Slydregt.NU komt met initiatiefvoorstel voor locatie Groen van Prinsterer

SLIEDRECHT – De lokale politieke partij Slydregt.NU wil niet langer wachten op een plan van het College van B & W en is vrijdag 23 februari 2024 met een initiatiefvoorstel voor starterswoningen gekomen voor wat betreft de locatie van de vroegere basisschool Groen van Prinsterer aan de Frans Halsstraat. De huizen zouden begroot € 6.951.300,– moeten opleveren en dan kan de gemeente de woningen verkopen voor rond € 240.000,–. 

Slydregt.NU is van mening dat het project door het college weinig gericht en niet voortvarend wordt aangepakt. ” Wij willen voorstellen de uitvoering van de studie Johan Lavooi en Joop Keesmaat, die ons in het bijzonder als Burgerinitiatief zeer aanspreekt, in participatie te brengen”, zegt burgerraadslid Gert Jongeneel (Slydregt.NU). (Planschets Keesmaat / Lavooi)

Tekst gaat verder onder foto.

Het initiatiefvoorstel is geschreven door burgerraadslid Gert Jongeneel (Slydregt.NU). De schets, uitleg van het plan en een begroting lag vrijdagmiddag klaar om aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. (Foto gemeente Sliedrecht)

Initiatief Keesmaat / Lavooi
Half december 2022 werd een amendement in de raad behandeld en is spontaan een burgerinitiatief ontwikkeld en daarmee kwamen Joop Keesmaat en Johan Lavooi eind oktober 2023 met een studie naar het college. Het ging om de bouw van woningen tegen een betaalbare prijs voor jonge starters. De studie bevatte een schetsontwerp met een begroting. 

Samengevat stond daar toen in planschets:

 • Op de locatie van de school kunnen 29 woningen komen voor starters en/of éenpersoons huishoudens komen voor een betaalbare prijs
 • Wij ramen die op € 240.000,- incl BTW voor 2- kamerappartementen met een netto oppervlakte van 60 m2
 • Als de gemeente een erfpactconstructie hanteert kan daar nog € 20.000,- van af
 • Het gaat niet ten koste van groen ; voor stenen komen stenen in de plaats met een omgeving van zoveel mogelijk bomen en hier en daar struiken
 • Het gebouw heeft een getrapte vorm zodat het minder massaal is dan de huidige school
 • Langs de huidige Catsstaete komt een groenstrook die eventueel ook voor particuliere tuinen kan worden gebruikt.

De initiatiefnemers stelden uitdrukkelijk niet de pretentie te hebben het enig juiste ontwerp te presenteren of projectontwikkelaar te spelen. Het doel van hen was een haalbaar project te ontwikkelen ten bate van jongeren, die wachten op een geschikt huis.

Tekst gaat verder onder planschets.

College Informatiebrief
Eind november 2023 stuurde het college een College Informatiebrief naar de gemeenteraad over de stand van zaken. Daarin werd vermeld dat het college in het begin van 2024 wil werken aan stedenbouwkundige kaders, waarbij ook omwonenden de gelegenheid krijgen mee te denken met het opstellen van randvoorwaarden. Op de gemeentepagina begin december 2023 werd gemeld ‘denk daarbij bijvoorbeeld aan de maximaal toegestane bouwhoogte, doelgroep en prijsklassen’. “De bedoeling van het college is om die kaders vervolgens aan alle geïnteresseerde initiatiefnemers mee te geven, waarna deze de gelegenheid krijgen om bouwplannen in te dienen. De gemeenteraad wordt daarvan volgens dit spoorboekje voor de zomer van 2024 op de hoogte gesteld. Daarmee gaat het college voorbij aan de kaders die de gemeenteraad al heeft meegegeven”, stelt burgerraadslid Gert Jongeneel (Slydregt.NU), “Immers, er is al expliciet vastgelegd  dat starters- / seniorenwoningen gebouwd moeten worden. Waarmee in elk geval de doelgroep, maar toch ook de prijsklasse al bepaald zijn.  Dat zal het uitgangspunt  van het overleg met de omwonenden moeten zijn.”

Blijvende aandacht
Daarnaast is het door de initiatiefnemers ingediende plan volgens Jongeneel een aanleiding om een uitspraak te doen over de vraag welke prioriteit de gemeenteraad wil leggen bij de bouw van betaalbare starterswoningen. Jongeneel sr.: “Het is daarom nu het moment om de raadsuitspraak van half december 2023 nog meer richting te geven. De raad wil immers zo snel mogelijk starterswoningen realiseren. De positie van starters in het Sliedrechtse woningaanbod behoeft blijvende aandacht.” Sliedrecht past volgens Jongeneel sr. beleid toe om te sturen op de nieuwbouw van betaalbare starterswoningen. Hij verwijst naar het verkiezingsprogramma van de SGP / ChristenUnie. “In Sliedrecht is aandacht nodig voor jonge starters op de woningmarkt en goede doorstroom naar het duurdere segment, zoals de VVD wil.”

Betaalbare (huur)woningen
Er moeten volgens Slydregt.NU meer woningen komen die gericht zijn op starters, eenpersoonshuishoudens en mensen met een beperking die zelfstandig willen en kunnen wonen. Jongeneel wijst nu naar PRO Sliedrecht. Betaalbare (huur)woningen voor starters, zoals Slydregt.NU wil. “Er moeten snel meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen komen voor starters en éénpersoonshuishoudens. We willen ook dat de gemeente meer regie neemt en meer investeert om een actiever grondbeleid te kunnen voeren, zoals PvdA wil). Het liefst zien we dat Sliedrechtse starters voorrang krijgen op de huizenmarkt, zoals het CDA wenst”, aldus Jongeneel in het initiatiefvoorstel.

Richting geven
In de plannen van het college is het benodigde budget voor de participatie door omwonenden reeds opgenomen. Jongeneel sr.: “Het initiatief beoogt slechts het proces richting te geven en de ontwikkeling van het project te stroomlijnen en te bespoedigen met behulp van het burgerinitiatief.”

3 gedachten over “Slydregt.NU komt met initiatiefvoorstel voor locatie Groen van Prinsterer”

 1. Beste Gijs,
  De kennis van de online journalistiek mogen we je niet kwalijk nemen, maar teksten worden bij ons voortdurend aangepast, foto’s gewisseld, of aangevuld met een video of podcast. Zo werkt dat anno 2024.

  Als een tekst nog onduidelijk is, dan maken we dat graag duidelijk.
  Je hebt je ingang bij de VVD weten we, dus wat is er lastig aan om hen even de financiële paragraaf te vragen als je daarin bent geïnteresseerd.
  Daarin staan de cijfers, waarover je meer wilt weten tenslotte.

 2. Tekst inmiddels aangepast? Wellicht even melden zodat een eerder gegeven reactie nog enige betekenis had!

 3. Kan de heer Jongeneel een nadere toelichting geven hoe het mogelijk is dat “De uitvoering moet de gemeente Sliedrecht uiteindelijk € € 6.951.300,– opleveren”?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld