Ontwikkelaar Watertorenterrein wil stuk rivier ‘verlanden’ en boekt geen voortgang

SLIEDRECHT – Bouwen in de rivier heeft heel wat voeten in de aarde. “Inmiddels voert de ontwikkelaar geruime tijd overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de (on)mogelijkheid om een stuk van de Merwede te ‘verlanden’ (van water land maken – red.) en toe te voegen tot het projectgebied”, bericht wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van project Watertorenterrein in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad.

In 2008 heeft de ontwikkelaar percelen water verworven van de staat met als doel daar een bouwplan te ontwikkelen. Piet Vat in de CIb: “Het overleg heeft ondanks de verwachting van de ontwikkelaar dat er in september overeenstemming zou zijn nog niet tot witte rook geleid, en bijgevolg is in de procedure momenteel geen voortgang te melden.” (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

“Al eerder meldde ik u dat de gemeente geen instrumenten ten dienste staan om de ontwikkelaar / grondeigenaar tot spoed te manen”, stelt Vat.

Kantoorfunctie watertoren
Eén van de kaders is de herontwikkeling van de Watertoren. Vat: “Op ons advies heeft Watertoren B.V. opdracht gegeven aan BOEi, een erfgoedinstelling die zich op nationale schaal inzet voor de herontwikkeling van industrieel erfgoed, om de toekomst en herontwikkelingsmogelijkheden van de toren te onderzoeken. Onderdeel van dit onderzoek betreft ook de conservering in de huidige staat van het object en de veiligheid. Het onderzoek leidt tot de conclusie dat een kantoorfunctie het meeste potentieel biedt voor de Watertoren.”

Anterieure overeenkomst
Op 4 november 2003 sloot de gemeente Sliedrecht met Watertoren N.V. (inmiddels overgegaan in Watertoren
B.V. – red.) een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het Watertorenterrein. Deze intentieovereenkomst had geen looptijd en was slechts bij wederzijdse goedkeuring opzegbaar. “Het is opgesteld in een ander tijdsgewricht en onder andere wetgeving. Watertoren BV heeft ons via haar advocaat laten weten dat zij de intentieovereenkomst als beëindigd beschouwt. Wij hebben Watertoren B.V. laten weten dat ook wat ons betreft de Intentieovereenkomst uit 2003 is afgerond. Wij zijn in onderhandeling over een anterieure overeenkomst waarin  afspraken over de ontwikkeling worden vastgelegd”, laat Vat aan de gemeenteraad weten.

1 gedachte over “Ontwikkelaar Watertorenterrein wil stuk rivier ‘verlanden’ en boekt geen voortgang”

  1. Begrijpt iemand dit echt nog? Als ik zoek naar anterieure overeenkomst krijg ik dit: Een anterieure overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel. Het perceel is in eigendom bij de private partij en die wil voor eigen rekening en risico ontwikkelen.

    Maar dat was toch al in 2003 geregeld? Nee, toen was het een intentieovereenkomst zonder looptijd en direct (2003) opzegbaar. Dus noemen we het nu een anterieure overeenkomst maar dan begint pas het onderhandelen.

    Het wachten is nu dus tot uiterlijk 2041 waarna we weer overstappen op de intentieovereenkomst tenzij deze tussentijds wordt opgezegd. In dat geval wordt gewerkt aan een nieuwe anterieure overeenkomst?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld