Plan voor aanleg recreatiepark in Sliedrecht-Noord

SLIEDRECHT – De plannen in Sliedrecht-Noord gaan veel verder dan tot nu toe door verantwoordelijk wethouder Len van Rekom (VVD) aan de gemeenteraad bekendgemaakt. Half december 2016 is hem een plan voorgelegd om naast het Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS) te komen tot een Recreatiepark Kweldamweg Sliedrecht. Gesprekken daarover lopen nog en zouden deze maand verder met de planmakers worden opgepakt. 

Dit is de verkavelingsschets en sfeerbeelden die half december 2016 in een gesprek met de gemeente Sliedrecht zijn gepresenteerd. Opgesteld door Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. uit Langerak. (Schets Van der Padt & Partners Architecten)

Sliedrecht24 beschikt over alle stukken inclusief de gemaakte gespreksnotitie van het onderhoud dat de plannenmakers woensdagmiddag 14 december 2016 hebben gehad met wethouder Len van Rekom en ambtenaar Cor van Dijk. Het plan werd in drie kwartier tijd door Edwin van den Heuvel en Joost van Rooijen namens Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer B.V. uit Langerak gepresenteerd. Deze was benaderd – zo blijkt uit de stukken – door een vertegenwoordiger namens de heren Piet Smits en Jan Vink. In samenwerking met Van der Padt & Partners Architecten uit Giessenburg is een eerste studie gedaan.

Bestuurlijk draagvlak
Het plan voor een recreatiepark moet uiteindelijk worden gerealiseerd ten oosten van het RKS, op gronden die nu in eigendom zijn van Piet Smits en Jan Vink. In het oriënterende gesprek vroeg Van Rekom volgens de opgemaakte notulen, waarmee hij de ontwikkelaars van dienst kon zijn. Van den Heuvel vertelde namens de heren Smits en Vink ‘hier te zitten’, hetgeen Van Rekom zou hebben verbaasd, omdat ‘Smits zich namelijk jarenlang heeft verzet tegen o.a. dergelijke ‘verstening’ in het groene gebied’. In het gesprek wilde ambtenaar Van Dijk meer weten over de exploitatie, de financiën en het draagvlak bij de provincie. “Bestuurlijk draagvlak is ons inziens de eerste stap. Op hoofdlijnen is zeker over bovengenoemde zaken nagedacht maar wij vinden het niet gepast om al heel veel partijen erbij te betrekken zonder hier vooraf met u over te hebben gesproken”, zou Van den Heuvel volgens de opgemaakte notulen hebben geantwoord. Hij verwacht draagvlak bij de provincie, omdat ‘recreatie hoog op de agenda staat en het niet om permanente huisvesting gaat’.

Schriftelijke verklaring
Van Rekom zou bereid zijn – volgens de opgemaakte notulen – om het initiatief ‘neutraal’ te beoordelen. “Zijn verwachting is echter wel dat ook het college en raad (evenals de provincie) zeer verbaast en (mogelijk) bevooroordeeld zullen zijn vanuit de weerstand tot elke andere ontwikkeling vanuit de heer Smits in het verleden. ‘Het zijn mensen, geen robots’. Zo staat letterlijk in de notulen. Uit het gesprek is verder op te maken dat een belangrijke voorwaarde is om het plan in overweging te nemen dat er een schriftelijke verklaring wordt overlegd van Smits en Vink dat zij achter dit initiatief staan en Van den Heuvel namens hen spreekt. Aangenomen wordt dat Van Rekom daarna het plan deelt na het college met de gemeenteraad. De komende tijd wordt gebruikt om de haalbaarheid te onderzoeken van een recreatiepark, kadastraal bekend op de percelen 694,695 en 696. Van Rekom is maandag 2 januari 2017 door Sliedrecht24 gevraagd naar de planvorming rond RKS. “Ik heb op dit moment geen behoefte om te reageren”, stelde Van Rekom toen. 

6 gedachten over “Plan voor aanleg recreatiepark in Sliedrecht-Noord”

  1. Waarom is een recreatiepark boven de spoorlijn leuk?
    En ook even wat anders…wanneer worden die lelijke hallen naast Kwantum eens afgebroken en komen daar eens leuke zaken? Waarom heeft Sliedrecht nooit eens een echt leuk idee qua vernieuwing? Wat een beleid hier zeg!

  2. Helemaal mee eens!! Knap de rivierdijk eens lekker op, nabij de watertoren is ook nog e.e.a. braakliggend! Ziet er toch niet uit??
    Bouwen over het spoor?? NEEN!!!

  3. Jeannete Boogaard … Mee eens! Laten we eerst de lege plekken die er door de hele gemeente liggen eens nuttig gaan invullen!

  4. Hier was ik nou zo bang voor. Als er eenmaal gebouwd mag worden, RKS, dan is het hek van de dam! Wat mij betreft wordt er niet over het spoor gebouwd. Laat het groene hart groen blijven!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld