Overstroming grootste risico voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

DORDRECHT / SLIEDRECHT – De vijf risico’s in onze regio die het hoogste scoren zijn op plaats één overstroming dijkring 16 (Alblasserwaard – Vijfheerenlanden), op twee grof en extreem geweld, terrorisme, op drie pandemie, op vier digitale verstoring en op plaats vijf staat langdurige stroomuitval. Dat blijkt het beleidsplan 2022-2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die naar de tien aangesloten gemeenten is gestuurd, waaronder de gemeente Sliedrecht. 

Het hoogste risico in onze regio is volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in het beleidsplan 2022 – 2025 overstroming van bewoond gebied. (Stockfoto)

De Veiligheidsregio zegt in het opgestelde plan de ernst van deze risico’s te bekijken op twee componenten, namelijk de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een ramp of crisis voordoet én de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de samenleving. Van oudsher is de veiligheidsregio meer georiënteerd op incidenten met een korter tijdsverloop, zoals grote branden. “Tegelijk blijven dit ook incidenten die voorkomen in onze regio. Het vraagt in onze voorbereiding dus een verbreding: blijven doen wat we deden en door ontwikkelen op de nieuwe typen risico’s. Bij deze nieuwe typen risico’s zijn andere partners betrokken met specifieke verantwoordelijkheden en expertise. Denk bijvoorbeeld aan de waterschappen en leveranciers van nutsvoorzieningen”, staat in het beleidsplan. 

Focus
Via het spoor, de weg, het water en ondergronds buisleidingen passeren dagelijks grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Daarnaast kan een dreiging van een overstroming in onze regio zowel vanuit zee als de rivieren komen. “Niet voor niets waren spoorveiligheid en waterveiligheid speerpunten in de voorafgaande beleidsplanperiode. De komende periode worden deze vraagstukken nog indringender. Dit komt doordat een deel van de woningbouwopgave en het realiseren van ruimte voor bedrijvigheid, cultuur en evenementen plaatsvindt in de spoorzone, een ander deel van deze opgave vindt plaats in gebieden die bij een overstroming volledig onder water lopen”, stelt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, “We zijn vanuit het verleden meer gericht op wat we flitsrampen noemen. Een plotselinge, heftige gebeurtenis (explosie, brand) met een relatief korte duur van bestrijding. Tegenwoordig is er veel meer aandacht nodig voor crises met veelal een langere duur en gevolgen die de maatschappij ontwrichten.”

Kennis en expertise
De bestrijding van de Covid-19 pandemie is daar volgens de veiligheidsregio een voorbeeld van. “Maar we denken ook aan digitale verstoringen en langdurige stroomuitval. Crises met een grote impact op de openbare orde en veiligheid. Juist daarin ligt de rol van de VRZHZ om de inzet en bestrijding te coördineren. Dit type crises maakt dat we steeds meer gebruik maken van inhoudelijke kennis en expertise die bij andere partijen ligt, en die wij in de voorbereiding en de bestrijding bij elkaar brengen. Crises die zich niet aan regiogrenzen houden waardoor we bovenregionaal en landelijk steeds meer samenwerken.” Het gebruik van data en informatie om de bestrijding te ondersteunen, en waar mogelijk de verwachte ontwikkeling te voorspellen is daarin voor de veiligheidsregio een speerpunt. 

Ontwikkelingen en veranderingen vragen volgens de veiligheidsregio tijd. “Dat is bij ons altijd tegen de achtergrond dat we voortdurend paraat staan om op te treden bij incidenten. Dat betekent dat we onze voorbereiding in planvorming en het invullen van onze vakbekwaamheid afstemmen op onze risico’s en taken. De wijze waarop we invulling geven aan onze visie en opgaven werken we uit langs zes sporen en vanuit vier kernwaarden. De zes sporen zijn: passend acteren op ons risicobeeld, deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing, leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers, informatie gestuurd werken. omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid én wendbaar en duurzaam organiseren”, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in het 105 pagina’s tellende beleidsplan voor de komende jaren.

4 gedachten over “Overstroming grootste risico voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid”

 1. Koos,

  het lijkt er inderdaad op, dat de KANS op een langdurige intensieve hoosbui is toegenomen en dat er dus in de toekomst meer mm zal vallen binnen 72 uur dan vroeger (72 uur of 3 etmalen is een norm voor herverzekeraars als het gaat om de vraag of er sprake is van één evenement of meerdere evenementen en daar heeft men veel statistieken van). Maar door een aanhoudende hoosbui loopt de Alblasserwaard niet vol of over. Een verschil met Limburg en dergelijke gebieden is, dat we hier niet te maken hebben met heuvels en hellingen, maar dat de gehele Alblasserwaard vrij vlak is. In zo’n geval moet je mijns inziens goed kijken naar de MAALCAPACITEIT. Begin op tijd met malen en niet pas op het moment, dat de maximum grens is bereikt. Normaal zou ik zeggen begin alvast met malen, maar je kunt ook weer niet teveel malen, want dan zakt en verzakt de polder en dat heeft weer gevolgen voor houten heipalen etc. en het brengt schade toe aan de weilanden.

  In Friesland hebben ze ook als reserve nog steeds het oude Ir. D.F. Woudagemaal, een stoomgemaal!

  Dus zorg voor voldoende capaciteit en begin op tijd.

 2. Ik begrijp de opsomming van Simon Kadijk en geloof dat ook wel. Maar deze scenario’s golden ook al voor 1995 en toen kwam de verrassing. Nu zijn de dijken wel versterkt en verhoogd maar er is ook een nieuw klimaatprobleem.

  Maar hoe groot is de kans dat wij eenzelfde langdurige hoosbui krijgen als Limburg, België en Duitsland.? Ook daar ging men uit van dijken maar voor een gigantische hoeveelheid water uit de lucht waren geen berekeningen met alle gevolgen van dien.

  Mijn vraag is dan ook: kan de Alblasserwaard het water van een dergelijke bui allemaal opslobberen? En wat als een combinatie van bui en rivier samensmelten? Zijn dit niet de oplossingen van gisteren?

 3. Risico’s hebben 2 kanten: de impact en de kans. De kans op een overstroming is klein, maar de impact ervan is erg groot. Ik heb me er destijds grondig in verdiept bij het verzwaren van de dijken. Verzwaren bleek niet altijd hetzelfde te zijn als verhogen. Het belangrijkste is, dat er geen gaten in de dijken komen, maar een beetje overstromen is niet zo heel erg. Trouwens ook in 1953 bij de Watersnood is de Alblasserwaard niet volgelopen, bij lange niet. Het water is een paar decimeter hoger komen te staan.

  De kans dat de Alblasserwaard volloopt is heel klein en bij één dijkdoorbraak duurt het ook nog een dag of 12 voor de waard echt vol water staat. Er moet dan bovendien een bepaald maanstand zijn, veel bovenwater van Rijn en/of Maas en een Noordwesterstorm. Men zou wel de Oosterscheldedam wat eerder dicht kunnen sluiten en ook de Maeslantkering om de Nieuwe Waterweg af te sluiten. Ook is de wijziging bij de Brabantse Biesbosch een verbetering waardoor er nu meer water van de Waal via de Nieuwe Merwede wordt afgevoerd ipv via de Merwede. Dat scheelt al dirtect voor Dordrecht.

  Het probleem is vooral de fase van de beperking van de risico’s. Want op een gegeven moment moet je gaan evacueren. En daar zit het probleem. Want dat geldt dan ook voor de inwoners van Dordrecht en van de Hoekse Waard en andere polders. Hoe krijg je die allemaal geordend weg en waar moeten ze naar toe? En … wat als de stroom uitvalt?

  Meer ruimte geven aan het water is dus een goed uitgangspunt. Daarom is het ook niet goed dat Watertoren BV voor een deel in de Merwede wil bouwen. De rivier moet je niet versmallen, maar eerder verbreden.

 4. Daar word je niet echt vrolijk van, al die risico’s. Op nummer 1 staat water.

  En daarom begrijp al die tijd al niet dat we op het laagste niveau in de polder bouwen. De westwijk had gewoon op de hoogte van de spoorlijn gebouwd moeten worden en onderin gewoon parkeren of andere nuttige dingen plaatsen. En dan gaan we in Noord iets van hetzelfde doen?? Onbegrijpelijk.

  Natuurlijk hebben we de rivier die, samen met hoge zee er hier een potje van kan maken. Maar wat denk je dat er zal gebeuren als ook wij een bui zoals vorig jaar in Duitsland, België en Limburg op ons dak krijgen? Waart gaat dat water heen? Naar het laagste punt in de polder.

  Dus als men dit serieus neemt ga dan minimaal enkele tientallen meters hoger bouwen, maak er iets moois van met terraswoningen, plassen, etc. Dat is niet alleen vernieuwend maar ook nog eens veel veiliger en leuker voor de kinderen omdat de auto’s in de berg staan. Anders gaan we dezelfde kant op als Groningen: eerst gas eruit halen, dan aardbevingen, dan geen vergoeding etc.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld