Nieuw kunstgrasveld SKC Merwede / Multiplaat

SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht maakt woensdag 1 augustus 2018 bekend dat donderdag 26 juli 2018 de opdracht definitief gegund is aan Antea Realisatie B.V. Sliedrecht24 vroeg wethouder Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Sport een dag na de gunning vrijdag 27 juli 2018 hoe het er mee stond. “We moeten afwachten tot de inschrijfdatum van de aanbesteding voorbij is”, stelde Visser toen. Ook stelde de wethouder de gemeenteraadsleden niet op de hoogte kort voor of kort na de gunning, zoals toegezegd in de raad.

In de raadsvergadering van 12 juni 2018 stemde de raad in met het voorstel om een investeringskrediet voor de vervanging van het kunstgrasveld van SKC Merwede beschikbaar te stellen. (Archieffoto SKC Merwede/Multiplaat)

De gemeente Sliedrecht had drie partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. “Het omschreven gunningscriterium was de economisch meest voordelige inschrijving. Van de drie partijen hebben twee partijen zich ingeschreven op de opdracht. De derde partij heeft zich teruggetrokken vanwege de tijdsplanning.”, aldus wethouder Visser.

Voor begin seizoen
De binnengekomen inschrijvingen vielen binnen het door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet. Donderdag 26 juli 2018 is de opdracht definitief gegund aan Antea Realisatie B.V. en deze week wordt begonnen met de aanleg. De definitieve oplevering van het kunstgrasveld staat gepland op dinsdag 31 augustus 2018. Dit is voor de aanvang van het nieuwe korfbalseizoen.

Krap
Dat is kantje boord, want al snel beginnen de oefenwedstrijden voor de nieuwe competitie. “Volgens de geleerden moet het lukken, maar ik kruis de vingers”, zegt Ad de Waard, die namens SKC Merwede / Multiplaat nauw betrokken is bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. De Waard: “Dan moet het ook het weer mee zitten. De periode van aanleg is ook best kort, want ook KNOTS gebruikt het veld in de laatste week van de schoolvakantie.” De Waard was woensdag nog niet officieel geïnformeerd wie het nieuwe kunstgrasveld aanlegt. Sliedrecht24 stelde hem daarvan op de hoogte.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld