Niet uitgevoerde evaluatie drugsbeleid leidt tot felle raadsdiscussie

SLIEDRECHT – Een aantal politieke partijen heeft dinsdagavond 30 maart 2021 geprobeerd om de 1-gramsregeling terug te draaien. Raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD) voerde als eerste het woord en kwam namens enkele andere partijen met een amendement om naar de 5-gramsregeling terug te keren, zoals de landelijke maatregel. Het punt kwam aan de orde bij de vaststelling van het preventie- en handhavingsbeleid Alcohol en Drugs 2020 – 2023. De besluitvormende vergadering leek op dit punt meer een oordeelsvormende vergadering. Er was veel discussie.

Links voorzitter van de raad Cees Paas. Uit angst dat de straathandel aan terrein zou winnen werd de handel van 5 naar 1 gram teruggedraaid. “Helaas is dat uitgekomen”, sprak raadslid Sjors van Wijngaarden (VVD). (Foto uit video gemeente Sliedrecht)

PRO Sliedrecht, Slydrecht.NU, VVD en D66 steunden het amendement. Van Wijngaarden mist de effectiviteit van de 1-gramsregel (18-21-jarigen), die onder de vertrokken burgemeester Bram van Hemmen (CDA) destijds is vastgesteld. Drie jaar lang is er geen evaluatie geweest. CDA Sliedrecht liet merken nog achter de maatregel van Van Hemmen te staan. VVD Sliedrecht verweet CDA Sliedrecht een naïeve houding en de ogen te sluiten ‘voor het straatdealen’. “Ik geloof niet in de 5-grams maatregel. Ik geloof in preventie, in de verbindingsfunctionaris, de ouders en de politie”, sprak raadslid Rens den Besten (CDA). “Het CDA laat zien dat het hen niets uitmaakt!”, reageerde Van Wijngaarden. Den Besten liet wel weten moeite te hebben met het drugsgebruik op de hangplek achter jongerencentrum Elektra. Van der Borg zegde toe om samen met SOJS daar onderzoek naar te doen. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Landelijk
SGP-ChristenUnie ging in op preventie en handhaving. Raadslid Johan Oostrom (SGP-ChristenUnie) maakte duidelijk dat zijn partij het liefst drugs en drugverkoop uit het dorp ziet verdwijnen. “Wat ons betreft komt er zo snel mogelijk een evaluatie”, sprak Oostrom. Van Wijngaarden vroeg zich af wat Oostrom dan wil evalueren en op basis waarvan. Fractievoorzitter René de Munck (D66) verwees naar het landelijk beleid van 5 gram. “Je moet als gemeente zeer nadrukkelijk onderzoek doen, waarom je 1 gram maatregel wilt handhaven. De vorige burgemeester heeft onvoldoende ingezet op monitoren van de maatregel. Er wordt geen enkele onderbouwing nu geven. Ik vind dit nu echt van de gekke, want landelijk is de maatregel 5 gram. Laten we ons aan deze regels houden en met de 1 gram onmiddellijk stoppen”, aldus De Munck, die ook Oostrom aanviel op een amendement rond alcoholverkoop (naleving leeftijdsgrens in verband met drankverkoop – red.). “We moeten naar de nul. Nou dat kan je dan ook zeggen bij drugs”, viel raadslid Rens den Besten (CDA) zijn collega Oostrom bij. PRO Sliedrecht steunde ook het amendement van Oostrom (75% naar 92%).

Snel onderzoek
De PvdA Sliedrecht heeft een behoefte aan evaluatie. Fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA) vindt het te laat als eind 2022 pas de effecten (evaluatie) van de 1-grams maatregel komen. “Ik wil er bij het college op aandringen om dit snel te evalueren. Graag nog dit jaar om nut en noodzaak te bespreken op basis van feiten en niet op basis van meningen en aannames”, aldus Van der Plas. Maar de cijfers ontbreken volgens Van Wijngaarden. “We kunnen niet terugkijken. Dat kan niet. Hoe ziet u dat dan voor zich”, sprak Van Wijngaarden. Van der Plas: “Drie jaar is de maatregel van kracht geweest en zonder evaluatie. Daarom wil ik een onderzoek en de resultaten daarvan.” Van Wijngaarden wilde daarvoor het amendement aanpassen. “We zijn meer dan bereid op dat op te nemen. Tot zover mijn handreiking”, voegde Van Wijngaarden toe. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Geen heil in
Volgens lokale partij Slydregt.NU is het hard nodig dat de 1 grams regeling wordt teruggedraaid naar 5 gram. Fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU): “Als je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt tel je als volwassen persoon volwaardig mee zonder beperkingen. Onze supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines doen het goed met de alcohol controles. Maar wij zien er geen heil in om de percentages aan te passen. Wij willen horeca en sportkantines dadelijk geen extra taak meegeven als zij dadelijk weer open mogen na de lockdown. De horeca en sportkantines moeten vrij kunnen schenken zonder extra prestatiedruk i.p.v. politieagentje te spelen. Slydregt.NU is trots op onze supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines dat zij zulke hoge percentages halen zonder een stok achter de deur.”

Niet nagekomen
Wnd. burgemeester Dirk van der Borg (CDA) van Handhaving stelde voor onderzoek te doen, voor en tegens, naar de 1 gram maatregel. “Ik zou dat onderzoek willen laten uitvoeren en om dan te kunnen zeggen we houden de 1-grams of terug naar de 5-grams”, aldus Van der Borg, “Het gaat niet zo zeer om een evaluatie, maar wat zijn de resultaten van de 1-grams maatregel. Ik wil wel consistentie in wat u als raad heeft uitgesproken in 2017.” Van Wijngaarden: “We gaan dan een onderzoek doen op basis van niets. We willen kijken of de maatregel effect heeft. Daarom wil ik de 5 gram onderzoeken. We hebben niet gedaan wat we zouden doen.” De Munck: “De prangende de vraag is waarom we na drie jaar de evaluatie niet zien. Er is nadrukkelijk niet nagekomen om met een evaluatie te komen. Dat is wat afgesproken is en dat is de portefeuillehouder (Van Hemmen – red.) niet nagekomen.” Het lijkt Van der Borg mogelijk om nog dit jaar een onderzoek uit te voeren. “Ik geeft toe, het had wat eerder allemaal op tafel kunnen komen”, sprak Van der Borg.

Opnieuw in raad
Na een schorsing maakte voorzitter Paas bekend dat er nog in 2021 een onderzoek komt. Van Wijngaarden wilde eigenlijk het boetekleed aantrekken. “Het is schandalig dat we geen antwoorden krijgen bij dit onderwerp. De maatregel die we hebben ingevoerd, leidt er geenszins toe dat er minder drugs wordt gebruikt”, aldus Van Wijngaarden. Raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) refereerde aan de plan voor het onderzoek en vroeg dan om later weer over de 1 of 5 gram te beslissen. Van der Borg besloot om het dan in januari of februari 2022 terug op de agenda te brengen.

Amendementen
Het voorstel om de 1-grams maatregel te schrappen haalde het niet. Het werd verworpen 9 voor naar 12 tegen. Het amendement om het nalevingsperscentage van 75% naar 92% te verhogen werd aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Het gewijzigde raadsvoorstel kwam daarna in stemming, waarin de 1 grams maatregel niet wordt teruggedraaid. Dit werd aangenomen met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD, D66 en Slydregt.NU).

4 gedachten over “Niet uitgevoerde evaluatie drugsbeleid leidt tot felle raadsdiscussie”

 1. Eens met Aart van Wijngaarden. Van voor tot achter.

  Maar waar ik me ook over verbaas is wie nou verantwoordelijk is voor controle op een uit te voeren evaluatie? Het lijkt me toch dat als je zoiets afspreekt dat de verantwoordelijke wethouder of burgemeester of de gemeentesecretaris dat direct agendeert, de evaluatie zelf en de rapportage aan de Raad? En als dat niet gebeurt dan duurt het toch niet jaren om er als Raad achter te komen dat er geen evaluatie op de planning staat? Daar zit organisatorisch iets fout bij alle partijen.

  Lijkt mij een goede leer voor de Raad als eindverantwoordelijke: agendeer direct wanneer een evaluatie wordt uitgevoerd en wanneer die bekend wordt gemaakt.

  En stop met die onzin om alsnog een en ander te onderzoeken met als enige doelstelling om het beleid NIET te veranderen. Dat is inmiddels zo doorzichtig dat niemand daar meer intrapt. Net zoiets als: ‘je mag drugs niet inkopen maar wel verkopen’.

  En een nieuw onderzoek……wat gaat dat kosten? Misschien slim om even naar de Landgraafstraat te lopen en ernaar te vragen bij de verkopers en de gebruikers en daarna aansluiting zoeken bij de rest van Nederland.

 2. Beste Aart,

  Een bubbel of niet…. softdrugs is aantoonbaar een makkelijke opstap naar het gebruik van andere schadelijker middelen. Daarnaast…. en dat is puur een mening maar als ik door de Landgraafstraat loop, zie ik bij de shop en in de nabijheid van de shop ongure en onfrisse types rondlopen die uit gare bakken stappen waarvan ik denk: Ga eens wat nuttigs voor de maatschappij doen. Misschien niet zo netjes van me maar het moet me even van het hart. Vind dat hele (soft)drugsgebeuren erg ongewenst.

 3. Als ik zo vrij mag zijn, het verslag is soms niet helemaal te volgen. Een voorbeeld: “Van Wijngaarden wilde eigenlijk het boetekleed aantrekken.” Klopt dit? Ik lees nergens waaróm Van Wijngaarden dat wilde?
  Verder lees ik dat de fractie Slydregt.NU zegt (citaat): “Wij willen horeca en sportkantines dadelijk geen extra taak meegeven als zij dadelijk weer open mogen na de lockdown. De horeca en sportkantines moeten vrij kunnen schenken zonder extra prestatiedruk i.p.v. politieagentje te spelen.” Hoezo “vrij kunnen schenken”? Wil dat zeggen dat de mensen achter de bar maar raak kunnen schenken? Je moet er toch niet aan denken.
  Wat er bedoeld wordt met het “nalevingspercentage van 75 naar 92% verhogen” is mij niet duidelijk. Kortom, verschillende vragen naar aanleiding van dit verslag. Ook eigen artikelen van de redactie verdienen het om geredigeerd te worden.

 4. Al deze Sliedrechtse politici leven in een “Bubbel”. Waar hebben we het in godsnaam over. Softdrugs is al helemaal ingeburgerd en deze “Heren ” denken dat het nieuw is. Met modder gooien naar een vertrokken burgemeester, dat is gemakkelijk. Nu Burgemeester v.d. Borg vertrekt is het koek en ei geweest met hem. Over een paar maanden wordt er misschien ook weer negatief gesproken over hem. Sliedrechtse politiek doet eens realistisch en pak echte problemen aan zoals bijv. Harddrugs, witwassen, illegale verhuur, schijnbeheer o.a. horeca.
  Het heeft geen nut dat ik dit schrijf want ik vraag me af wie van de politiek in Sliedrecht deze stukjes lees.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld