Partijen zien raadgevend referendum niet zitten, maar Slydregt.NU houdt vol

SLIEDRECHT – De lokale politieke partij Slydregt.NU blijft pleiten voor de invoering van raadgevend referendum in Sliedrecht, ondanks kritiek van andere fracties. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 16 mei 2023 kwam op initiatief van Slydregt.NU dit aan de orde. “Ondanks negatieve reacties van andere gemeenteraadsfracties, blijft Slydregt.NU vasthouden aan het belang van burgerparticipatie en het vergroten van het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid”, zegt fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU).

De voorgestelde referendumverordening heeft als doel inwoners de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over actuele politieke kwesties met grote maatschappelijke impact. (Foto Slydregt.NU)

Slydregt.NU benadrukt dat democratie meer behelst dan slechts eenmaal in de vier jaar een stem uitbrengen, en dat een referendum de binding en het vertrouwen tussen inwoners en de lokale democratie kan vergroten.

Vergroten betrokkenheid
“Hoewel andere fracties de zorgen uiten dat kiezers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn voor raadgevende referenda, zet Slydregt.NU zich in voor het betrekken van inwoners bij belangrijke besluiten die invloed hebben op de gehele samenleving”, aldus Jongeneel Hoewel een correctief bindend referendum op dit moment nog niet mogelijk is op grondwettelijk niveau, ziet Slydregt.NU het raadgevend referendum als een positieve stap in de juiste richting om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen. Een ander argument dat Slydregt.NU naar voren brengt, is dat een referendum inwoners aanmoedigt om actief deel te nemen aan het publieke debat over gemeenschappelijke belangen. Jongeneel: “Door inwoners te stimuleren een mening te vormen en deel te nemen aan de discussie, wordt de betrokkenheid vergroot en kan er een breder draagvlak ontstaan.”

Positief
de kritiek van de overige gemeenteraadsfracties op de vermeende ‘ondeskundigheid’ van kiezers, bleek PRO Sliedrecht positief te staan tegenover het voorstel van Slydregt.NU. “Zij erkennen het belang van burgerparticipatie en onderstrepen de waarde van een referendum als democratisch instrument. Mogelijk kunnen zij ons voorstel wel steunen”, is Jongeneel van mening. Slydregt.NU wijst op de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen die zij in het belang van de gemeente nodig acht.

In stemmimg
Slydregt.NU dringt erop aan om de Referendumverordening gemeente Sliedrecht 2023 in te voeren, waarbij gebruik is gemaakt van het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit december 2019. “Hoewel het voorstel van Slydregt.NU nog steeds op weerstand stuit bij de andere gemeenteraadsfracties, blijft de partij vastberaden om het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid te vergroten door middel van meer burgerparticipatie”, oordeelt Jongeneel, “Daarom brengt Slydregt.NU de referendumverordening dinsdag 30 mei 2023 gewoon in stemming.”

6 gedachten over “Partijen zien raadgevend referendum niet zitten, maar Slydregt.NU houdt vol”

 1. Kees Boer, Volgens mij is een genomen politiek besluit niet echt democratisch te noemen als het volk niet vooraf verwittigd is.

 2. Wat een gejengel in het bestuurlijk kippenhok. Hieruit blijkt duidelijk de afstand tussen de bestuurders en de kiezers (inwoners van Sliedrecht). Angst dat er misschien meer kennis is bij de kiezers? Uit alles blijkt de hovaardij; -wij weten wel wat goed voor ze is-.

 3. Mark.

  Ik probeer effectief te zijn in het leven. Je hebt er nl. maar een van.

  De manier waarop jij politiek bedrijft is niet effectief.

  Probeer wat meer te verbinden. In plaats van een kloof creeren dus burger en de overheid.

 4. Populistische partijen zijn per definitie ondemocratisch. Laat me niet lachen zeg.
  Het veroorzaken van chaos is een doel op zich. En als puntje bij paaltje komt geen verantwoordelijkheid nemen.
  Referenda zijn een wassen neus voor de kiezer. Alsof kiezers wel even hele
  dossiers in hun vrije tijd gaan doorploegen om zich een goede mening te vormen?
  Natuurlijk niet.
  Het is aandacht, daar gaat het om.

  De beste stuurlui staan aan wal en aan de wal willen ze graag blijven staan want dan
  hoeven ze geen rekenschap af te leggen of compromissen te sluiten zoals je moet
  doen als je daadwerkelijk politieke beslissingen moet nemen.

 5. Kees Boer in uw schrijven getuigt u zich als een antidemocraat. U wil is wet en voor de rest moet iedereen zijn mond houden. Ik vertegenwoordig 1011 stemmen in Sliedrecht, dus dit zeurende kind heeft samen met zijn partijgenoten het recht om onze mening op gemeentebeleid te geven. Dat zijn we zelfs verplicht richting onze kiezers. Dus we zullen nooit zwijgen. Wen er maar aan!

  Met vriendelijke groet,

  Mark Jongeneel
  Slydregt.NU

 6. Het is een beetje het zeurende kind dat blijft jengelen bij moeders om een snoepje.

  Gros vd inwoners heeft de kennis niet om over politieke besluiten een oordeel te vormen.

  Democratie is zoals hij nu werkt meer dan prima.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld