Japans restaurant Oishi Fusion

Verzoek aanvullend krediet Burgemeester Winklerplein leidt tot amendementen

SLIEDRECHT – Dinsdagavond 11 juni 2019 werd uitgebreid gesproken door de politieke partijen in de raad over het Burgemeester Winklerplein. Eerst was daar al de voorzitter van de ondernemersvereniging die de raad toesprak. Daarna was het woord aan de raad, waarbij het college om een aanvullend krediet vroeg van € 1.445.000,–. De raad stemde in meerderheid in met geheimhouding over de grondexploitatie (GREX) maar niet met het gevraagde bedrag. 

Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) is hier dinsdagavond aan het woord. Van Rees: “De PvdA wil van deze bult op onze rug af.” (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Het geld is volgens het college nodig voor de grondexploitatie € 330.000,–, realisatie en inrichting van de Zuidooster voort te zetten en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 655.000,– en voor de herinrichting van het plein op het huidig kwaliteitsniveau een aanvullend krediet € 460.000,–. Over dat geld moest een aantal partijen achter de oren krabben. Twee amendementen gooiden roet in het eten. Voor het gehele gewijzigde voorstel was iedereen behalve Slydregt.NU.

Vierkante meter prijs
“In de oordeelsvormende vergadering heb ik u al laten weten niet blij te zijn met de kosten overstijgingen. Hoewel begrijpelijk de economie draait goed en dat daarbij kosten stijgingen ontstaan is begrijpelijk. Maar uit de beantwoording van de vragen van de fractie van SGP-ChristenUnie blijkt dat de gehele overschrijding komt door de blijkbaar niet ingeschatte plankosten. 460 duizend euro gaan daar aan op. Blijkbaar is dit niet goed geprognotiseerd. Het grootste pijnpunt voor de fractie van D66 Sliedrecht betreft de 655.000 euro voor twee kiosken ter hoogte van AH. Daar staat nog een bedrag van € 380.000,– voor ter beschikking. Lees we gaan ruim een miljoen uitgeven voor 240 vierkante meter. Z.n. 4400 euro per vierkante meter. Zelfs in de grote steden schrikt men daarvan”, sprak fractievoorzitter René de Munck (D66), “Waar ik wel op wil wijzen dat deze exorbitante vierkante meter prijzen grote  gevolgen heeft voor de overige nog aan te kopen vierkante meters, op dit moment hebben wij – lees de gemeente – de verplichting om nog z’n 600 vierkante meter te kopen. De westzijde van het Burgemeester Winkelplein.”

Lang niet genoeg
Het spreekt volgens  De Munck voor zich dat de eigenaren daarvan zich baseren met hun vraag prijs op de eerder genoemde € 4400.– per m2. De Munck: “Wanneer we op de achterkant van een sigarenkistje dit doorrekenen dan komt er een slordige 2.3 miljoen extra voor rekening van de Gemeente. Die niet verrekenbaar is met de Windroos, want hun aankoop prijs per m2 is vastgelegd in de lopende overeenkomst van vele jaren terug met deze groep. Pluspuntje is wel door deze vierkante meter prijs te betalen de overige panden op het Burgemeester Winklerplein aanzienlijk meer OZB gaan betalen omdat de waarde van hun panden is verdrievoudigd. Levert de gemeenschap toch 10.000 euro per jaar op. Lang niet genoeg om de investering af te dekken. Hierbij roep ik de coalitie partijen op schrap deze 655.000 euro. Dan kan het raadsvoorstel onze instemming krijgen. Komen de twee kiosken alsnog op de markt dan heeft u binnen de huidige gelden altijd € 380.000,– nog ter beschikking. Komt u daaraan tekort is een stap naar de raad altijd mogelijk.”

Onzekerheid
De raad heeft in januari 2016 de portemonnee getrokken om het project verder tot uitvoering te brengen. “Het project heeft door verschillende oorzaken vertraging opgelopen en er zit sinds kort weer beweging in. De wethouder ziet het project op dit moment rooskleurig in. Niet als het gaat om de kosten, wel als het gaat om de voortgang. Daar zijn we ook blij mee. Het plein moet toch een keer worden afgerond en opgeleverd. Wanneer het opgeleverd gaat worden is natuurlijk de grote vraag. Evenals de vraag hoe de indeling van het plein er nu verder uit komt te zien. In hoeverre het schuifplan gerealiseerd is en welke mogelijke kosten en risico’s daar nog bijkomen is verder ook onduidelijk. “Wat staat ons nog te wachten?” is een vraag dit bij ons in de fractie doorklinkt”, sprak fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD). 

Schuiven
De liberalen zijn van mening dat we niet kunnen instemmen met deze risicoanalyse en de aanpassing van de GREX. Bijderwieden: “Immers weten we niet wat de verdere risico’s zijn, voor welke waarde en in hoeverre ze daadwerkelijk zullen optreden. Op deze manier komt de vraag wanneer de volgende bijstelling gepland staat. Natuurlijk hebben we goed geluisterd naar de andere partijen. We begrijpen ook dat er doorgepakt moet worden met het project en dat de gemeente deze risicoanalyse moet maken.  De wethouder heeft aangegeven dat er binnenkort verder gesproken wordt over de indeling en het schuifplan van het BW-plein. Had deze analyse en bijstelling niet kunnen wachten tot dat duidelijk is? Wethouder, wanneer komt er duidelijkheid over de verdere inrichting, waar welke winkelier komt en hoe de winkeliers gaan schuiven?”

Overschrijding
De VVD vindt het overigens de moeite waard om verdere kosten te reduceren om te kijken of er andere opbrengsten in het plan te maken zijn, zodat de kosten naar beneden kunnen gaan. Bijderwieden:”Wat zou het betekenen als er bijvoorbeeld nog een woonlaag ergens opgebouwd wordt? Mogelijk dat de wethouder iets kan zeggen wat zo’n optie doet met de risicoparagraaf van de gemeente. Betrekking op de overschrijding en beslispunt 4, sluiten wij ons aan bij de fractie SGP/CU. Voorzitter, we zijn niet van mening dat we een amendement in moeten dienen. Nu weten we dat andere partijen dat wel gaan doen, deze nemen wij graag in overweging om tot een standpunt te komen om dan gedeeltelijk in te kunnen stemmen.” Een vraag over de supermarkt er bij komt, werd niet beantwoord.

Kenmerkend karakter
Het is een plein met een uniek, eigen karakter. Aan de ene kant heeft het plein echt dat Sliedrechtse. Van een bakker en een groenteboer die je tegenkomt in de kerk of bij de sport. Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA): “Aan de andere kant heeft het plein ook stadse kenmerken. Van een supermarkt met de technologie van morgen en van flitsende pizzazaken. Het is daarom de uitdaging om aan de ene kant het plein naar een hoger plan te tillen, maar aan de andere kant dat kenmerkende karakter vast te houden. Naar de mening van het CDA is dat ook de kernvraag: hoe zorgen wij voor een kwaliteitsimpuls voor het Winklerplein zonder het kenmerkende karakter kwijt te raken?”

Niet vanzelfsprekend
Uit gesprekken met de ondernemersvereniging is volgens het CDA gebleken dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Het CDA vindt het erg jammer als Sliedrechtse ondernemers worden ingeruild voor trendy bedrijven. “Dat schaadt het karakter en de kwaliteit van het plein. Bovendien is het van belang om, waar nodig en waar mogelijk, te sturen op de indeling van het plein. Uiteraard begrijp ik dat de gemeente niet bepaalt welke winkels op het Winklerplein
komen, maar kijk bijvoorbeeld wel naar de panden die je bouwt. Al zou, bij wijze van spreken, een (extra) supermarkt komen op blok B (de omgeving rond apotheek Hoogland), krijg je dat de publiekstrekkers aan één kant zitten. Wij voorzien in dat geval veel problemen (parkeerproblemen en verlies van onderneming aan de westzijde van
het plein). Ten slotte is parkeren een belangrijke voorwaarde voor een kwalitatief plein. Reden te meer om de kiosken weg te halen. Overigens, die plek is uitstekend geschikt om een aantal invalidenparkeerplaatsen aan te leggen: lekker dicht bij de winkel”, aldus Dunsbergen.

Financieel
Slydregt.NU is er geen voorstander van dat de gemeente voor projectontwikkelaar speelt.”Het lijkt erop dat het college financieel zonder enige terughoudendheid in het project Burgemeester Winklerplein springt. Slydregt.NU vindt dit onverstandig”, sprak fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). De lokale partij juicht de komst van het gezondheidscentrum uiteraard van harte toe. Jongeneel: “Het zal de levendigheid van het plein zeker bevorderen. Meer diversiteit in de winkelcentra zullen zeker een positieve uitwerking hebben op de vitaliteit. Hoe past het gezondheidscentrum echter financieel in het gehele plan? De vraag rijst of het totale aantal noodzakelijk m2 om het gehele plan financieel rond te krijgen nu wel kan worden gehaald.”

Kiosken
Je behoeft volgens Jongeneel geen professionele projectontwikkelaar te zijn om te zien dat de ambities en de kostprijzen op gespannen voet staan. “Wat vinden de betrokken ontwikkelaars van de gemeentelijke ambities? Is het wel haalbaar of moet de gemeente de tekorten veroorzaakt door verkeerde keuzes gaan dekken. Het verwerven van kiosken en het hierdoor creëren van ruimte en beeldkwaliteit is uiteraard prachtig, maar de prijs van deze toegevoegde waarde is veel te hoog. De parkeerdruk in ons dorp zal door het verwerven van de kiosken niet afnemen. Parkeergarages onder te realiseren appartementengebouwen zet meer zoden aan de dijk.” Slydregt.NU begrijpt dat de gemeente zelf de kiosken gaat verwerven. Jongeneel: “Slydregt.NU is hierop tegen. De gemeente is geen professionele ontwikkelaar. Schoenmaker blijf bij je leest. De gemeente moet zich beperken tot faciliteren en niet risicodragend gaan uitvoeren. Het lijkt erop dat het college zonder een integraal plan in het diepe springt. Hoe ziet het definitieve plan eruit? Hoe is dit doorgerekend?”

Niet van deze tijd
Wat het CDA betreft is het college daarvoor de juiste weg ingeslagen. Dunsbergen: “Zoals ik ook de vorige keer heb aangegeven, is het CDA bereid om de financiële middelen die gevraagd worden, ter beschikking te stellen. Naar onze mening heeft het college een duidelijke en goede visie die goed is voor het plein. Wel hebben wij een aantal voorstellen die naar onze mening het plein zeker verder helpen. Allereerst blijven wij het, in lijn met het raadsvoorstel, een goed idee vinden om de kiosken weg te halen. Deze zitten daar reeds tientallen jaren, maar zijn naar onze mening niet meer van deze tijd. Er is geprobeerd om deze kiosken te verkrijgen via een minnelijke belangrijk vinden dat het Winklerplein vooruit gaat, zijn wij bereid om de gelden hiervoor ter beschikking te stellen. Verder vinden wij het belangrijk dat actief wordt ingezet op het verplaatsen van de huidige ondernemers naar een andere plek op het plein.”

Zonder concreet einddoel
Oppositiepartij Slydregt.NU heeft van de belanghebbende ondernemers begrepen dat – tot op heden – de ondernemers en de ontwikkelaars nog lang niet op één lijn zitten. “De supermarkt heeft aangegeven niet (meer) te gaan uitbreiden. Het lijkt Slydregt.NU verstandig als het college zelf eens met de betrokken ondernemers gaat praten. Het lijkt erop dat de planontwikkeling nog lang niet is voltooid en de gemeente ad hoc kosten voldoet zonder een concreet einddoel en solide financieel plan. Slydregt.NU is tegen de rol van projectontwikkelaar, die de gemeente kennelijk op zich heeft genomen, en tegen de financiering van dit onvoldragen plan”, sprak Jongeneel. Het komt er nu volgens Dunsbergen (CDA) op aan: “Welke koers gaan wij varen om tot een kwalitatief Winklerplein te komen met dat kenmerkende karakter? Inmiddels zijn we al tientallen jaren aan het dobberen in plaats van aan het varen. Wat ons betreft gaan we nu doorpakken en komen we tot een rechte koers, waarbij we voortvarend aan de slag kunnen. Een koers waarbij we uitkomen bij een kwalitatief plein met dat kenmerkende karakter.”

Weer aan de beurt
Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) had de Pinksterdagen nog eens gebruikt om na te denken en terug te zoeken hoe in deze poel van besluiteloosheid, heroverwegingen en aanpassingen beland zijn. Van Rees: “Hoeveel avonden er niet zijn besteed aan de meest uiteenlopende discussies over hoogten, prijsvragen, verkeersstromen, kiosken, bus routes, parkeernormen, parkeergarages, gratis parkeren, bomen, slopen, renoveren, pimpen, ontwikkelaars, kosten neutraliteit, projectondersteuners, ondernemers vertegenwoordigingen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zo kwam ik ook nog een toezegging tegen waarin werd beloofd dat de platanen op het plein blijven staan. Ik hoef daar geen herbevestiging van maar wil hem wel weer even vooraan in het geheugen terugplaatsen. En nu zijn we weer aan de beurt om de knip te trekken.” 
 
Tekst gaat verder onder tweet.

 

Tussentijdse waarschuwing
Van Rees vroeg zich af wat er gaat gebeuren als ze instemmen. “Gaat er dan op redelijke termijn nu wel iets gebeuren? Ik ben namelijk ook nog een stuk tegengekomen over de onwenselijkheid van twee bouwputten tegelijkertijd, namelijk sloop en nieuwbouw Bonkelaar en Winklerplein dat mocht echt niet tegelijkertijd. Zelfs Bonkelaar fase 2 is al weer jaren terug opgeleverd maar van die bouwput op het winklerplein is nog steeds geen sprake. Zoals ik al zei we zijn weer aan de beurt, of is dit een tussentijdse winstwaarschuwing op weer vele jaren van inflatie correcties en prijsstijgingen voor de bouw van dit project waarvan de kiem werd gelegd in het gulden tijdperk en volgen er straks weer nieuwe vragen? Tijdens het doorspitten van de geschiedenis heb ik me meerdere malen afgevraagd waarom we als raad van sommige onderdelen opnieuw iets moesten vinden en of dat nu werkelijk nodig was om ook over te besluiten. Het ging meestal over geld. Veel geld en dat alles omdat er gestart was met dit project na een prijsvraag met minimale kaders. Zo ging het van windroos naar windhoos”, aldus Van Rees.
 
Bult op rug
Ook nu hoorde Van Rees hier weer vragen op zich afkomen. “Waar ik me als raadslid eigenlijk helemaal niet mee wil bemoeien. Simpelweg omdat dat onze business niet is. Hoe moet ik oordelen wat beter is? Twee supers naast elkaar of tegenover elkaar. Ik kom in het land beide varianten tegen. En als u het mij persoonlijk vraagt dan ben ik fan van de supermarche’s et wonen. Maar ik wil geen nieuwe discussie hierover aangaan slechts aangeven dat de besluiten die wij soms voorgelegd krijgen de hoofdlijnen van visies nogal eens overschrijden”, legde Van Rees uit. De PvdA wil van deze bult op onze rug af. Van Rees: “Als we vandaag kunnen besluiten dat hiermee het laatste hoofdstuk van dit verhaal met een happy-end in zicht is gaan we akkoord met uitzondering van een extra bedrag van ruim 6,5t. voor de verwerving van de kiosken. Hier voor heb ik zojuist een amendement, wat u nog ontvangt, mede ondertekend. Want Voorzitter, Het zijn niet alleen de kleintjes waar wij op letten.” 
Amendementen
Fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie) diende namens zijn fractie een amendement in. “Wat hier gevraagd wordt voor de herinrichting van het plein heeft te maken met een kosten stijging. Het bedrag van € 120.000,– willen wij eruit halen.” De SGP-ChristenUnie vindt het maatschappelijk niet verantwoord om het forse bedrag wat in 2016 al beschikbaar is gesteld voor de verwerving van de kiosken op te hogen met een éxtra bedrag van € 655.000,–. “We zijn en blijven voorstander van het realiseren van een toekomstbestendige winkelgebied volgens het masterplan 2016 en hopen dat minnelijke verwerving alsnog tot de mogelijkheden behoort”, schrijft de SGP-ChristenUnie in het amendement. Gesteund door PvdA, D66 en PRO Sliedrecht. Het CDA vond het jammer en teleurgesteld. “Het draagt niet bij aan de voortgang van het Burgemeester Winklerplein.”, aldus Dunsbergen. Beide amendementen werden aangenomen. 
 
Geen melding
Paas hekelde ook dat geen melding is gedaan van een budgetoverschrijding. “Komt dit nu niet meer voor? Krijgen we in 2020 geen correctiemaatregel?”, stelde Paas, die het eerder een volgende keer wilde weten. PRO Sliedrecht vroeg om een schorsing om het amendement te bespreken. De partij zou het hele proces eens willen onderwerpen aan een rekenkameronderzoek als weer over een rekenkamer wordt beschikt.
 
Geen invloed op schuifplan
Wethouder Ben van der Plas (PvdA) vertelde dat er berekeningen zijn gemaakt en er is nu een tekort. “Dat moment is nu”, sprak Van der Plas. Verder vertelde Van der Plas dat hij geen invloed heeft op een ‘schuifplan’ (om ondernemingen door te kunnen laten werken), dat ligt bij Windroos.
 
Gezondheidscentrum
De wethouder verwacht verder dat de omgevingsvergunning voor de bouw van het Gezondheidscentrum snel kan worden verleend. Er zijn volgens Van der Plas geen bezwaren ingediend en de inzageperiode is voorbij. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld