Startnotitie Ontwerp Dijkvisie maanden vertraagd

SLIEDRECHT – In het eerste kwartaal van 2016 wordt aan de gemeenteraad van Sliedrecht de Startnotitie Ontwerp Dijkvisie aangeboden, inclusief een kostenplaatje. De visie vraagt volgens het college van B & W meer tijd. 

Eerder dit jaar is de dijkvisie besproken met bewoners. (Foto via Riens Lagewaard)

“Omdat de interne afstemming en het opstellen van een financiële vertaling meer tijd vergt dan eerder verwacht, is het ontwerp momenteel nog niet gereed voor aanbieding aan de raad. Daarom wordt de Ontwerp-Dijkvisie Sliedrecht in het eerste kwartaal van 2016 aan uw raad aangeboden, inclusief een raming van de benodigde financiële middelen”, schrijft het college. Op 28 oktober 2014 heeft de raad de ‘Startnotitie Dijkvisie Sliedrecht’ vastgesteld als startdocument voor het opstellen van een integrale dijkvisie. “In de Startnotitie is afgesproken dat het ontwerp in het derde kwartaal van 2015 zou worden voorgelegd aan de raad met het verzoek het geheel vrij te geven voor inspraak en overleg.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld