Japans restaurant Oishi Fusion

Ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein wil stappen zetten

SLIEDRECHT – Ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein heeft dinsdagavond 11 juni 2018 een pleidooi in de gemeenteraad gehouden. “Wij willen stappen maken en gaan voor een aantrekkelijk toekomstbestendig Burgemeester Winklerplein met vooral ruimte voor vernieuwing en groei van zittende ondernemers, afgewogen branchering en spreiding van trekkers namelijk de supermarkten, goede bereikbaarheid en verkeerscirculatie, goede parkeermogelijkheden”, sprak voorzitter Piet Bogaard van ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein en zelf ondernemer van de winkels Primera en Top 1 Toys. Hij maakte gebruik van het inspreekrecht. 

Piet Boogaard sprak dinsdagavond in bij aanvang van de vergadering. Hij is ook voor samenwerking met de gemeente Sliedrecht, wil wel openheid en transparantie én waarschuwde vooral niet te bouwen voor leegstand. De marktruimte is volgens Boogaard bepalend. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Hij maakte duidelijk dat de ondernemersvereniging blij is met de stappen die de laatste tijd worden gezet. Boogaard: “Constructief overleg met de gemeente, het opstarten gezondheidscentrum en nu het beschikbaar maken van gelden voor de voortgang. Stappen zetten in een daadkrachtige voortgang van de plannen, in de uitvoering, in de verwervingen van de panden en om het geheel snel te realiseren.” Hij waarschuwde voor te grote stappen. “We moeten niet struikelen over zaken waar we geen inzicht in hebben hoe deze uit zullen pakken. Zo zijn er om tot een realisatie van het gezondheidscentrum te komen, naar onze mening, te grote stappen genomen.”

Stap te ver
Er is na het oplossen van de problemen om aan het Burgemeester Winklerplein tot een gezondheidscentrum te komen volgens Boogaard een vreemde omvangrijke compensatie regeling opgetuigd voor de ontwikkelaar die toch al enorm veel baat heeft bij de oplossing. Boogaard: “De Windroos heeft, in de aanvulling op de overeenkomst, er een aanzienlijke hoeveelheid commerciële ruimten bij gekregen om te realiseren op plan onderdeel B (de huidige apotheek – red.) en deel C (de huidige locatie van de Chinees – red.). Er dreigt nu op de locatie van de huidige apotheek een ruimte te gaan ontstaan van wel 1800 vierkante meter. Daarin beoogt de Windroos naar verluid een supermarkt te gaan huisvesten. Dit is naar onze mening een stap te ver.”

Supermarkten
Daardoor komt het plein volgens Boogaard ‘op 1 oor’. “Twee supermarkten aan één kant, parkeerdrukte uit balans, de parkeerdruk is uit balans, een slechte verkeerscirculatie, logistiek moeilijk invulbaar”, somde Boogaard op, “Het oorspronkelijke plan was om supermarkt Aldi uit de Rijnstraat te verplaatsen naar het plein, aan de west-kant. De vraag is of Aldi nog belangstelling heeft? Zo niet, gaat de Windroos er dan een andere supermarkt in plaatsen? Hier is waarschijnlijk markttechnisch geen ruimte voor, maar daar hoeft de Windroos niet naar te kijken. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst kan de gemeente nauwelijks of geen invloed uitoefenen op het soort winkels wat daar terecht zal komen. Enkel via de nog door te voeren bestemmingsplanwijziging zijn er beperkingen op te leggen waardoor ongewenste mogelijkheden kunnen worden beperkt. Wij staan nog steeds achter het plan om de Aldi te verplaatsen naar de westzijde van het plein, in plan C. dat is een evenwichtig plan voor een gezond BW-plein.”

Kiosken
De gelden die beschikbaar gesteld gaan worden dinsdagavond moeten volgens Boogaard voor een deel aangewend worden voor het verwerven van de kiosken aan de oostzijde voor Albert Heijn. Boogaard: “Dit wordt een zware dobber daar de eigenaren tot nu toe niet mee willen werken. Dit komt hoofdzakelijk doordat ze geen duidelijk en goed alternatief geboden wordt. Enkel met geld lukt dit niet, en een onteigeningsprocedure gaat vele jaren kosten. Maak stappen door een duidelijke visie neer te leggen, waarbij de ondernemers van het plein worden betrokken, biedt ze perspectief en kansen. We moeten nu te veel aan een leidraad van de Windroos lopen die weinig of geen rekening houdt met de bestaande ondernemers en ze geen alternatief aanbiedt.”

Onderzoekbureau’s
Ook de ondernemers aan het plein maken stappen, vertelde Boogaard. “Wij hebben in overleg met de gemeente – zelfs gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente – onderzoeksbureau Droogh Trommelen en Partners (DTeP) uit Nijmegen opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar wat nog mogelijk en wenselijk is op het Burgemeester Winklerplein aan uitbreidingen, parkeren, ruimtelijke invulling en kansen. De gemeente heeft bureau BRO in Boxtel een onderzoek uit laten voeren ter voorbereiding van de bestemmingsplan wijzigingen voor plan onderdeel B. Deze onderzoeken lopen en zijn bijna afgerond. Laten we deze onderzoeken afwachten en goed mee laten wegen in de beslissingen die we nu moeten nemen”, aldus Boogaard tijdens het inspreken. Hij nodigde alle raadsleden uit om woensdag 3 juli 2019 naar partycentrum De Lockhorst te komen, waar de ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein de onderzoeksresultaten wil presenteren.

1 gedachte over “Ondernemersvereniging Burgemeester Winklerplein wil stappen zetten”

  1. Wat ik las keer was bedoeling huur woningen 4 hoog waar apotheek nu is. Supermarkt zit we niet op te wachten Aldi heeft eigen klanten,AH ook.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld