Verschillen van mening tussen partijen over toekomst ‘wonen Sliedrecht’

SLIEDRECHT – De raad nam dinsdagavond 8 oktober 2019 een besluit over het lokaal uitvoeringsprogramma wonen Sliedrecht. Bij het debat beet PRO Sliedrecht het spits af. De partijen verschilden op punten van mening. Het voorstel werd uiteindelijk wel aangenomen.

Een primeur in de gemeenteraad van Sliedrecht. De lokale partij speelde zelfs een muziekje af voor de microfoon ‘House for sale’. Hier staat Venis met zijn radio voor de microfoon. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Tekst gaat verder onder tweet.

PRO Sliedrecht wilde dinsdagavond helemaal niet over de woonvisie praten, vertelde wnd. fractievoorzitter Gerrit Venis (PRO Sliedrecht). “Waarom moet Sliedrecht er zoveel bouwen? Waarom nog eens 900 extra voor “Rotterdam”? Hoe zorg je er nu voor dat woningen voor onze eigen autonome groei bij onze eigen inwoners terecht komen?”, sprak Venis, “Het aantal woningen dat Sliedrecht nu wil bouwen voor de autonome groei is 1600 en 900 voor Rotterdam; dus 2500 in totaal tot 2040. Na enig doorvragen – het leek bijna hameren – werd duidelijk dat de 995 woningen uit 2017 onderdeel zijn van de 2550 in 2040. PRO Sliedrecht heeft weinig op met de aantallen.” De lokale politieke partij heeft volgens Venis eigenlijk maar één grote zorg. Venis: “Hoe gaat de gemeente Sliedrecht er samen met woningcorporatie Tablis Wonen er voor zorgen dat er voldoende sociale woningbouw in ons dorp komt. De bijeenkomsten die we bij woonden over onze eigen invulling en die over de afspraken op langere termijn tussen Tablis Wonen en de gemeenten stemmen ons weinig gerust.” PRO Sliedrecht stemde wel in met het lokaal uitvoeringsprogramma. “Met de wetenschap dat het er echt allemaal anders zal gaan uitzien”, aldus Venis. 

Doorstroming
Het CDA wil dat Sliedrecht een gemeente ís en blíjft met een leefomgeving waar mensen blij van worden. Raadslid Vincent Prins (CDA): “We hebben onze inwoners hard nodig om de voorzieningen op peil te houden. Ik denk aan winkels en scholen, maar ook aan sportverenigingen en zelfs aan de waterbus. Daarom zijn voldoende aantrekkelijke huizen nodig op aantrekkelijke plekken in Sliedrecht en voor een aantrekkelijke prijs. Vorig jaar rond deze tijd hoorde ik binnen twee weken van drie verschillende gezinnen dat zij naar Hardinxveld-Giessendam zouden gaan verhuizen. Dat is fijn voor onze buurgemeente, maar ik had hen graag in Sliedrecht gehouden.” Het Lokaal uitvoeringsprogramma biedt volgens het CDA een handvat om in Sliedrecht meer duurdere huizen te bouwen. “Daarmee zorgen we voor een gezonde doorstroming, zodat er voor iedereen – ook voor nieuwe starters – voldoende woningaanbod ís en blíjft”, sprak Prins.

Leefbare buurten
Namens de fractie SGP-ChristenUnie sprak Arnoud Spruijt de raad toe. “Als het gaat om de lokale woningvoorraad, zijn wat ons betreft drie doelen leidend. Blijvende aandacht voor de (sociale) woningbouw, waarbij ingezet wordt op kwalitatief goede woningen en voldoende aanbod in leefbare buurten. Een evenwichtige verdeling van verschillende mensen/groepen/generaties in de verschillende wijken van Sliedrecht. Sliedrechters moeten in de loop van de tijd de mogelijkheden behouden om in Sliedrecht te blijven wonen”, aldus Spruijt, “Als we deze doelen naast de inhoud het uitvoeringsprogramma leggen, kan ik wel zeggen dat we er als SGP-ChristenUnie blij van worden. Er zijn goede ambities geformuleerd, en ik noem ze alleen op de hoofdlijnen, ten aanzien van de verdeling van woningbouwsegmenten en doorstroom, wat betreft gemengde wijken, en wat betreft flexibiliteit en herbestemming.” 

Aanhouden
Slydregt.NU acht het juist meer dan juist de koppeling met de Ontwikkelvisie te laten vallen. “Inmiddels wordt Nederland geconfronteerd met grote onzekerheid omtrent de mogelijkheden om voldoende woningen te bouwen in verband met recente rechtspraak betreffende de aanpak stikstof”, zegt fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). Zijn partij vraagt zich af of het nut heeft om in dit stadium in een Lokaal uitvoeringsprogramma Wonen toekomstige woningbouwopgaven vast te leggen nu er geen enkel inzicht is in de mogelijkheden van uitvoering van deze plannen. Jongeneel”: “In dit verband wijst Slydregt.NU erop dat juist door de ligging van Sliedrecht ten opzichte van een groot Natura 2000 gebied er grote onzekerheid bestaat omtrent de uitvoering binnen de geplande periode.” Slydregt.NU stelde dinsdagavond voor het voorstel aan te houden tot er meer zekerheid bestaat omtrent de mogelijkheid van uitvoering en de wijze van uitvoering.

Eigen inwoners
De PvdA wil de woningbouwontwikkeling versnellen.  “Tenminste als die ontwikkeling de goede kant op gaat en vooral woonkansen gaat opleveren voor onze sliedrechtse aanwas en behoeften.‬”, sprak fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA). “Er wordt eerst nieuwe sociale woonruimte gerealiseerd alvorens de oude voorraad te slopen.‬ ‪Met andere woorden we jagen niet eerst de huidige bewoners het dorp uit om vervolgens voor de overige drechtsteden de deur uitnodigend met nieuwbouw open te zetten. Dit is dus een vorm van regulering om voorrang te verlenen aan onze eigen inwoners.‬ We gaan ons minder richten op de doorwerking van exacte aantallen uit het verleden bij het woningbouwprogramma en ons meer voegen naar de trends richting toekomst.‬”

Harde werkers
‪PvdA Sliedrecht vond het een goed streven naar een totaal percentage van 30% sociale woningbouw op grond van die trendontwikkelingen ook bijgesteld kan worden naar boven als dat nodig blijkt.‬ “We bouwen de concentratie van huisvesting voor arbeidsmigranten in de bestaande woonomgeving waar mogelijk af. Voorzitter daar waar we op toekomstige trends onze koers uit gaan zetten betekent dat, dat u ook gaat kijken wat een goede, veilige en sociaal verantwoorde woonvorm voor deze harde werkers is.‬ ‪Wij zullen u kritisch blijven volgen bij de keuzes die u maakt”, sprak Huijzer.
 
Geen toezegging
SGP-ChristenUnie vroeg een toezegging van de wethouder dat er nog een gesprek met de raad komt over nadere kaders wat betreft de huisvesting arbeidsmigranten ten noorden van de A15, voordat er daadwerkelijk overgegaan wordt tot huisvesting. “Ja”, antwoordde wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen, “Logisch. Als we iets gaan doen en willen centreren als het gaat om kwaliteit en leefbaarheid. Het reguliere werk van de raad is om kaders te stellen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.” Spek vond een toezegging overbodig. Over de relatie met stikstofproblematiek zoals door Slydregt.NU is volgens Spek nooit de reden om geen plannen te maken. “We kijken hoe we inventiever kunnen worden.” Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) vond dat de wethouder met de VNG in contact moest treden. “We kijken wat we met de lobby kunnen doen. We houden het nieuws goed in de gaten als het gaat om een mogelijke oplossing”, verklaarde Spek. Fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie) pleitte ervoor dat de wethouder hen vanaf het prille begin betrekt bij het stellen van kaders. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld