Gemeenteraad gaat akkoord met Integratienota 2019 – 2021

SLIEDRECHT – Eindelijk is de Integratienota 2019 – 2021 dinsdagavond 8 oktober 2019 door de gemeenteraad gegaan. Eerder sneuvelde deze nota door gebrek aan tijd. De inbreng liep nogal uitéén. 

Raadslid Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie) aan het woord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het CDA beet het Spits af. Raadlid Rens den Besten (CDA): “Er staat heel wat te gebeuren op dit gebied. Zeker straks met nieuwe wetgeving. Zou de wethouder ons op de hoogte willen houden. Ik denk aan twee keer per jaar.” Den Besten zou eind 2021 ook een evaluatie willen zien, dat de aanpak werkt. 

Werk statushouders
Oordeelsvormend heeft de gemeenteraad in twee vergaderingen al veel gezegd over de integratienota 2019-2022. “Daarom willen we als SGP-ChristenUnie vanavond nog maar op een punt terugkomen. En dat is het naar werk begeleiden van statushouders. Wij zijn er een voorstander van om het toeleiden naar werk zoveel mogelijk lokaal of eventueel meervoudig lokaal uit te voeren. In het Sliedrechtse is er rond werk een mooie infrastructuur en wat ons betreft wordt het begeleiden van statushouders naar werk hieraan gekoppeld”, sprak raadslid Ria de Mul-Donker (SGP-ChristenUnie). Samen met PRO Sliedrecht diende ze daarom het amendement ‘Dichtbij helpen naar werk’ in. De Mul: “Daarin stellen we dat het onderdeel Impuls statushouders niet meer door de Sociale Dienst Drechtsteden wordt uitgevoerd, maar dat statushouders dichtbij worden geholpen bij het duurzaam vinden en houden van werk.” Het amendement werd aangenomen. VVD en D66 stemden tegen.

Eisen nieuwkomers
Slydregt.NU vindt de integratienota nu incompleet is daarom kwam de politieke partij met een motie. In de motie riepen zij het college op om handhavend op te treden als er signalen zijn als nieuwkomers niet willen integreren en om voor 1 mei 2020, met een paragraaf te komen hoe de gemeente Sliedrecht wil acteren als blijkt dat nieuwkomers weigeren de verplichtingen uit het inburgeringstraject na te komen, o.a. het niet willen leren spreken van de Nederlandse taal. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) kwam met een motie: “Wij hopen op raadsbrede steun voor onze motie anders kunnen wij niet langer uitleggen aan de Sliedrechter dat men zich wel aan de regels moet houden en dat er voor nieuwkomers daarin een uitzondering wordt gemaakt.” VVD Sliedrecht steunde deze motie.

Instemming
De PvdA stemde in met het voorstel. Wel wilde fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA): “Dinsdag 17 september 2019 heb ik mij bij wijze van voorbeeld naar China laten vluchten om de complexiteit van integratie duidelijk te maken. De PvdA spreekt met de instemming met dit voorstel haar verwachting uit voor een faire integratie met maatwerk en steun wanneer noodzakelijk om een getoetste en haalbare participatie naar vermogen mogelijk te maken.‬”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld