Slydregt.Nu teleurgesteld over communicatie gemeente naar bewoners

SLIEDRECHT – De lokale politieke partij Slydregt.NU is erg teleurgesteld om het zoveelste nieuwsbericht over slechte communicatie of participatie van de gemeente Sliedrecht te ontvangen. Aanleiding is een artikel op online krant Sliedrecht24, waarin bewoners van de Rivierdijk kenbaar maken dat ze zijn ‘overvallen’ door de nieuwe plannen op het Watertorenterrein. Slydregt.NU vindt het opmerkelijk dat het College van B & W zegt al in de geest van de participatie in de zin van de Omgevingswet te werken, omdat dit soort voorvallen zich veel te vaak voordoen. “Onze fractie vindt het de hoogste tijd om de communicatie en de participatie van de gemeente Sliedrecht te verbeteren!”, stelt burgerraadslid Danny Stierman (Slydregt.NU) mede namens fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). Ze hebben een reeks vragen aan het college gestuurd. 

Burgerraadslid Danny Stierman (Slydregt.NU). 

Slydregt.NU wil weten over college het artikel kent en vraagt zich af of het college meer weet over het feit dat Aa planadvies haar plannen al in 2022 heeft gepresenteerd. “Wie zijn volgens het college alle belanghebbenden rondom het project van het Watertorenterrein”, vragen Stierman en Jongeneel. Ook horen ze graag of de gemeente heeft gecommuniceerd met de belanghebbenden rondom het project van het Watertorenterrein. “Hoe wil het College de omwonenden en andere Sliedrechters laten participeren bij het project van het Watertorenterrein?”, stelt Slydregt.NU. Ze horen ook graag een antwoord op de vraag of het college begrijpt dat voorzitter Kees van Wijk van stichting Rivierdijk wijkt niet zich ‘overvallen’ voelt naar aanleiding van het nieuws over het project van het Watertorenterrein. “Hoe kijkt het College terug op het participatieproces rondom dit project en hoe denkt de gemeente per 1 januari, na intreding van de omgevingswet, het participatieproces rondom dit project te vervolgen?”, vragen ze tenslotte. Het tweetal wil binnen vier weken een antwoord horen op de vragen.

4 gedachten over “Slydregt.Nu teleurgesteld over communicatie gemeente naar bewoners”

 1. Beste Kees Ippel,
  Wat ik uit dit artikel opmaak is dat Slydregt.nu aankaart dat het nu echt de hoogste tijd wordt dat het college en ook de raad zich transparant opstelt tegenover de inwoners, dat er meer communicatie en overleg met inwoners plaats gaat vinden. Zeker na het incident afgelopen dinsdag van Simone de Groot waarbij haar het woord is ontnomen. Dit is natuurlijk een blamage. Dit incident zal er zeker voor zorgen dat er minder mensen naar de raadsvergaderingen komen en ook minder mensen in zullen spreken.
  Ik denk dat u zich beter over dit laatste zorgen kan maken.
  Dat de gemeente er niet zo best voor staat heeft deze gemeente vnl aan zichzelf te danken.
  En over framen gesproken, ik kan zo een aantal artikelen uit Sliedrecht24 voor u opzoeken waarin uw partij bepaalde mensen framed omdat zij toevallig niet aan uw wereldbeeld voldoen.

 2. Schijnbaar mag je in Sliedrecht je teleurstelling niet meer uitspreken als ik de woorden van de heer Ippel lees. En waarom zou je die teleurstelling niet uitspreken via Sliedrecht24. Het college en een deel van de gemeenteraad luistert simpelweg niet.
  Dat het beleid en gedrag van het college en een groot deel van de gemeenteraad dusdanig is dat de burgers worden genegeerd is teleurstellend. Veel inwoners vragen zich om die reden inmiddels af waarom dit college nog niet is opgestapt.
  Wanneer het college of iemand anders deze reactie ziet als poging de betreffende gebeurtenis zo te framen dat de gemeente in een zo zwart mogelijk daglicht komt te staan en de zwarte piet toegeschoven krijgt, zie ik dat uitsluitend als nieuwe poging iedereen de mond te snoeren en de eigen zin door te drukken.

 3. De nieuwe omgevingswet?

  Die wet die 1 januari 2024 ingaat?

  Die wet die ervoor heeft gezorgd dat het ene na het andere ondoordachte plan door wordt geduwd?
  Dan zult u de plannen voor bouw in Dreespark moeten herroepen. Zoals Ten Brinke al aangaf. Besluitvorming intrekken!

  Burgerparticipatie, een onderdeel dat wordt opgenomen in de omgevingswet die in werking gaat treden op 01-01-2024. Wat houdt deze omgevingswet nou eigenlijk in en wat heeft burgerparticipatie hiermee te maken?

  Er bestaan in Nederland heel veel regels over onze leefomgeving. Waar moet onze leefomgeving aan voldoen? Wat mag wel en wat mag niet? Deze regels worden in 2024 samengevoegd tot één nieuwe wet, de omgevingswet. Door deze regels in één wet samen te voegen, zullen goede initiatieven sneller en makkelijker van de grond komen. Je ziet sneller welke regels gelden in jouw omgeving. Je kunt hierbij denken aan regels wat betreft geluid, veiligheid maar ook regels in de bouw en te bouwen projecten, enz. enz.

  Waarom wordt burgerparticipatie hierin opgenomen?

  Wat is er nou belangrijker in een leefomgeving dan de stakeholders (bewoners en ondernemers) die deze leefomgeving vertegenwoordigen? Daarom is ook burgerparticipatie meegenomen in deze wet. Er bestaat straks nog maar één loket waar je aanvraag, initiatief of idee getoetst wordt aan alle zaken waar het aan moet voldoen wat betreft de omgevingswet. Dit versnelt het proces en zorgt ervoor dat je niet meer van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

  De overheid moet bij bepaalde plannen aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn en hoe ze invulling hebben gegeven aan haar participatiebeleid. De gemeenteraad kan met een raadsbesluit aanwijzen in welke gevallen participatie verplicht is.

 4. Voordat hieronder weer allerlei meningen over de communcatie van de gemeente wordt geplaatst, is het goed om het volgende eerst te lezen.

  In de nieuwe omgevingswet is het juist de bedoeling dat iemand die een plan heeft op eigen grond, eerst zelf met de omwonenden om tafel gaat en de plannen laat zien, die hij of zij zou willen realiseren.
  Het Watertorenterrein is niet van de gemeente maar van een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar heeft via zijn planadviesbureau nu brieven gestuurd voor een informatiebijeenkomst op 29 november.

  Slydregt.nu weet heel goed dat de communicatie binnen de nieuwe omgevingswet zo loopt, of althans ze zouden het horen te weten. En als je het niet weet of er meer van wil weten, dan kun je altijd de vraag stellen aan het college. De vragen die in het artikel staan, zijn goede vragen.
  Maar als je dan ook direct de pers opzoekt, dan heb je daarmee een doel. En gezien de kop van het artikel is het blijkbaar het doel van de fractie van Slydregt.nu om iedere gebeurtenis in het dorp zo te framen dat de gemeente in een zo zwart mogelijk daglicht komt te staan, en de daarbij horende zwarte piet steevast naar de gemeente te schuiven.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld