Raad besluit deze maand over Groenbeheerplan 2023 – 2026

door Peter Donk
SLIEDRECHT – In september 2021 stelde de raad het Groenbeleidsplan 2021 – 2025 vast. Daarbij werd aangekondigd dat op basis van het nieuwe groenbeleid een groenbeheerplan zou worden opgesteld. De gemeenteraad van Sliedrecht praat maandagavond 4 december 2023 over het Groenbeheerplan 2023 – 2026 tijdens een oordeelsvormende vergadering. Dinsdag 12 december 2023 valt het besluit over het plan.

In het dorp zal het effect volgens het college ‘in de loop van de jaren zichtbaar worden in een gevarieerder groenbeeld, meer biodiversiteit en groen dat beter is aangepast aan de klimaatomstandigheden.’  (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met verschillende medewerkers van de gemeente, zowel binnen het groene vakgebied als andere vakgebieden. Ook is het plan voorgelegd aan Stichting Sliedrecht Groen. In het groenbeheerplan is uitgewerkt hoe de gemeente gaat werken om doelen uit het Groenbeleidsplan te realiseren, voor zover dat afhangt van het gemeentelijke beheer. Bij die doelen gaat het om onder meer een toename van de biodiversiteit, klimaatadaptievere beplanting. Maar ook een lagere ziektedruk.

‘Gereedschappen’
Het groenbeheerplan draagt bij aan een verdere structurering van het groenbeheerwerk. Het plan werkt toe naar een, waar mogelijk en gewenst, een natuurlijker manier van beheren en een natuurlijker groenbeeld. Het groenbeheerplan is de basis voor een meer gestructureerde en planmatige manier van beheren. Er ontstaat een duidelijkere koppeling tussen beleidsdoelen, financiën en het uitgevoerde werk buiten. Het groenbeheerplan biedt volgens het college ‘gereedschappen’ om het groenbeheer te structureren en te vereenvoudigen. “Afhankelijk van hoe men bestuurlijk en op de werkvloer met het plan omgaat, kan een plan als dit nogal dwingend worden. Dat dient voorkomen te worden. Het groene vakmanschap moet leidend blijven en het plan is een hulpmiddel daarbij. Het plan dient om dat vakmanschap richting te geven, niet om het te beperken”, dus het college in het raadsvoorstel.

Geld
Bij dit plan is een beheerbegroting gemaakt, die voor 2023 uitkomt op ongeveer € 1,75 miljoen, inclusief loonkosten. Als de beheerwijzigingen worden doorgevoerd, dan is de budgetbehoefte in 2026 ongeveer € 1,85 miljoen. In de begroting 2024 is vrijwel datzelfde bedrag van € 1,85 miljoen begroot, als deel van het begrotingsbedrag Openbare ruimte. College: “Dat leidt tot de conclusie dat de groenbeheerorganisatie financieel voldoende voorzien is.” In 2026 moet een evaluatie van het totale plan plaatsvinden, die als basis zal dienen voor een volgend groenbeheerplan.

2 gedachten over “Raad besluit deze maand over Groenbeheerplan 2023 – 2026”

  1. Is het echt zo dat op basis van dit verhaal de Raad iets moet besluiten? Er staat geen enkel concreet plan in, zelfs geen voorbeelden…..zelfs niet iets in de geest van ‘dan moet je denken aan’ of zo. Wellicht heeft de Raad zelf meer informatie ontvangen maar op basis van dit stuk een besluit nemen….dan weet je echt niet waar je JA tegen zegt lijkt mij. Behalve dan de geraamde kosten.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld