke partners voor deze subsidie verrichten.

Inzicht
Ook is volgens het college in kaart gebracht welke niet gesubsidieerde organisaties in Sliedrecht actief zijn en welke doelen zij nastreven. Daarmee geeft dit onderzoek inzicht in: het brede maatschappelijke middenveld in Sliedrecht, welke organisaties activiteiten organiseren voor de inwoners van Sliedrecht, welke organisaties bijdragen aan de gewenste maatschappelijke doelen die de gemeente op termijn voor ogen heeft  en indirecte subsidies. 

Handvatten
Het onderzoek biedt, in aanvulling op de eerder gedane onderzoeken van de Rekenkamer en het rapport ‘Anders Subsidiëren’, volgens het college concrete handvatten hoe raad, college en maatschappelijke partners tot een subsidiebeleid kunnen komen. Dit beleid moet, zo zegt het college, bijdragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen van de gemeente.

Niet kostendekkend
Een deel van de gemeentelijke locaties wordt volgens het college niet kostendekkend verhuurd. “Dit zijn feitelijk indirecte subsidies. Het College is het gesprek gestart met een aantal gesubsidieerde organisaties over meer samenwerking en bundeling van huisvesting. Leidraad hierbij is dat de activiteiten overeind blijven maar in samenspraak wordt bekeken of een andere locatie niet beter past bij de aard en het te bereiken doel van de activiteit. Meervoudig ruimtegebruik wordt gestimuleerd en de huisvestingslasten kunnen worden verlaagd”, aldus het college in een brief aan de raad, die volgend jaar rond de kadernota met de nieuwe verordening naar de raad komt.

Presentaties
Dinsdagavond 15 december 2015 worden drie doelen gesteld: inzicht krijgen in de conclusies van het rapport, inzicht in het vervolgtraject tot vaststelling van de subsidieverordening en aanvangen met vaststellen van maatschappelijke doelen, effecten en indicatoren. In drie kwartier geeft Johan Goudswaard kort zijn mening over het rapport en de bevindingen en doet hij suggesties voor de toekomst. Wethouder Hanny Visser-Schlieker komt met de tijdslijn, hoe het college wil gaan bezuinigen, hoe het proces met de inwoners gaat lopen en hoe de raad zal worden meegenomen in deze discussie. Voor de presentaties is drie kwartier uitgetrokken.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld