Raad praat tijdens beeldvormende vergadering over Groeiagenda Drechtsteden

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van Sliedrecht belegt dinsdag 14 september 2021 een beeldvormende vergadering. Onderwerp is de Groeiagenda Drechtsteden, een brede en meerjarige aanpak, uitvoeringsprogramma 2022 en voortgangsmonitor. De bijeenkomst van de raad is in partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1 en begint om 19.30 uur.

Bij de bespreking van het Uitvoeringsprogramma 2021 heeft de portefeuillehouder, wethouder Ton Spek (CDA), aan de raad toegezegd om voorafgaande aan de bespreking van het uitvoeringsprogramma 2022 een beeldvormende vergadering te houden over het uitvoeringsprogramma en de voortgangsmonitor. Ten behoeve van de bespreking is schriftelijk input bij de raadsfracties opgehaald. (Foto gemeente Sliedrecht)

Tijdens deze vergadering zal ook een toelichting worden gegeven op het bedrag van 1,2 miljoen euro aan organisatiekosten. De vergadering begint met een korte aftrap door de portefeuillehouder Ton Spek gevolgd door een presentatie van strategisch beleidsadviseur Sjoerd Swinkels. Vanuit de regio zijn de manager Groeiagenda aanwezig, mevrouw Olga Arandjelovic en de programmadirecteur hoger onderwijs Drechtsteden, Erwin van Braam. In oktober 2021 biedt het college het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Groeiagenda Drechtsteden ter bespreking (12 oktober – red.) en besluitvorming (26 oktober – red.) aan de gemeenteraad aan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld