Provincie neemt aanbevelingen RIVM-rapport over

DEN HAAG / REGIO – De provincie Zuid-Holland gaat samen met Rijk en betrokken gemeenten de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omzetten in concrete acties. Het RIVM deed onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden als gevolg van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) bij het chemiebedrijf DuPont (nu Chemours) in Dordrecht.

Verantwoordelijk in de provincie Zuid-Holland voor milieu, bodemsanering, toezicht en handhaving is Rik Janssen (SP) (Foto provincie Zuid-Holland)

“De gezondheid van de omwonenden en de medewerkers van de DuPontfabriek staat voorop. Het RIVM-rapport geeft de eerste antwoorden op vragen die bij betrokkenen leven en neemt een deel van de onzekerheid weg, maar kan nog geen einde maken aan alle ongerustheid”, aldus de provincie Zuid-Holland donderdagmiddag 24 maart 2016 in een reactie. 

Gerichte steekproef
De provincie begint samen met het Rijk en de betrokken gemeenten verschillende vervolgonderzoeken om antwoorden te vinden op de vragen die er nu nog liggen, de aanbevelingen volgend van het RIVM. Zo gaat de provincie in samenwerking met de betrokken gemeenten via een gerichte steekproef onder omwonenden door de Dienst Gezondheid en Jeugd Dordrecht (DG&J) laten controleren of de bloedserumwaardes voor het jaar 2016 inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen.

Nadere evaluatie uitvoeren
Deze informatie is nodig om een betere inschatting te kunnen maken van het nut van gezondheidsonderzoek. Daarnaast geeft de provincie samen met het Rijk aan het RIVM opdracht om een nadere evaluatie van gezondheidskundige gegevens uit te voeren. Het RIVM-onderzoek richt zich op de mogelijke gezondheidsrisico’s die de inwoners van Dordrecht en Sliedrecht nu lopen en mogelijk in het verleden hebben gelopen door verspreiding van PFOA via de lucht, voeding en drinkwater. Het RIVM heeft op basis van alle nu beschikbare kennis en informatie een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde berekend.

Conclusies
Het RIVM concludeert in haar onderzoek – zo stelt de provincie Zuid-Holland – dat:

  • de hoeveelheid PFOA die in het bloed kan worden gevonden bij de omwonenden in de directe omgeving van de fabriek vanaf 2002 beneden de waarde ligt die gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.
  • er bij de omwonenden in de directe omgeving van de fabriek in de periode vóór 2002 wel langdurige overschrijdingen van de nieuw berekende grenswaarde voor PFOA kunnen zijn voorgekomen. “Deze situatie heeft mogelijke nadelige effecten op de lever tot gevolg gehad. Exacte informatie over de emissie naar de lucht in de periode 1970-1998 zal een meer nauwkeurige beschrijving van de duur van de overschrijding opleveren. Er is geen verhoogd risico voor reproductie toxiciteit (verhoogd risico voor nakomelingen)en een eerste berekening geeft geen aanwijzingen voor een verhoogd kankerrisico”.
  • “Een eerste indicatieve berekening van het kankerrisico in dierstudies duidt op een extra risiconiveau van 1 op de miljoen per leven. Dat wil zeggen dat naar schatting 1 op de miljoen mensen kanker kan krijgen door de berekende blootstelling aan PFOA. Dit risico is vergeleken met andere milieufactoren een verwaarloosbaar risico”.
  • er bij de inwoners van Dordrecht en Sliedrecht buiten de directe omgeving van de fabriek geen overschrijding van de grenswaarde voor PFOA is geweest.

Niet gerust op
Lid van provinciale staten Harm Groenendijk (PVV) reageert en hij noemt het rapport van het RIVM ‘een lijvig rapport’ dat hij nog verder moet bestuderen. “Uit de publiekssamenvatting maak ik op dat het risico voor gezondheidseffecten niet is uit te sluiten. Woensdag 6 april 2016 zullen wij als commissie dit behandelen. Wij zijn aangenaam verrast dat er een steekproef komt bij een aantal inwoners van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Daarnaast gaat de provincie eindelijk de omwonenden informeren”, aldus Groenendijk. Met dit rapport is de zaak volgens hem niet afgesloten. Groenendijk: “De Partij Voor de Vrijheid is er niet gerust op dat DuPont/Chemours nog steeds vergunningen krijgt om mogelijk giftige stoffen uit te stoten in het milieu. In de 21e eeuw moet het toch mogelijk zijn om chemische producten te fabriceren zonder dat daar grondstoffen worden gelekt of verspild.”

1 gedachte over “Provincie neemt aanbevelingen RIVM-rapport over”

  1. Tijdens het asbest-rapport van de Derde Merwedehaven werd er onder zijn bewind tot 2 maal een nieuw concept gemaakt. Vertrouwen in deze gedeputeerde hebben wij dan ook totaal niet. Hij zit in het bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ en deze hebben gewoon toegekeken tijdens de gehele periode. De beerput moet dan nu verder open!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld