Schild pleit in maidenspeech voor onderdak sportclubs in nieuwe oefenhal

SLIEDRECHT – Door afwezigheid vanwege zwangerschap gevolgd door de bevalling was raadslid Annebeth Schild-de Jong (SGP-ChristenUnie) had ze nog niet haar maidenspeech gehouden. Tot dinsdagavond 24 januari 2023. Toen sprak ze de gemeenteraad voor het eerst toe met een eigen woordvoering. In haar speech pleitte ze voor het onderbrengen van de verenigingen die nu van sporthal De Valk gebruik maken in de nieuwe oefenhal aan de Valkweg. 

Annebeth Schild-de Jong is terug in de gemeenteraad. “Na een hele lange pauze ben ik blij weer terug te zijn in deze zaal. In de tijd voor mijn verlof heb ik ruimschoots kunnen wennen aan de raadscultuur. Ik ben mijn fractie, de SGP-ChristenUnie dankbaar dat die tijd en ruimte mij van harte gegund werd”, sprak Schild. (Foto gemeente Sliedrecht)

De woordvoering waar ze mee mocht beginnen, ging over de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKc) aan de Valkweg. In deze woordvoering ga ze haar visie over de vijf onderdelen, namelijk nieuwbouw scholen, sport, maatschappelijke ruimte, de locatie en kinderopvang.

Plan voor oefenhal
De huidige schoolgebouwen op deze locatie zijn oud en de fractie SGP-ChristenUnie is overtuigd van de noodzaak om een brede school in deze wijk te realiseren. Schild: “De plannen daarvoor zijn al in het IHP van 2019 vastgesteld. Daarnaast is het plan dat sporthal De Valk van de overkant wordt verplaatst naar het nieuwe centrum. Van de huidige sporthal De Valk wordt vooral door scholen en breedtesport gebruik gemaakt. Onder andere Synergos, het Griendencollege, badmintonvereniging Shuttle Up en tafeltennisvereniging Sliedrecht Sport zijn wekelijks verschillende dagdelen te vinden aan de Valkweg. Sporten en bewegen is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sport vormt mensen, letterlijk en figuurlijk. Het stimuleert sociale vaardigheden, contacten, het delen van succes en het leren omgaan met teleurstellingen.” De fractie van SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat de genoemde maatschappelijke functies door de breedtesport ook in de nieuwe oefenhal kunnen floreren.

Tekst gaat verder onder tweet.

Constructief
Naast de sport zijn er ook maatschappelijke initiatieven in de wijk. Zo zijn daar Hart voor Elkaar en de bewonerscommissie Valkhof actief. Schild: “Veel activiteiten in de Vogelbuurt die nu in huiskamers, buiten, of op andere locaties gehouden worden kunnen een plek krijgen in het nieuwe IKc. Bij de vorming van het Integraal Huisvestingsplan (IHp) hebben we het belang van een maatschappelijke ruimte nadrukkelijk benoemd. Wij vinden het belangrijk dat er een maatschappelijke ruimte met kantinefunctie komt die eenvoudig bij de oefenhallen betrokken kan worden, zodat ook de sportverenigingen daarvan gebruik kunnen maken. We horen graag wat de andere fracties daarvan vinden.” De SGP-ChristenUnie hoopt dat de communicatie met de huidige gebruikers van sporthal De Valk constructief kan verlopen.

Drempelverlagend
Het IKc heeft volgens Schild een brede maatschappelijke functie in de wijk, niet alleen voor kinderen en hun ouders maar ook voor de andere bewoners. “Wij als SGP- ChristenUnie vinden het daarom, ondanks de ligging van de school dicht bij de snelweg, belangrijk dat het IKc wordt gebouwd op de huidige ligging van de twee scholen, midden in de wijk. Hoewel onze fractie het belangrijk vindt dat zoveel mensen de weg naar Het Bonkelaarhuis weten te vinden, weten we ook dat er door mensen een drempel wordt ervaren”, aldus Schild. Het gebruiken van een ruimte in de school kan voor ouders volgens haar drempelverlagend werken. Schild: “En niet alleen voor ouders, maar ook voor andere inwoners in de wijk.”

Gekwalificeerd personeel
In de plannen voor het IKc wordt gesproken over het betrekken van 460 m2 voor kinderopvang. Schild: “Wij kunnen ons als fractie vinden in het integreren van voldoende ruimte voor deze opvang. Gezien de huidige tekorten in de opvang hopen wij wel dat voor deze uitbreiding genoeg gekwalificeerd personeel kan worden gevonden.” De fractie van SGP-ChristenUnie staat positief tegenover dit voorstel en hoopt dat ze aan het einde van deze raadsperiode een keer op de nieuwe locatie kunnen vergaderen. De maidenspeech van Schild – die niet mocht worden onderbroken – werd met een applaus van de gemeenteraad afgesloten. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld