‘Omgevingsvergunning Het Buurtschap had niet verleend mogen worden’

SLIEDRECHT – Na eerder deze maand te zijn bijgepraat als gemeenteraad over de situatie rond vervuiler chemiebedrijf DuPont / Chemours bleven er bij PRO Sliedrecht vragen komen, zoals over het plan voor het bouwen van het gebied Het Buurtschap in wijk Baanhoek-West, in Sliedrecht-West. “Vast staat nu dat, zoals al besproken bij de beeldvormende vergadering dat de omgevingsvergunning niet verleend had mogen worden op basis van de normen die gelden ten tijden van de bouw”, stelt raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht), die na beantwoording van vragen door het college, dit weekend nieuwe vragen gaat stellen. 

Dit is de toekomstige wijk Het Buurtschap. Er is PFOA aangetoond gevonden in de bodem van de nieuwe wijk tot een maximale waarde van 72 μg/kg.ds. Dit gehalte aan PFOA is aanzienlijk hoger dan het landelijke en het regionale achtergrondniveau, maar aanzienlijk lager dan de recent afgeleide INEV voor PFOA (Indicatief Niveau voor Ernstige Verontreiniging, RIVM, januari 2020). (Schetsontwerp via BPD)

Op de informatieavond  waren er volgens Pauw twee meningen. “Een deskundige die er niet zou gaan wonen en een overheid die zegt zolang je maar niet uit eigen tuin eet, kan je er gewoon wonen”, aldus Pauw, die zegt dat het (ook) hier om geld ging. Pauw: “Want de grond afgraven kost geld. De gemeente kon niet anders dan de vergunning afgeven? Dat vragen wij ons af.” Het Buurtschap ligt in Baanhoek-West-Zuid. Nog geen kilometer hemelsbreed van de chemiereus.

Opnieuw vragen
Het onderzoek naar de bodem in het gebied waar de nieuwe woningen moeten komen, Het Buurtschap, was in juni 2020. De aanvraag voor de vergunning werd gedaan op 18 december 2021 en is (volgens de stempel) verleend op 25 maart 2022. Globaal een week of 6 voor de nieuwe norm dus werd de vergunning afgegeven. PRO Sliedrecht stelde vragen. Vrijdag 30 september 2022, na ruim een week wachten, werden de vragen beantwoord door het college. Maar daar blijft het niet bij. Er komen nieuwe vragen zegt Pauw: “Vraag is nu of je als bevoegd gezag ook mogelijkheden hebt op de nieuwe norm te handhaven of dat je gedwongen wordt te moeten instemmen ook al weet je dat het over, zeg globaal 7 weken later, hem op basis van de nieuwe norm kan of moet weigeren.” Het zal volgens Pauw ongetwijfeld passen in de regel van de wet. “Maar of het in de zogenaamde geest van de wet past, weet ik niet om een vergunning te verlenen voor de bouw van een woonwijk. Als je mogelijk al weet dat daar op het moment van bouwen eigenlijk niet zou mogen worden gebouwd. Wij gaan dit weekend de vervolg vragen opstellen en versturen”, aldus Pauw.

4 gedachten over “‘Omgevingsvergunning Het Buurtschap had niet verleend mogen worden’”

 1. Helemaal met Timo en Koos eens, maar het vervelende in deze zaak is, dat er nergens in de talrijke regelgeving op het gebied van PFAS/PFOA gewoon duidelijk staat wat de maximale humane grenswaarde zijn voor grond waarop je woningen wil bouwen.
  En de daarvoor aangewezen instellingen, zoals Omgevingsdienst, RIVM en DCMR zijn er ook niet duidelijk in, doch verwijzen naar elkaar en uiteindelijk naar “het bevoegd gezag”.

  Van het RIVM kreeg ik o.a. het volgende bericht:
  Volgens het zgn. “Besluit bodemkwaliteit” moet grond voor woningbouw van voldoende kwaliteit zijn voor de functie. Wanneer deze grond niet voldoet aan generieke normen, zoals de 3-7-3 uq/kg norm uit het handelingskader PFAS, dan kan het bevoegd gezag beargumenteerd lokale normen hanteren.

  Dat “bevoegd gezag” is de gemeente Sliedrecht zelf en die heeft van hun bevoegdheid gebruik gemaakt om voor onze regio die 3-7-3 uq/kg regel op te rekken naar 3-10-3 uq/kg voor PFOA, wat nog steeds veel lager is dan de in Baanhoek gemeten 72 uq/kg voor PFOA.
  Omdat die (te) hoge waarde weer ruimschoots onder de INEV saneringsnorm zit, hoeft de grond niet persé gesaneerd (= opgeruimd) te worden, maar die INEV grondsaneringsnormen zijn dan geen vrijbrief om er huizen op te bouwen.

  Afijn, zo worden alle regels m.i. door elkaar gehaald en staat het de gemeentes – als bevoegd gezag – blijkbaar vrij om de regels van het “Besluit Bodemkwaliteit” naar hun eigen inzicht en behoefte aan te passen.
  Niemand, die er wat van zegt, terwijl de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid op de recente oordeelsvormende vergadering van 12 september – m.i. volstrekt onterecht – staat te vertellen, dat de risicogrens van PFOA in grond voor “wonen met siertuin” op 463 uq/kg ligt.
  En zij zijn degenen, die “het bevoegd gezag” (= de gemeente) adviseren over wel of geen woningbouw, waarmee de vicueuze cirkel weer rond is.
  Werkelijk tenenkrommend en ik kom daar zeker nog een keer uitgebreid op terug, want één van de hoofdtaken van het bevoegd gezag moet toch ons aller gezondheid en een fatsoenlijk leefmilieu zijn!

 2. Inderdaad juiste vragen door PRO Sliedrecht en vooral vasthoudend. Hier zou gemakkelijk over kunnen gepraat ware het niet dat in Sliedrecht al 16% meer dan gemiddeld kanker wordt geconstateerd, dat de moestuin inmiddels ook twijfelachtig is en dat nu doodleuk wordt gezegd dat als je maar niet uit de tuin eet dat het wel kan. Dat is toch niet hoe Sliedrecht bekend wil worden?

  We leven in een tijd dat we iets uit de hand laten lopen zonder naar de gevolgen en de toekomst te kijken om daarna, via grote schandalen, in een situatie terecht te komen waar we bijna niet meer uit kunnen komen. Voorbeelden te over, onnodig om ze allemaal te noemen.

  Veel beter zou het zijn om gewoon de grond af te graven/vernieuwen om te voorkomen dat het percentage ernstig zieken in Sliedrecht oploopt en dat de huidige jeugd, die misschien eindelijk een huis heeft (hoewel ik de verdeling sociale woningbouw daar niet ken), de rommel weer kan opruimen. Anders gezegd: de jeugd moet de toekomst opnieuw uit de stront halen.

  Bijzonder is dat deze oproep van PRO toch eigenlijk zou moeten worden onderschreven door alle politieke partijen? Hoe denken die daarover? Hebben die nieuwe informatie?

  Ik hoop dat tijdens de gesprekken met de inwoners op straat door burgemeester en wethouders, een goed initiatief, hier ook over gesproken wordt. Je komt als dorp niet snel van een stempel GIF af. En probeer dan over 10 jaar je huis maar eens te verkopen!

 3. Maar wat moet je dan bouwen? Vlakbij hoogspanning wordt ook afgeraden door de landelijke overheid, en daar is ook vrolijk gebouwd.

  Ze hadden misschien ook kunnen proberen het saneren van de grond op Chemours te verhalen?

 4. Juiste vragen gesteld door Pro Sliedrecht. Als ik de inhoud tot me laat doordringen lijkt het me dat de gemeente veeleer bezig is met het ontwijken van haar verantwoordelijkheid (en zoeken naar slinkse wegen) dan op te komen voor de gezondheid van de Sliedrechters. Zolang je je ogen en oren dicht doet (en zelfs lekker een tukkie kan doen tijdens zo’n belangrijke informatieavond) is het voor mij overduidelijk dat het belang van ons en onze kinderen niet voorop staat.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld