Raad neemt Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019 aan

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Sliedrecht 2019 vastgesteld. Dat betekent dat de oude van 2016 is komen te vervallen. Dinsdagavond maakte een aantal politieke partijen nog wat op- en aanmerkingen. 

Raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD) hekelde weer méér regels in de APV en de VVD kwam met een amendement om de sluitingstijden vrij te geven in de horeca. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

In de nieuwe APV staat een verbod op het gebruik van lachgas. Raadslid Vincent Prins (CDA) vindt dat er niets gebeurt het probleem voor de gezondheid en het milieu steeds groter wordt. “Het verbod op lachgas is volgens het CDA een goede aanvulling in de nieuwe APV. In 2020 komt er een landelijke campagne tegen lachgas in het verkeer. Het CDA zou het mooi vinden als er lokaal ook communicatie komt over de schadelijke gevolgen van lachgas. Deze suggestie geven we graag mee aan het college”, aldus Prins. Verder was het CDA blij met het verbod op het oplaten van ballonnen. Prins: “Daar hebben we in maart 2019 immers zelf om gevraagd. Ook deze aanvulling in de APV leidt tot minder milieuschade.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Reclameborden
De SGP-ChristenUnie kwam met een amendement voor het onderdeel reclameborden. “Dit artikel handelt over het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden. Uit de beantwoording blijkt dat in de achterliggende jaren een aantal keren handhavend is opgetreden”, aldus raadslid Kees Ippel (SGP-ChristenUnie). De portefeuillehouder geeft daarnaast in zijn beantwoording aan:  “Vanwege het grote belang dat voorkomen wordt dat zonder meer driehoeks- en sandwichborden worden geplaatst kunt u er – vanuit het oogpunt van duidelijkheid – voor kiezen artikel 2:10a te laten staan in de APV. Het blijft daardoor noodzakelijk een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden. Hiermee kan het niet meer ter discussie staan dat voor het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden voorafgaande toestemming is vereist van het college. Handhaving is vervolgens mogelijk op borden waarvoor geen vergunning is afgegeven.” Over het plaatsen van driehoeks- en sandwichborden stelde dinsdagavond SGP-ChristenUnie dat het verboden is zonder voorafgaande vergunning van het college op of aan de weg driehoeksborden, of borden met een gelijke of soortgelijke functie, te plaatsen én dat een vergunning kan worden geweigerd of ingetrokken. “Indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, Indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. In het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak. Het college is bevoegd tot het stellen van nadere regels”, stond in het amendement. D66 stemde tegen. “Als wij iets gaan zeggen over de inhoud van borden gaan zeggen, dan moet dat over alles gaan”, vond fractievoorzitter René de Munck (D66). Ook VVD stemde tegen. Het amendement werd aangenomen.

Vrijgeven sluitingstijden horeca
De VVD wil dat sluitingstijden worden vrijgegeven. “Het gaat om vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in de ondernemers in de horeca. We schamen ons ook hoe we omgaan met nationale feestdagen die op zondag vallen. Vieren van vrijheid is niet vanzelfsprekend als het op een dag valt die ons even niet zo goed uitkomt.” Van Wijngaarden vond het spijtig dat daarvoor een amendement moet worden ingediend. Het CDA vroeg zich af of de horecaondernemers aan het maximum van hun ‘wildcard’ zit. “Dat is niet aan de orde”, stelde van Wijngaarden, die raadslid Vincent Prins (CDA, de steller van de vraag) vroeg of hij weleens tegen het einde van de sluitingstijd in een horecazaak komt. “Ik heb niet zo’n zin om mijn persoonlijke mening te geven. Mijn fractie wil zich houden aan de afspraken van het coalitie-akkoord”, sprak Prins. De amendementen kregen geen meerderheid.

Sluitingstijden
Slydregt.NU steunde het amendement van de VVD betreffende het geven van een vergunning van een nationale feestdag ten zuiden van de A15. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU): “Deze feestdagen zorgen voor cohesie en men kan deze feesten zo inrichten dat met iedereen rekening wordt gehouden. Ook dat is de kracht van Sliedrecht. Wij steunen het amendement van de VVD betreffende het vrijgeven van de sluitingstijden voor de Sliedrechtse horeca. Het past niet bij het hedendaagse ondernemerschap dat met behulp van regulering de overheid bepaalt wanneer ondernemers open mogen zijn. De Sliedrechtse horecaondernemer verdient juist ons vertrouwen. Zij kennen hun clientèle het best, dus horecaondernemers weten het best wanneer is het tijd om te sluiten.” Door dit amendement te steunen, zegt Slydregt.NU het volste vertrouwen te hebben in het goede ondernemerschap van de Sliedrechtse ondernemers.

2022
Raadslid Mark Verheul (PRO Sliedrecht) kon als enige meegaan van zijn partij met de VVD-amendementen over het vrijstellen van de sluitingstijden voor de horeca in Sliedrecht. “Als enige binnen onze fractie kan ik mij niet vinden in de uitleg die wordt gegeven aan het punt uit het coalitie-akkoord,waardoor onze fractie niet zou kunnen instemmen. Gelukkig, heeft elk raadslid binnen de fractie van PRO Sliedrecht zijn of haar recht, om zonder last te stemmen. Hier zal vanavond dan ook gebruik van gemaakt worden”, sprak Verheul. De PvdA kon niet om het gesloten coalitie-akkoord heen. Dat maakte fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA) duidelijk, die ook ‘een niet blij mee’ toon voerde.Burgemeester Bram van Hemmen  (CDA) toonde zich erg tevreden over de horeca. “Het is ongelooflijk rustig. Er is veel minder overlast en ik sta hier als een tevreden burgemeester”, roemde Van Hemmen de horeca. 

Verdeeld
Burgemeester Bram van Hemmen (CDA) en portefeuillehouder wees er op dat viering op zondag op 5 mei nu niet mogelijk is. PRO Sliedrecht gaf aan voor 5 mei verdeeld te stemmen.

MEER VOLGT ivm amendementen.

1 gedachte over “Raad neemt Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019 aan”

 1. Wat een gelul.
  Geen ballonnen oplaten!! 80 % van de verpakking bij de supermarkt is plastic. Gelijk sluiten of andere verpakking. Doen ze dat niet. Dan dwangmatig. Maar hier hoor je niemand over.
  Ikea geeft geen plastic klantenpas meer uit. Maar verkoopt wel plastic artikelen. Hoe Krom is dit.
  En dat het geloof toch gaat winnen betreffende de Bevrijdingsdag op zondag 5 mei(…) Dat geef mij het gevoel. Dat ik als ongelovige mij verplicht als gelovige moet gaan gedragen. Maar dat doe ik niet. Als ik op zondag jarig ben. Ga ik ook niet zeggen. (…) Nee! Het is zondag ik ben morgen pas jarig. Zowel Gelovige als Ongelovige zijn op zondag VIJF MEI bevrijd. En niet op ZES MEI.
  Maar het mag wel gevierd worden over de spoorlijn. En dat in het jaar TWEEDUIZENDNEGENTIEN.
  Wat een gemeente. Bij de volgende verkiezing kiezen we een carnaval bestuur. Dan gaan we pas feesten. Iedere zondag een boerenkapel door het dorp. Nu hebben we de kerklokken.
  (De hoofdletters zijn niet als vloeken bestemd. Maar een beetje harder gesproken)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld