Halverwege 2017 moet regionale woonvisie feit zijn

SLIEDRECHT / REGIO – De regionale woonvisie moet 1 juli 2017 een feit zijn. Dat zegt wethouder Aldrik Dijkstra (SGP-ChristenUnie) dinsdagavond 11 oktober 2016 tijdens een beeldbepalende vergadering van de gemeenteraad. Voor de regionale visie wordt door de partners woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie overlegd. 

Het doel is de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren en daarmee leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Drechtsteden.(Foto Bureau Drechtsteden)

Er worden afspraken gemaakt over ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal domein en monitoring. De kernboodschap is minder kwantiteit en meer kwaliteit. Daarvoor bestaat een klankbordgroep. In de gemeenteraad werd oordeelsvormend gesproken door raadsleden. Raadslid Rien Visser (SGP-ChristenUnie) maakte hier terecht een opmerking over.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld