Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

SGP-ChristenUnie Sliedrecht zien noodsteun voor cultuur wel zitten

DEN HAAG / SLIEDRECHT – Gemeenten in de provincie Zuid-Holland tot 150.000 inwoners kunnen tussen vrijdag 25 september 2020 t/m vrijdag 2 oktober 2020 bij de provincie Zuid-Holland subsidie aanvragen voor het ondersteunen van hun vitale cultuurinstellingen, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. De provincie heeft een bedrag van € 3.000.000,– beschikbaar. Op sociale media schrijft de fractie van SGP-ChristenUnie benieuwd te zijn of de gemeente Sliedrecht een aanvraag doet en raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie) heeft enkele vragen gesteld aan het College van B & W. 

In verband met het beperkte budget focust de provincie Zuid-Holland zich op de kleine en middelgrote gemeenten waar minder mogelijkheden zijn voor steun via de Rijksoverheid. Het maximum bedrag dat deze gemeenten kunnen aanvragen, is gekoppeld aan het inwoneraantal van de gemeente. Voor Sliedrecht is dat zo’n € 25.000,–.

Tekst gaat verder onder tweet.

Het is aan de gemeente ontvangen geld te verdelen onder de culturele instellingen. Gemeenten wordt gevraagd direct of indirect bij te dragen aan de instellingen. Een andere voorwaarde is dat het culturele aanbod dat wordt ondersteund, de diversiteit en inclusiviteit van cultuur in de gemeenten in stand houdt.

Tweede mogelijkheid
Van maandag 2 november 2020 t/m maandag 9 november 2020 kan nogmaals een aanvraag worden gedaan waarbij het resterende bedrag naar rato wordt verdeeld. De gemeenten kunnen hierbij niet meer dan 75 procent van het bedrag aanvragen zoals in de eerste aanvraag ontvangen. “De cultuursector is in Zuid-Holland buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. Het rijk komt al tegemoet met geld, maar veel instellingen in de Zuid-Hollandse cultuursector kunnen hier geen gebruik van maken. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Met deze nieuwe regeling wil de provincie de Zuid-Hollandse culturele sector helpen. Daarmee blijft het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod van cultuur in Zuid-Holland zoveel mogelijk in stand”, schrijft de Provincie Zuid-Holland. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld