Platform Preventie Armoede Sliedrecht opgericht

SLIEDRECHT – Verschillende organisaties in Sliedrecht, die in hun werkzaamheden te maken hebben met inwoners met een laag inkomen, hebben in samenwerking met de gemeente Sliedrecht, de handen ineen geslagen en besloten tot oprichting van een Platform Preventie Armoede. Maandagmiddag 11 september 2017 kwamen de organisaties bij elkaar in het gebouw van Voedselbank Sliedrecht. 

De eerste bijeenkomst in de ruimte van de Voedselbank Sliedrecht aan de Elzenhof. Alle daar aanwezige organisaties tekenden het startdocument, waarmee het Platform een feit is. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

Er is onder andere nagedacht over acties voor de toekomst. Er zijn goede ideeën naar voren gekomen, die nu worden uitgewerkt. De volgende bijeenkomst is maandagmiddag 22 januari 2018.

Kwetsbare inwoners
Het Platform Preventie Armoede Sliedrecht heeft als doel om armoede onder de inwoners van Sliedrecht te voorkomen en/of verslechtering van de financiële situatie van kwetsbare inwoners tegen te gaan. Het Platform is een orgaan gericht op goede samenwerking van de netwerkpartners om met elkaar dit doel te kunnen bereiken. Verder is het Platform een creatieve denktank, waarin kennis kan worden gedeeld en ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Afspraken
Initiatiefneemster om te komen tot oprichting van het Platform Armoede is Marjan Bisschop van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. “Tijdens een bijeenkomst bij de gemeente Sliedrecht op 14 juni jl., waarbij veel organisaties ook aanwezig waren, heb ik aangegeven dat wij vanuit Stichting Welzijnswerk willen komen tot oprichting van een lokaal Platform Armoedepreventie. Dit met als doel om armoede onder de burgers van Sliedrecht zoveel mogelijk te voorkomen en met elkaar tot afspraken te komen om dit doel te bereiken. Alle aanwezigen reageerden direct enthousiast”.

Situatie
Hoewel het economisch beter gaat, slagen steeds meer Nederlanders die in armoede leven, er niet in om eruit te komen. Ook het aantal kinderen dat langdurig in armoede opgroeit neemt toe. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. Armoede en schulden kunnen een grote impact hebben op het leven van mensen. Mensen met financiële problemen zijn vaker stressgevoelig en leven minder gezond en lopen het risico van sociale uitsluiting. 

Een reactie plaatsen