‘Niet akkoord met verhogen van OZB-belasting en afvalstoffenheffing’

SLIEDRECHT – Als het aan Slydregt.NU ligt, dan gaan de belastingen voor de inwoners niet omhoog. “Door het wegvallen van de precariobelasting in 2022 komt er een gat in de begroting van € 745.000,- per jaar. Dit gat kan worden opgevuld door het verhogen van de OZB-belasting en afvalstoffenheffing. Hier gaat Slydregt.NU niet mee akkoord, omdat bij veel mensen het water al aan de lippen staat”, kondigde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) dinsdagmiddag 10 juli 2018 aan. 

Fractievoorzitter Mark Jongeneel van Slydregt.NU. (Foto gemeente Sliedrecht)

Gekozen kan worden uit drie scenario’s, maar Slydregt.NU weigert te kiezen. Volgens hen is er een andere oplossing. Jongeneel: “Wij hebben al vele jaren een overschot van minimaal 1 miljoen euro. In de kadernota is te lezen dat er bij het zoeken naar andere oplossingsrichtingen er ook is gekeken naar de overschotten op de beleidsprogramma’s. Het college stelt dat deze overschotten incidenteel van aard zijn. Hier denkt Slydregt.NU dus anders over. Als u de jaarrekeningen van de afgelopen jaren goed leest is er een structureel overschot. Dit is ook al eerder opgemerkt door sommige andere partijen in deze gemeenteraad. Er is gemiddeld zo’n 1 miljoen euro over en dit kan in onze ogen dan ook ingezet worden om gederfde inkomsten van de precariobelasting te compenseren.” Blijkt dit volgend jaar of de komende jaren niet voldoende te zijn dan kan volgens Slydregt.NU altijd nog op zoek worden gegaan naar een andere oplossingen.

Gemeentefonds
In de kadernota staat verder dat het totaal netto effect van de meicirculaire € 307.000,- voordelig is in 2018, € 470.000,- in 2019 oplopend tot zo’n € 1.9 mln. vanaf 2022. “Gevoegd bij de actuele stand van de meerjarenbegroting 2018 levert dit een nieuwe stand budgettair kader na verwerking meiculaire op. Dit geld wordt vanuit het rijk gestort in het gemeentefonds. Als wij het goed begrijpen is het geld uit het gemeentefonds te gebruiken naar eigen keuze. Dus ook een deel van dit geld kan gebruikt worden voor het opvangen van de inkomstenderving van de precariobelasting. Dus wij van Slydregt.NU gaan niet akkoord met het verhogen van de OZB-belasting en afvalstoffenheffing”, sprak Jongeneel.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld