Oishi Fusion

Slydregt.NU vraagt wethouder Goverde waarom hij niet transparant is geweest

SLIEDRECHT – Lokale politieke partij Slydregt.NU heeft dinsdagavond 24 november 2020 bij aanvang van een oordeelsvormende vergadering mondelinge vragen gesteld aan wethouder Ed Goverde (PvdA) van Ruimtelijke Ordening en Gemeentelijk Vastgoed naar aanleiding van een artikel gepubliceerd door Sliedrecht24. De online krant meldde zaterdag 21 november 2020 dat Crossing Borders Development B.V. en Crossing Borders Building Solutions B.V. een bedrag van € 650.000,– k.k. hebben geboden voor de locatie school Groen van Prinsterer aan de Frans Halsstraat. De ontwikkelaar zou minimaal 31 appartementen op de locatie willen bouwen.

Het bod van de ontwikkelaar heeft wethouder Ed Goverde (tweede van links) niet met de raad gecommuniceerd. Slydregt.NU wilde door het stellen van vragen duidelijkheid van de portefeuillehouder. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

 “Slydregt.NU vindt dit een bijzondere gang van zaken dat wij van dit feit op de hoogte moeten worden gebracht door de media. Slydregt.NU is van standpunt dat het college van B&W transparant en integer moet handelen zodat wij onze controlerende taak als volksvertegenwoordiger goed kunnen uitvoeren. De indruk is nu dat de raad informatie wordt achtergehouden”, stelde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU), die dan ook met een reeks vragen kwam. 

Geen melding
Jongeneel wilde dinsdagavond van de portefeuillehouder weten of de plannen van Crossing Borders Development B.V. en Crossing Borders Building Solutions B.V. de gemeente niet aanstonden. Waarom waren / zijn woningen daar niet gewenst zijn. Ook wilde Jongeneel horen waarom de verantwoordelijk wethouder hier niet eerder melding van heeft gemaakt in de gemeenteraad. Jongeneel: “Waarom komt dit nu pas bij beantwoording van art. 39 vragen van de inmiddels vertrokken fractievoorzitter Gerrit Venis (red. Geduld-2.0) naar buiten?”

Geheimzinnigheid
Hij vroeg dinsdagavond ook of LEEF! voldoende biedt voor de locatie. En waarom ‘overbieders’ zijn genegeerd. “Zijn er afspraken gemaakt met LEEF!, die ook nog niet bekend zijn gemaakt? Waarom zoveel geheimzinnigheid door de portefeuillehouder? Het ontbreekt aan transparantie. Wanneer gaat de wethouder verantwoordelijkheid nemen? Wanneer gaat de wethouder eerlijk tegen ons zijn? Wij als gemeenteraad hebben duidelijk laten weten dat het gevoelig ligt. En waarom wordt dit dan niet gemeld? Mist de portefeuillehouder het gevoel van urgentie?”, sprak Jongeneel. 

Verwijzing
Wethouder Ed Goverde vertelde dat het college pas op de plaats maakt en een beeldvormende vergadering belegt. “Van geheimzinnigheid is geen sprake”, volgens Goverde, die even de geschiedenis in het kort schetste. Hij meldde niet waarom hij de bieder niet heeft genoemd, want de wethouder was al lang op de hoogte. 

3 gedachten over “Slydregt.NU vraagt wethouder Goverde waarom hij niet transparant is geweest”

 1. Blijft staan. Het College van B & W is niet heel erg open over andere aanbieders, terwijl de zaak gevoelig ligt door de beeldvorming. Ook de beantwoording dinsdagavond door wethouder Ed Goverde was ‘te glad’. Eerlijkheid ontbreekt.

 2. Het was echt mijn goede voornemen en niet voor 2021 nu voor direct.
  Ik zou me niet meer laten verleiden tot een reactie op een stukje over de Sliedrechtse politiek.
  Maar toch …..
  De fractie van Slydregt.Nu heeft vragen gesteld aan het college over transparantie en integriteit rond de Groen van Prinstererschool. Daarbij is gesteld dat de informatie over wie die andere partij is (naast LEEF!) en wat die partij voor de locatie zou willen betalen uit de media (i.c. Sliedrecht24) moest worden vernomen. Dat zou dan nog eens een knap staaltje van onderzoekjournalistiek zijn geweest.
  Sliedrecht24 publiceerde die informatie op zaterdag 21 november. Daaraan vooraf waren echter de vragen die ik – toen nog als Geduld-2.0 – daarover stelde op 27 oktober al beantwoord. En in dat antwoord staat de naam van de 2e betrokken partij en toegevoegd is ook het prijsvoorstel.
  Een alerte raad had er dus al zeker een maand eerder op kunnen reageren.
  De naam van die 2e partij was voor oplettenden ook al eerder te zien. Aan de beantwoording van technische vragen van voormalig collega René de Munck (antwoorden op 19 oktober) werd een voortgangsrapportage grote projecten toegevoegd. Bij het project GvP staat dat er twee partners zijn: LEEF! / Yulius en Crossing Borders Development.

  Kortom …. Iedereen had het kunnen weten.

  Maar ook hier gebeurde weer precies waar ik me in mijn nadagen druk om maakte. In de brij van College Informatie Brieven en – soms weinig tot niets zeggende – antwoorden op vragen is ook belangrijke informatie verstopt.
  En dat is niet alleen de conclusie van (o, daar heb je hem weer) Gerrit Venis, maar ook de Rekenkamer constateert dat “op dit moment de informatievoorziening in sommige gevallen onvoldoende helder lijkt voor de raad. Er is onvoldoende duidelijkheid over de relevantie van bepaalde informatie en het vertrouwelijke of geheime karakter van bepaalde verstrekte informatie”.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld