PvdA Sliedrecht stelt tientallen vragen aan college over chemiebedrijf

SLIEDRECHT – Niet eerder kreeg het College van B & W zoveel vragen op hun bordje om te beantwoorden. Fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA) zette zaterdag 14 november 2020 vijftig vragen op papier over chemiebedrijf DuPont/Chemours (Dow-Chemicals) gevestigd aan de Baanhoekweg in Dordrecht, aan de rivier de Merwede pal aan de overzijde van buurtschap Baanhoek. Maandag 16 november 2020 publiceerde de gemeente Sliedrecht over de vragenreeks.

Fractievoorzitter Anton Huijzer heeft aan het college tientallen vragen gesteld over chemiebedrijf DuPont/Chemours (Dow-Chemicals). (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Huijzer wil weten door wie, en op welke wijze en volgens wat voor schema de regelmatige controles bij Chemours – DuPont – Dow Chemicals, worden uitgevoerd inzake de volgens de vergunningen verleende maximale uitstoot. Hij wil weten of daar rapporten van zijn en of die zijn in te zien. “Hoe worden die metingen en berekeningen van de uitstoot van Chemours – DuPont – Dow Chemicals per periode precies verricht? Kunnen wij de parameters hiervoor ontvangen? Door wie zijn deze parameters ooit vastgesteld en door wie zijn deze parameters goed gekeurd?”, vraagt Huijzer zich af. Hij wil weten of deze parameters niet, na de door de EFSA bijgestelde maximale grenswaarden, aan herijking toe zijn. Hij wil weten of dat is gebeurd en anders waarom dat niet is gedaan. Huijzer hoort graag de uitkomt ervan. Huijzer: “Kunnen wij de uitkomst van de herijking ontvangen?”

Controles
PvdA Sliedrecht heeft meer vragen over de controles. Bijvoorbeeld of deze volgens een vaste cyclus worden uitgevoerd. Huijzer: “Kunnen wij een overzicht van uitgevoerde controles met
bevindingen over de afgelopen 2 jaar ontvangen? Worden die controles volgens een vooraf vaststaande agenda  uitgevoerd? Zo ja, zijn er ook onaangekondigde controles? Zo nee, waarom niet?”
Ook hoort Huijzer graag of deze controles door dezelfde of door verschillende personen uitgevoerd en wat de ambtelijke status is van de personen die dit onderzoek uitvoeren. “Worden om relationele of andere redenen (second opinion) regelmatig andere personen voor de controle ingezet? Zo nee waarom niet?”, vraagt Huijzer, die ook wil weten of er een constructie in de controle is ingebouwd die bevooroordeling van de bevindingen uitsluit. “Zo nee waarom niet? Zo ja, wie beoordelen de uitkomsten van de controles? Bij zo nee, vindt het college ook niet dat dit eigenlijk wel zo zou moeten? Bij neen, gaat het college hierom vragen tijdens het volgende reguliere overleg met de directie(s) van Chemours – DuPont – Dow Chemicals of bij de controlerende en handhavende instanties? Zo nee waarom niet?”, aldus Huijzer. De Sliedrechtse socialisten lijken het wenselijk om een onafhankelijk observator per gemeente, steekproefsgewijs mee te laten lopen bij de controles op naleving. Huijzer wil weten of het college dat ook vindt. Huijzer: “Is het college bereid te vragen om een onafhankelijk observator mee te laten lopen bij een controle? Zo nee waarom niet? Zo ja, mag dat ook iemand uit onze raad zijn? Zo nee waarom niet?”

Kosten en aansprakelijkheid
PvdA Sliedrecht wil van het college weten hoe het staat met de aansprakelijkheid stelling van DuPont en Chemours voor de door de omliggende gemeenten gemaakte kosten voor de bloedtesten aan schadelijke uitstoot door Chemours/DuPont/Dow-Chemicals vanaf de locatie Baanhoekweg Dordrecht. “Is de gemeente Sliedrecht het met de Partij van de Arbeid eens dat na de scherper aangepaste normen door de EFSA over de maximale grenswaarden van PFAS in het menselijk bloed tot 6,1 mg/liter de mensen die gedurende deze periode in Sliedrecht woonden opnieuw getest zouden moeten kunnen worden om vast te kunnen stellen om hoeveel mensen met te hoge waarden het gaat? Heeft de gemeente Sliedrecht voldoende vertrouwen in de Provincie dat die dit gezondheidsrisico, ook in de corona periode, voldoende steunen en daarbij aan de kant van de getroffen gemeenten staan?”, schrijft Huijzer, die verder vraagt of de gemeente Sliedrecht initiatieven heeft genomen om kosten, direct verbonden aan de PFOA & GenX vervuiling, die niet via Chemours – DuPont – Dow Chemicals te verhalen zijn, bij de vergunning verstrekker neer te leggen. Huijzer: “Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de reacties hierop? Heeft u de volledige meerkosten ten gevolge van de maatregelen rond Dupont & Chemours Dow Chemicals in beeld? Zo ja, wat bedragen deze? Zo nee, waarom niet en wat heeft u nodig om dit wel in beeld te krijgen?” Huijzer wil weten of het college bereid is om over te gaan tot juridische stappen tegen over DuPont en Chemours om gevolg schades te vergoeden. Huijzer: “Zo nee waarom niet?”

Koolfilters en luchtwassers
De permanente installatie van zgn. actieve koolfilters wachtte in 2019 nog op de nodige (bouw)vergunningen van de provincie. “Zijn deze inmiddels verleend? Zo nee, wil het college er dan bij het Provinciebestuur op aandringen, dat deze bouwvergunningen met spoed worden verleend, zodat Chemours – DuPont – Dow Chemicals eindelijk kan waarmaken wat ze al jaren beloofd hebben? Zo ja, zijn deze actieve koolfilters inmiddels geplaatst? Zo nee, is u bekend wanneer deze geïnstalleerd worden?”, wil Huijzer weten. Hij heeft ook gevraagd of het college kan informeren over de door Chemours – DuPont – Dow Chemicals in 2019 toegezegde plaatsing van zgn. luchtwassers op de schoorstenen. Huijzer hoort graag of die zijn geplaatst. “Zo nee, kunt u aangeven waarom Chemours – DuPont – Dow Chemicals deze toezegging nog niet gerealiseerd heeft? In onze vragen hebben wij inmiddels ook Dow Chemicals opgenomen. Vallen de activiteiten van Dow Chemicals onder de verstrekte vergunningen van Chemours en wat zijn die? Zo nee, voor welke activiteiten is er een aparte vergunning voor Dow Chemicals verstrekt. Het doel van de reeks vragen is niet helemaal duidelijk. Die geeft hij namelijk niet. Huijzer hoopt dat de vragen binnen veertien dagen worden beantwoord.

Al jaren heeft de PvdA zich druk gemaakt om de situatie bij chemiebedrijf DuPont / Chemours. Later kwam en nog een emmertjesactie, waar weer laten mee werd gestopt. De PvdA kan de kwestie niet loslaten en maandag 5 oktober 2020 gaf het huidige burgerraadslid Joop Keesmaat (PvdA) een interview aan AVROTROS Radar. De PvdA leverde aan Sliedrecht24 het volledige interview. Hieronder te bekijken.

(beeld: AVROTROS)

2 gedachten over “PvdA Sliedrecht stelt tientallen vragen aan college over chemiebedrijf”

  1. Helaas wilde de GGD het bloedonderzoek naar PFOA niet coordineren en niet registreren. Wel vertelde ze dat het PFOA gehalte in het bloed elke vier jaar halveerde. Nu door de EFSA Europesche richtlijnen zijn gegeven is het zeker op zijn plaats als mensen die toen boven de 6.1MG/L zaten, opnieuw op de hoeveelheid in hun bloed gecontroleerd worden. Opnieuw zal wel gezegd worden dat er niets met de cijfers gedaan kan worden. Maar meten is weten en we mogen aannemen dat de medische wetenschap ook niet stil staat. Wellicht kan in de toekomst beter aangetoond worden waar de chemische bedrijven verantwoordelijk voor zijn en aansprakelijk gesteld worden

  2. In 2019 is de luchtvervuiling zo slecht geweest dat de vogels mijn druiven in November nog niet gegeten hadden DIT IS EEN NATUUR AANWIJZEGING !!! van lucht vergiftiging ( moet wel melden dat 2020 beter smaakte)

Plaats een reactie

*=Verplicht veld