SGP-ChristenUnie: ‘Vreemdelingen in nood helpen en dus onderdak bieden’

SLIEDRECHT – De SGP-ChristenUnie sprak dinsdagavond 7 maart 2023 bij de besluitvorming rond wel of geen asielzoekerscentrum van een ‘niet allerdaags dossier’ en dat een dergelijke ‘issue zich helemaal niet leent voor een referendum’. “Zover ik weet hebben we in ieder geval iedere vier jaar een referendum en dat heet de gemeenteraadsverkiezing. Dat was vorig jaar”, sprak fractievoorzitter Kees Ippel (SGP-ChristenUnie), die ook aankondigde met een amendement te komen.

De fractie van Kees Ippel (SGP-ChristenUnie) heeft grote waardering voor de verantwoordelijkheid die het college neemt. “Goed dat er niet gekeken en afgewacht wordt wat andere gemeenten doen. Het vluchtelingenprobleem is groot en daarom wordt er initiatief genomen. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken, dan gebeurt er immers niets.” (Foto gemeente Sliedrecht)

Ippel: Inmiddels is er veel meer ervaring dan een aantal jaren geleden. Dat geldt voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar zeker ook voor onze inwoners. De noodopvang in het het gemeentekantoor gaat prima, zonder noemenswaardige overlast. Ook de Oekraïne-opvang gaat zonder  ordeproblemen.”

Dagbesteding
De fractie van SGP-Christen wil dat met het COA wordt afgesproken dat er te allen tijde moet worden gezorgd voor een zinvolle dagbesteding. Ippel: “Liefst een vorm van werk, maar in ieder geval dagelijkse activiteit, want zoals het al in de beeldvormende vergadering is gezegd: Ledigheid is des duivels oorkussen, oftewel: verveling leidt tot ongewenst gedrag. Ook het organiseren van dagelijkse activiteiten zal daarom als wens in ons amendement staan. Betrek hierbij zoveel mogelijk ook de inwoners, de verenigingen en de kerken. Zij zijn in staat gebleken, ook in andere plaatsen, om veel energie te steken om bewoners van een opvanglocatie een stukje uitzicht te bieden in hun moeilijke omstandigheden.

Kapitaalvernietiging
Ippel riep namens zijn fractie op om de eventueel benodigde infrastructuur, als het mogelijk is, direct ook zodanig aan te leggen dat er niet onnodig kapitaalvernietiging ontstaat als de opvangperiode voorbij is en mogelijk Sliedrecht Noord in ontwikkeling komt. Ippel: “Maar we gaan ervan uit dat het college dat ook zelf in het oog houdt, en ook de MAG heeft hier opmerkingen over gemaakt, we vertrouwen er daarmee op dat dit punt voldoende aandacht krijgt.” De SGP-ChristenUnie fractie hoopt ook op afspraken met het COA, om draagvlak te vergroten, dat zij voor de aanleg, inrichting, bevoorrading, schoonmaak, beveiliging e.d. zoveel mogelijk betrekken van de Sliedrechtse ondernemers.

Veiligheid
De sociale veiligheid rondom een Opvanglocatie, die interesseert de SGP-ChristenUnie het meest. “We begrijpen dat u nog niet al te veel kunt zeggen, zeker niet zolang er geen exacte locatie bekend is, maar aangezien dit punt heel belangrijk is voor het krijgen en houden van draagvlak willen we als raad hier zo snel als mogelijk is over worden geïnformeerd”, sprak Ippel generaliserend, “Ook dat zal wat ons betreft een belangrijk onderdeel zijn van de participatie.” Hij verwees opnieuw naar het amendement. Ippel: “Christelijke barmhartigheid vraagt van ons dat we aan vreemdelingen in nood helpen en dus in dit geval onderdak bieden. Dan kunnen we niet zeggen: Niet in onze achtertuin! Heb je naaste lief als jezelf!” Maar het kan bij een gevoelig besluit als dit niet duidelijk genoeg zijn dat deze raad ook er echt op zal toezien dat deze zaken extra controle behoeven. En daarom willen we dat deze wensen echt specifiek worden opgenomen in het raadsbesluit.

Amendement
Ippel diende het amendement in namens de SGP-ChristenUnie en het CDA. Het betroffen aanvullende wensen bij een opvanglocatie voor asielzoekers, die de SGP-ChristenUnie graag opgenomen worden in het raadsbesluit: De vorm van ‘participatie door betrokkenen’ vast te stellen op niveau 3 Adviseren;  na bepaling van een definitieve locatie dient de gemeenteraad zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over de borging van de (sociale) veiligheid via een daartoe opgesteld plan, uiterlijk zes weken na bekend worden van de locatie; Dagelijks dienen er meerdere activiteiten georganiseerd te worden voor de bewoners van de opvanglocatie, zoals inburgering- en taalcursussen, sport- en andere activiteiten, afgestemd op de aanwezige groep, al dan niet in samenwerking met de verenigingen, moskee en kerken binnen Sliedrecht.’; Maximale inspanning door het college om (samen met COA) te lobbyen om de wettelijke beperking op de inzet van arbeid door asielzoekers op te heffen, zodat we realiseren dat er door de asielzoekers ook werkzaamheden voor bijvoorbeeld regionale bedrijven kunnen worden uitgevoerd; De (tijdelijke) bebouwing, waar mogelijk, aan laten sluiten met de ambities uit het ambitiedocument Sliedrecht Bouwt, op het punt van duurzaamheid; De bebouwing van de locatie gezien de overgang naar het polderlandschap, alleen toe te staan met beperkte hoogte en dit te stellen op 3 (en liever nog 2) bouwlagen, van goed onderhouden en binnen de omgeving passende wooneenheden.; Afspraken te maken met COA om ook op economisch gebied het draagvlak te vergroten, en zoveel als mogelijk is gebruik maken van het plaatselijke MKB, bijvoorbeeld op het gebied van aanleg en inrichting, maar ook bevoorrading, schoonmaak, beveiliging etc.

4 gedachten over “SGP-ChristenUnie: ‘Vreemdelingen in nood helpen en dus onderdak bieden’”

 1. Beste heren Vermeulen / Visser en Klop.
  Hartelijk dank voor jullie bijzondere inbreng bij de verklaring van dhr Ippel. Ik dacht even dat ik op Fb verzeild was geraakt want dit soort uitlatingen zouden op dat medium heel normaal zijn. We zijn woonachtig binnen een democratie waarin we elkaar op normale manier kunnen aanspreken. We hoeven elkaar niet lief te vinden of het met elkaar eens te zijn doch jullie uitlatingen kunnen echt minder zo niet anders. Het kan evenwel helder zijn. Fijne avond in een dorp dat staat aan de vooravond van mega veranderingen !!

 2. En zuinig een cent in het zakje doen.
  Zo koopt hij zijn ziel terug en zijn fatsoen

 3. Die man is ziek teveel kerstboekjes gelezen
  Weet niks van de echte wereld
  Verschuilt zich

 4. Jullie zijn knettergek!
  Je weet niet wat het teweeg brengt in het dorp.
  We hebben De Merwebolder en Yulius.
  Denk je dat het niet een keer genoeg is?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld