PRO Sliedrecht keurt ingrijpen door voorzitter raad naar inspreker goed

SLIEDRECHT – De lokale (oppositie) partij PRO Sliedrecht schaart zich achter de beslissing van de voorzitter van de raad, burgemeester Jan de Vries (CDA), die dinsdagavond 14 november 2023 een inspreker na anderhalve minuut belemmerde om het woord te voeren. Dat schrijft de fractie van PRO Sliedrecht donderdag 16 november 2023 op hun eigen website. 

Fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht). (Foto gemeente Sliedrecht)

“Gedurende deze dagen ( 15 en 16 november 2023), waarin de leden van de fractie van PRO Sliedrecht aan hun dagelijkse werkzaamheden bezig waren, verschenen er diverse berichten online die, naar wij menen, ook aan ons geadresseerd zijn”, reageert PRO Sliedrecht, die na het incident met inspreker Simone de Groot hun mond hielden. 

Achter voorzitter
“De insprekers van die avond hadden volgens ons inziens kunnen inspreken wat de locatie Maaslaan / Willem Dreespark betreft. Eventueel aangevuld dat in deze Nota ook staat vermeld dat deze locatie een entree kan gaan worden als er een fietspad over de A15 gaat. Al snel werd duidelijk dat deze regels, door ons als raadsleden opgesteld over het inspreken, niet overeenkomen met de beleving van de insprekers van 14 november. Wij willen benadrukken dat de voorzitter van de vergadering weinig anders kon doen dan de insprekers wijzen op dit feit. Helaas ging dit niet in harmonie en had boosheid en teleurstelling tot gevolg”, bericht de fractie van PRO Sliedrecht, de partij die zegt tegen de plannen van de gemeente te zijn in Sliedrecht-Noord, de aanleg van de fly-over en het bouwen aan de rand van de Maaslaan / Dr. Willem Dreespark. “Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat dit in hun Sliedrecht moet gebeuren en dat moeten wij respecteren. Of het gaat gebeuren, dat definitieve besluit moet dus nog genomen worden en dan heeft elke inwoner van Sliedrecht het recht in te spreken op de momenten die daar voor zijn vastgelegd”, aldus de fractie van de PRO Sliedrecht.

Spoor bijster
De nabespreking in de Sliedrechtse sociale media maakte het in gesprek blijven volgens PRO Sliedrecht er niet makkelijker op. Daarin staan volgens hen verwijten richting de gehele gemeenteraad om de eigen spelregels over boord te zetten. “Deze komen al twee dagen bij ons binnen via app en e-mail. De fractie van PRO Sliedrecht is voorstander van deze regels om te komen tot besluiten, waarin insprekers de ruimte krijgen hun verhaal met ons als gemeenteraad te delen. De gesprekken aan diverse keukentafels van de laatste weken leert ons dat de Sliedrechtse inwoners het spoor bijster zijn, ondanks de goede intenties van de meerderheid van de gemeenteraad en haar voorzitter.

9 gedachten over “PRO Sliedrecht keurt ingrijpen door voorzitter raad naar inspreker goed”

 1. Wakker worden of overvallen worden. Er wordt teveel in het geniep gehandeld door het college van B&W. Een groot deel van de gemeenteraad heeft ook lak aan de belangen van de inwoners. Of ze zitten te slapen of hebben andere belangen.

  De mensen in Sliedrecht worden pas wakker, wanneer zij ineens zijn verrast door de ambitieuze plannen van het college van B&W, waarbij zelfs een wethouder soms zo ondeugend is alvast zonder toestemming een beslissing te nemen. Ik zal de Tablis kat deze keer niet op Ton Spek binden.

  Vooraf overleg en uitleg, daarvan is geen sprake. Het lijkt wel of bewust geen openheid van zaken wordt gegeven. Geen duidelijke uitleg. Ik lees in een ander artikel dat de Omgevingsgeluiden regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker moet maken.

  Wat misschien verduidelijking kan brengen is een bijeenkomst (of misschien meerder bijeenkomsten) met eerlijke en voor de inwoners begrijpelijke uitleg over de betekenis van de nieuwe omgevingswet.

  Bij voorkeur dan wel door een onafhankelijke iemand, in plaats van het gekleurde standaard dictaat en uitleg van het college van B&W of iemand anders van de gemeente.

 2. Ik ben het zeer eens met Maikel de Lange. Het zou mij een lief ding waard zijn als het gaat om de zaak zelf : de voor Sliedrecht ongekende bouw- en sloopplannen. En de enorme drift waarmee die plannen worden doorgezet. Ik loop al bijna 50 jaar mee in de Sliedrechtse politiek Ik heb nog nooit zoveel ambitieuze en discutabele plannen meegemaakt. Ik ben in december 2022 gestopt om daar in het openbaar commentaar op te leveren. Dat is bijna gelukt, maar jammer genoeg nog niet helemaal. Ik ben blij dat anderen daarmee doorgaan. Misschien wat agressiever dan ik deed. Maar het heeft – denk ik – wel meer effect. Mensen worden wakker. Maar het is absoluut niet goed om iedere keer personen aan te spreken Een wethouder of burgemeester spreekt altijd namens het hele college van burgemeester en wethouders. Een raadslid spreekt vrijwel altijd namens zijn partij. Het gaat dus niet om personen.
  De oplossing voor een herstel van normale Sliedrechtse democratische verhoudingen is vrij simpel.
  1. B en W spelen open kaart over hun plannen en regelen fatsoenlijke inspraak. Zie daarvoor meerdere suggesties van Koos den Dunnen .
  Daarna volgen – in minder belangrijke- volgorde :
  2. De raadsleden van de coalitie ( SGP/Christenunie, VVD en CDA ) durven meer te vertellen wat hun eigen mening is zonder zich altijd en eeuwig te verschuilen achter het college
  3. De oppositiepartijen zijn duidelijker over hun mening over de zaken die ze voorgeschoteld krijgen en verliezen zich niet in procedurekwesties die voor buitenstaanders niet te begrijpen zijn
  4. De inwoners van Sliedrecht worden eerder wakker dan het moment waarop er een plan is dat hun directe omgeving aangaat .
  Kortom : Wanneer gaan wij met elkaar een heldere, volwassen discussie aan over de ambitieuze bouwplannen van het college ?

 3. Sorry maar daar sta ik dan anders in. Ik heb geen behoefte iemand met wantrouwen tegemoet te treden. Ben het met aantal zaken en beslissingen erg oneens in Sliedrecht. Dat neemt niet weg dat ik vind – en ik hoop en heb ik ook aan de redactie gevraagd! – dat we online of op andere sociale media niet op de man gaan spelen. Geen giftige zwartmakerij door steeds dezelfde namen te noemen. Ik verwacht dat de redactie dat echt tegenhoudt. Als je het echt niet eens bent, spreek iemand er persoonlijk op aan of schrijf een brief of stuur een e-mail.

 4. @ Maikel de Lange
  Noem geen naam maar onze gemeente project tovenaar is alleen bezig om in de provinciale staten te komen. En laat als het lukt een puinhoop achter in ons dorp.

 5. Heer Maikel de Lange
  En daar slaat u dus volledig de plank mis! Zij,diegenen die genoemd worden, voeden zelf het wantrouwen.
  Door telkens weer mooi weer te spelen, ook ik heb diverse gesprekken gevoerd met dhr de Vries, waarin inderdaad aangaf het allerbeste voor Sliedrecht te willen. Om vervolgens twee weken iets heel anders te zien.
  Als meneer daar dan op wordt aangesproken zegt hij dat de toon (geen scheldwoord gebruikt) hem dwars zit. Maar inhoudelijk? 0 response.

  Ook vrij recent weer. Als ze echt het beste voor hebben met Sliedrecht dan maak je Sliedrecht SAMEN met de BURGERS.
  Niet op eigen houtje. Dhr Goedhart, blijf het beestje maar gewoon benoemen!

 6. Hoe je er ook tegenaan kijkt, goed dat een partij als PRO opkomt voor Gemeenteraad en college met, wat mij betreft, een poging tot onderbouwing daarvan. Maar de opmerking :….leert ons dat de Sliedrechtse inwoners het spoor bijster zijn’ is precies wat er aan de hand is en dat moet vooral de politiek zich aantrekken.

  Kun je inwoners, zeker die waarin de directe omgeving aan bod komt, zo informeren dat ze nog begrijpen waar het om gaat? Er komt een plan, en nog een plan, en weer een plan, er loopt van alles door elkaar, dan komt er een voorbereidende-, dan weer oordeelsvormende-, dan weer een besluitvormende vergadering over een deel, intussen maakt ook Tablis nog wat bekend maar dan is er eigenlijk nog niets besloten want het participatietraject moet nog beginnen?? Intussen zijn er wel bijeenkomsten met vage tekeningen waar een paar inwoners voor worden uitgenodigd (waardoor anderen terecht boos worden) en mogen een paar mensen inspreken maar niemand weet meer wanneer iets cruciaals echt wordt besloten. Dat verzinnen inwoners niet, dat doet het college en de raad.

  Dus hierbij een verzoek, echt gemeend, om ons als inwoners die het spoor bijster zijn (is wat mij betreft ook zo), op het juiste pad te krijgen. Maak een agenda, desnoods in ambtenaren taal, met daarbij een UITLEG wanneer wat en waar wordt besloten/besproken over welke omgeving dat gaat en welke invloed de omwonenden daarbij hebben. ECHTE invloed dus, op welk moment het plan nog aangepast kan worden. Geef daarbij ook aan of het gewenst is om een eigen plan te komen, een eigen tekening of wat dan ook. Dat zou je toch echt als een taak van de politiek naar de inwoners kunnen zien onder de noemer voorlichting.

  Dan begrijpen we elkaar weer want nu denken we van elkaar dat de ander het spoor bijster is. En dan zijn beide partijen steeds in elkaar teleurgesteld. Mijn inschatting is dat het ondoorzichtige van alle plannen sterk heeft bijgedragen aan de polarisatie rondom de projecten. Als zo’n overzicht wordt gepubliceerd, desnoods via een extra raadsvergadering, dan ontstaat er weer geloof in elkaar.

 7. Wat vervelend dat u steeds uw pijlen richt op personen dhr. Goedhart! Op deze manier maakt u mensen zwart en voedt u wantrouwen. Houd op met deze framing. en laat namen weg. Ondanks beslissingen waar ik het ook mee oneens ben, ben ik ervan overtuigd dat de mensen in onze politiek het beste voorhebben met Sliedrecht.

 8. Tja…dan begrijpt Pro Sliedrecht de kloof ook niet tussen de gemeente en burgers. Om te lezen dat Sliedrechtse inwoners het spoor bijster zijn vind ik echt wel een belediging. Een andere woordkeuze had wel gemogen. De communicatie tussen gemeente en inwoners is dramatisch. Wat kunnen wij eraan doen dat de gemeente zo’n slechte communicatie heeft? Trouwens Pro Sliedrecht reageert ook niet altijd op mails. En nu zijn wij inwoners het spoor bijster?
  De samenwerking en participatie klopt geen meter. Dat is heel erg triest. Had er als partij een les uit getrokken hoe we dit met elkaar kunnen verbeteren.
  Is dit nu een partij “Voor Sliedrecht”?
  Dat inwoners het spoor bijster zijn zou misschien anders bedoeld kunnen zijn. Maar dat is gissen. Zo gaat nou alles de verkeerde kant op.

 9. Waar gaat dit naartoe in Sliedrecht? De partij Pro-Sliedrecht van “bootjeshelling Hannie” (weet u nog wel, een wethouder die met het college zonder instemming van de gemeenteraad heeft gekocht) heeft de Sliedrechters destijds al geld gekost. Dit geeft weinig vertrouwen voor de toekomst. Het lijkt wel of dit voor een deel model heeft gestaan voor de acties van het college van B&W, die in het geniep achter gesloten deuren plaatsvinden. Kijk eens naar afspraken die CDA Ton Spek en Jan de Vries maken zonder de burgers erbij te betrekken, laat staan naar het gevoel en de mening van de inwoners te luisteren en er concreet iets mee te doen. Nee, inspreken is om de schijn op te houden. Dat ook PRO-Sliedrecht dit goedkeurt is een teken aan de wand. Dit college en het grootste deel van de gemeenteraad speelt mooi weer en heeft lak aan de inwoners.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld