Niet gewenste situaties op algemene begraafplaats

SLIEDRECHT – Forse misstanden op de algemene begraafplaats in Sliedrecht. “Uit de gesprekken met de beheerders blijkt dat er in de praktijk tijdens begrafenissen (bij dubbeldiep begraven) regelmatig water in de graven staat waardoor kisten vaak in het water worden geplaatst. Afgezien van het niet voldoen aan de voorschriften uit de Wet op de lijkbezorging zorgt dit voor een slechte lijkvertering en een niet gewenste situatie bij begrafenissen”. Dat concludeert bureau Kybys in het raport ‘Inventarisatie huidige situatie en verkenning oplossingsrichtingen begraafcapaciteit’ in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

Dinsdagavond 10 januari 2017 praat de gemeenteraad van Sliedrecht tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering over de toekomst van begraven in Sliedrecht. De gemeente is verplicht de mogelijkheid tot begraven blijvend te kunnen aanbieden. In de huidige situatie is er binnen enkele jaren geen mogelijkheid meer tot begraven vanwege de capaciteit op de algemene begraafplaats. (Archieffoto Sliedrecht24)

Het schort volgens de onderzoekers aan meer. De huidige afmeting van de graven is kleiner dan voorgeschreven in het uitvoeringsbesluit. “Hierdoor passen grafkisten niet binnen de beschikbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat de huidige padenstructuur deels over bestaande graven loopt (“voeten onder het pad”). Ook zorgt dit voor problemen bij het plaatsen van de bekisting benodigd voor het delven van het graf doordat deze bekistingen door de jaren heen groter zijn geworden om ruimte te bieden aan de steeds langere grafkisten”, staat in het rapport beschreven. 

Niet mogelijk
Volgens de onderzoekers van Kybys moet worden aangetekend dat door het steeds langer worden van kisten ook de maat uit het uitvoeringsbesluit (2,2 m bij 1,0 m) in veel gevallen al niet meer afdoende is. “Voor nieuwe maatvoering wordt op veel begraafplaatsen een afmeting van 2,50 bij 1,25 m gehanteerd als afmeting voor een nieuw graf. Bij de uitgifte van nieuwe graven dient de inrichting van de grafvelden aangepast te worden op de vereiste maatvoering wat in veel gevallen problematisch of zelfs geheel niet mogelijk is door de bestaande padenstructuur en aangrenzende grafvelden.”

Geen optie
Individueel ruimen is volgens de onderzoekers hierdoor ook geen optie doordat tussen bestaande graven onvoldoende ruimte is om de huidige (grotere) grafkisten te plaatsen. Eind mei vorig jaar is de gemeenteraad beeldvormend bijgepraat over de situatie rond de algemene begraafplaats. Om in de toekomst aan de verplichting te kunnen voldoen wordt door het college van B & W voorgesteld om over te gaan tot het ruimen van graven en het proces starten voor een onderzoek naar een nieuwe begraafplaats. Daarover praat de gemeenteraad onder meer dinsdagavond 10 januari 2017. Deze openbare oordeelsvormende vergadering begint op 21.00 uur. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld