Provincie neemt maatregelen tegen DuPont

SLIEDRECHT – De provincie spant zich tot het uiterste in om de veiligheid van de omgeving van DuPont en Chemours in Dordrecht te waarborgen. Om een veilige situatie af te dwingen en herhaling te voorkomen wordt het toezicht verscherpt en verzwaard en worden verschillende maatregelen richting DuPont genomen. Dat maakt de provincie Zuid-Holland dinsdagavond 11 oktober 2016 bekend.

Uiteraard zal de provincie er op toezien dat er geen activiteiten plaatsvinden voordat is aangetoond dat er sprake is van een veilige situatie. Het incident van 10 oktober 2016 volgt kort op een tweetal eerdere incidenten met formaldehyde (10 en 12 augustus 2016). (Foto Sliedrecht24)

Maandagavond 10 oktober 2016 heeft er een incident met formaldehyde plaatsgevonden bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht. Nadat de melding maandagavond bij de provincie Zuid-Holland was binnengekomen heeft het provinciebestuur diezelfde avond aangedrongen op het onmiddellijk stopzetten van twee productielijnen van de Delrin fabriek. DuPont heeft daarop zelf besloten om deze productielijnen, tot nader order stil te leggen. Uiteraard zal de provincie er op toezien dat er geen activiteiten plaatsvinden voordat is aangetoond dat er sprake is van een veilige situatie. Het incident van 10 oktober 2016 volgt kort op een tweetal eerdere incidenten met formaldehyde (10 en 12 augustus 2016).

Verscherpt en verzwaard
Er heeft op 11 oktober 2016 een gesprek met de directie van DuPont plaatsgevonden. In dat gesprek is aangegeven dat DuPont, naar de mening van de provincie, de Delrin fabriek niet mag opstarten voordat het bedrijf heeft aangetoond middels veiligheidsstudies dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de Delrin fabriek  veilig te kunnen bedrijven zowel in technisch opzicht als qua bediening door operators. Als gevolg van de incidenten en de geconstateerde tekortkomingen wordt het toezicht bij DuPont verscherpt en verzwaard. Onder andere door het uitvoeren van extra (on) aangekondigde inspecties. In november 2016 zal er samen met de Inspectie SZW en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een intensieve controle worden uitgevoerd op het veiligheidsbeheerssysteem. Het meldingsregime voor DuPont wordt verscherpt en verzwaard. Dit houdt in dat alle voorvallen zo spoedig mogelijk dienen te worden gemeld, ongeacht de zwaarte.

Ongewone voorvallen
Tussen 10 en 12 augustus 2016 is berekend dat er 2730 kg formaldehyde weggelekt is. Uit onderzoek blijkt dat er twee ongewone voorvallen hebben plaatsgevonden. Hiervoor geldt vanuit de wet milieubeheer een verplichting tot het treffen van maatregelen. Gezien het feit dat formaldehyde een zeer zorgwekkende stof is en nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu, hadden beide ongewone voorvallen zo spoedig mogelijk gemeld moeten worden. De provincie legt twee lasten onder dwangsom op, gericht op het zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval en het verstrekken van gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen van het milieu te kunnen beoordelen.

Dwangsom
Het Besluit Risico Zware ongevallen 2015 (BRZO 2015) stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven van Nederland. Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Op basis van deze regels start de provincie een last onder dwangsom procedure op voor overtredingen die door DuPont zijn gemaakt. Dit is een preventieve maatregel ter bevordering van de veiligheid en het voorkomen van incidenten.Voor het opnieuw opstarten van de fabriek heeft er geen onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak van het incident. Zo zijn er dus ook geen maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Om herhaling van deze overtreding te voorkomen wordt ook hiervoor een last onder dwangsom procedure gestart

Gemeente
Dinsdagavond reageerde wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht). Ze vertelde dat DuPont de gemeente Sliedrecht maandagavond om middernacht heeft geinformeerd. Om 22.40 uur was er al een telefoontje van de provincie Zuid-Holland. Bovenstaande informatie, zo beloofde Visser, wordt dinsdagavond gedeeld met de raad. Kennelijk had de media de informatie eerder dan de raadsleden.

3 gedachten over “Provincie neemt maatregelen tegen DuPont”

  1. Wethouder Aldrik Dijkstra (SGP-ChristenUnie) wil een leefbare en aantrekkelijke woonomgeving in de Drechtsteden. Hij zal zich dus ook wel inzetten voor een woonomgeving zonder gifspuiers. Alhoewel, hij woont zelf niet in deze “leefbare en aantrekkelijke woonomgeving”. Zal vast een mooi en geloofwaardig verhaal worden.

  2. Tot het uiterste inspannen om de veiligheid van ons te waarborgen kan maar op één manier. De productie en verwerking van kankerverwekkende en andere giftige stoffen stopleggen en nóóit meer opstarten in welke woonomgeving dan ook…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld