Raad buigt zich over aanpak fietspad Achterom

SLIEDRECHT – In de afgelopen maanden heeft de gemeente Sliedrecht het fietspad aan de Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-West aangepakt. “Om de fietsverbinding goed aan te sluiten op het dorpscentrum gaan we ook de fietsverbinding langs het Achterom aanpakken. Gelijktijdig wordt er een fietspad gerealiseerd langs het voorplein van de begraafplaats”, schrijft het College van B & W aan de gemeenteraad. Er wordt een krediet gevraagd van € 250.000,–. 

Het Achterom wordt onderdeel van een goede fietsverbinding. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum is onderdeel van het Hoofdnet fiets en kan volgens het college beter zichtbaar worden gemaakt. College: “Op de Stationsweg zelf is binnen het bestaande profiel geen fysieke ruimte om de inrichting van de weg te verbeteren ten behoeve van fietsverkeer. De fietsverbinding loopt daarom via het Achterom langs de begraafplaats. Door deze verbinding beter zichtbaar maar ook aantrekkelijker te maken, met name voor onbekend fietsverkeer, zal het gebruik toenemen.” In het College Uitvoeringsprogramma (CUp) 2018-2022 is € 250.000 begroot voor dit project.

Fietsveiligheid
Half mei 2017 is het Verkeers- en Mobiliteitsplan Sliedrecht 2017-2040 vastgesteld door de raad. Daarin staat opgenomen dat de Stationsweg voor fietsers geen veilige en zichtbare verbinding biedt. Hoewel het Achterom – de parallelweg tussen de Stationsweg en de begraafplaats – onderdeel is van het Hoofdnet Fiets, is de zichtbaarheid (vooral voor lokaal onbekende fietsers) en de fietsveiligheid volgens het college nog niet optimaal. Tevens eindigt de fietsverbinding op de parkeerplaats van de begraafplaats, en kan dat vermenging van (brom)fietsverkeer met begrafenisstoeten en parkerende bezoekers van de begraafplaats in de hand werken.

In fasen
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 betrof het verbeteren van het fietspad parallel aan Stationsweg-Noord, de aanleg van een nieuwe fietsbrug en het verbeteren van de Regionale Fietsverbinding Dordrecht-Gorinchem; daar ontbrak bij de oversteek van de Stationsweg in oostelijke richting een stuk fietspad. Deze fase is afgelopen zomer uitgevoerd. Fase 2 betreft het ombouwen van het Achterom tot fietsstraat. Gelijktijdig wordt er een fietspad gerealiseerd langs het voorplein van de begraafplaats. De planning van deze fase hangt nauw samen met de westelijke uitbreiding van de begraafplaats. Aanleg van de fietsverbinding vindt plaats na het plaatsen van de damwanden ten behoeve van die uitbreiding. Deze kredietaanvraag geldt voor fase 2 van het project. 

1 gedachte over “Raad buigt zich over aanpak fietspad Achterom”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld