Sliedrechts Museum slaat eerste paal voor uitbreiding

SLIEDRECHT – De eerste paal voor de nieuwbouw van het Sliedrechts Museum wordt woensdag 17 januari 2018 geslagen. Het gaat om een aanbouw aan de achterzijde van het bestaande museum aan de Kerkbuurt. De aanvang is 15.00 uur.

De nieuwbouw gaat van start. Het gebouw gaat er zo uitzien. (Afbeelding via Sliedrechts Museum)

Genodigden worden vanaf 14.30 uur verwacht. Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) slaat de eerste paal.

Ongegrond
Eerder was een aantal omwonenden tegen de nieuwbouwplannen.  De lokale partij PRO Sliedrecht kwam zelfs met een motie om bij zijn beslissing over de aanvraag van het Sliedrechts Museum de belangen van de omwonenden nadrukkelijk in overweging te nemen. De ingediende zienswijzen werden ongegrond verklaard en een vergunning voor uitbreiding is vervolgens verstrekt. 

7 gedachten over “Sliedrechts Museum slaat eerste paal voor uitbreiding

 1. Die bezwaren zouden er inderdaad niet geweest zijn wanneer men als hoogte de grens van het naastgelegen pand van ‘ Vögele’ had aangehouden. En dat is nog écht hoog. En dat voor een krimpende verneiging waarvan het hoofdgebouw de hele week op enkele uurtjes na al leegstaat. Maar ja…men wist niet hoe anders het enorme legaat dat men jaren geleden ontving weg te werken. Het is echt een meer dan onredelijke situatie die dan ook totaal niet uit te leggen valt.

  Noot van de redactie:
  Wij hebben als regel dat we geen forum zijn.
  Reageren op elkaar doen we in principe niet. Wel reageren op het artikel.

 2. Wat jammer museumbestuur dat jullie zich zo opstellen. Wanneer ik het goed begrijp waren er geen bezwaren tegen de uitbreiding gekomen wanneer jullie de hoogte wat hadden verlaagd.
  Begrijp goed dat jullie er zijn voor de inwoners van ons baggerdorp dus ook jullie buren. Hun bezwaar lijkt me zo terecht. Waarom dan zo gehandeld?
  Ik mis een reactie van jullie kant.

 3. Beste Hetty er staat in mijn reactie “Sliedrechtse Politiek” zonder partijen bij naam te benoemen. U kunt het niet met mij oneens zijn dat “de Politiek” burgers laat barsten en dat men zich hier over mag schamen.

 4. Graag wil ik deze gelegenheid ook even aangrijpen om het functioneren van de gemeente Sliedrecht momenteel even aan de orde te stellen. Voor de aanstaande bouwplannen van het Museum is er door aannemer Visser een aantal bouwhekken geplaatst die over de rand van de stoep opgesteld zijn, zodat men ter hoogte van het Sliedrechts Museum gedwongen is op de straat te gaan lopen. Aan de andere kant van de weg is er namelijk door de daar aanwezige parkeerplaatsen ook al geen stoep. Ondergetekende heeft hierover afgelopen maandag met de gemeente Sliedrecht gebeld om aan te geven dat hierdoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. Het autoverkeer in dit deel van de straat is met name in het weekend extreem druk en iedereen moet dus nu op de weg lopen. Dit geldt ook voor alle kinderen die van en naar de Henri Dunantschool lopen vanuit de zogenaamde ‘Schildersbuurt’. En dan zwijg ik nog over de drukte met de auto’s van alle bezoekers voor de ‘kaartclub’. Ik heb afgelopen maandag gebeld om te melden dat dit een zeer gevaarlijke situatie oplevert en dat dit simpel opgelost kan worden door de hekken een paar meter richting het museum te verplaatsen zodat de stoep weer begaanbaar is. Men neemt dit alles braaf op, met de mededeling dat men het door zal geven aan de betreffende afdeling. Vanmiddag heb ik nogmaals gebeld, omdat deze situatie nog steeds voortduurt, nadat ik van de bovenbuurvrouw had gehoord (die ook voor dezelfde gevaarlijke situatie had gebeld) dat er vergunning was verleend om de hekken te plaatsen tot aan de rand van het eigen terrein (de stoep daarbij uiteraard vrij latend). Dit had zij telefonisch vernomen van dezelfde gemeente Sliedrecht. Nu – op woensdag – gaf men aan mijn melding van afgelopen maandag niet terug te kunnen vinden. ‘Meneer, heeft u geen zaaknummer gehad? “. Dit had ik dus niet. “Geen probleem, dan krijgt u dat nu per sms en ik geef het nogmaals door”. Na een kwartier had ik de sms nóg niet ontvangen en heb ik nógmaals de gemeente gebeld, nu om aan te geven dat ik de sms niet had en dus nog steeds niet over een zaaknummer beschikte. Na enig navragen kon de medewerkster mij vertellen dat ze mijn melding van het kwartier ervoor wél in het systeem terug kon vinden (zowaar een meevaller 🙂 ) maar dat ik de sms nu toch normaliter ontvangen zou moeten hebben. Het kon echter soms wel eens iets langer duren. In het systeem stond in elk geval dat de sms was verzonden. Maar voor de zekerheid zou ze deze nogmaals versturen.
  Inmiddels zijn we twee uur verder, de gemeente is telefonisch na 5 uur niet te bereiken en de sms-jes heb ik nog steeds niet ontvangen !!! Met andere woorden……..als ik morgen wéér zou bellen ………..juist……geen zaaknummer…..en het systeem………niets in terug te vinden meneer? Echt….het zou me niets verbazen!!!! Het functioneren van de gemeente Sliedrecht anno 2018 beste mensen! Triest maar waar.

 5. Beste Peter Elschot en R Kamsteeg,

  Het staat wel buiten kijf dat PRO sliedrecht zijn best heeft gedaan met de ingediende motie.
  Ik begrijp echter uit jullie woorden/tekst dat wij gelijk worden gesteld aan degene die alsnog heeft laten bouwen….

 6. Niet alleen een trieste constatering dat er zo onzorgvuldig omgegaan is met belangen van direct omwonenden, maar ook een bevestiging dat de politiek van tegenwoordig – zowel landelijk als regionaal –
  vaak over eigen belang gaat.
  Sliedrechtse politiek, u heeft wederom een kans laten liggen om uw imago ten positieve te laten keren.
  En museum, u moet zich schamen dat u uw buren tot last gaat zijn.
  Men vraagt niet voor niets om mee te denken.

 7. Het is correct dat de omwonenden protest hebben aangetekend tegen deze aanbouwplannen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de enorme uitbreiding ervoor zorgt dat de bewoners op de onderste woonlagen in de zomer nagenoeg geen zon meer op hun balkon zullen hebben. De hier door het museum gepresenteerde tekening is onder een dusdanige hoek gemaakt dat er geen goede indruk wordt gegeven van de daadwerkelijke immensheid van de aanbouw. Het is eveneens correct dat de bewoners via een interne procedure bij de gemeente Sliedrecht vooralsnog in het ongelijk zijn gesteld, maar wij hebben ervoor gekozen om dit deze procedure aan de onafhankelijke rechter ter toetsing voor te leggen. Totdat hierop beslist is, is er nog geen definitief akkoord. De rechter kan de hele vergunningverlening door de gemeente Sliedrecht vernietigen. Het is dan ook hoogst ongebruikelijk dat een partij begint met een bouwactiviteit vóór deze procedure is afgerond. Bouwen geschiedt tot dit moment voor eigen risico en in het geval de rechter de gemeente Sliedrecht in het ongelijk stelt zal het Sliedrechts Museum de gehele bouw weer ongedaan moeten maken !! Een enorme kapitaalsvernietiging dus. Deze hele situatie had voorkomen kunnen worden indien het Museum zich enigszins redelijk had opgesteld door de hoogte van de aanbouw iets aan te passen. Men heeft echter gekozen voor ‘alles of niets’, zonder hierbij het gesprek met de omwonenden écht aan te willen gaan. Men kiest er ook nu voor om va-banque te spelen!! Er is blijkbaar geen bereidheid om de loop van het recht af te wachten. Een trieste constatering!

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld