Mensen uit praktijk helpen bij nieuwe visie

SLIEDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders werkt de komende maanden aan een nieuwe visie op het sociale domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). Professionals uit het veld helpen bij het opstellen. Dat bericht de gemeente Sliedrecht dinsdag 29 maart 2016. 

Wethouder Hanny Visser: “We willen dat in Sliedrecht niemand tussen wal en schip valt, dat het sociale karakter van Sliedrecht ook in de toekomst behouden blijft en liever nog versterkt wordt.” (Foto Sliedrecht24)

Ambtenaar Diana Vonk van de gemeente Sliedrecht gaat daarom de komende periode meelopen in de praktijk en gesprekken voeren met professionals.

Sociaal karakter
De gemeente heeft de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugd. “We hebben lokaal en regionaal de basis op orde om onze inwoners de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Maar we willen een stap verder gaan. We willen dat in Sliedrecht niemand tussen wal en schip valt, dat het sociale karakter van Sliedrecht ook in de toekomst behouden blijft en liever nog versterkt wordt. Hier is een brede toekomstbestendige visie op het sociale domein voor nodig”, zegt wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht).

Sociaal team
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vluchtelingenproblematiek, vergrijzing en de veranderende rol van de overheid hebben invloed op de sociale structuur van de gemeente Sliedrecht. Dit vraagt volgens het college om een doorontwikkeling van het sociale beleid. Visser: “De visie helpt om richting te geven voor de toekomst. Toen de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de Wmo kreeg, heeft de raad aangegeven dat zij graag wil dat er voor de gemeente Sliedrecht één Sociaal Team is om ondersteuning en zorg te bieden aan onze inwoners. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is er in de eerste instantie gestart met twee teams, gecoördineerd vanuit het CJG en het Wmo-loket / Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.” Volgens het college is nu de tijd rijp om deze teams samen te brengen in één team.

Handvatten
De komende periode gaat het college onderzoeken hoe dit het beste kan worden vorm gegeven, zodat de overgang zorgvuldig gebeurd. “Beleid maak je niet vanachter het bureau. Juist de gesignaleerde knelpunten en kansen in de praktijk bieden handvatten voor de toekomst. Daarom zal Diana Vonk van de gemeente Sliedrecht de komende periode in de praktijk met professionals meelopen en gesprekken voeren om te leren wat er in de praktijk juist heel goed werkt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn”, zegt Visser.

Wilt u ideeën delen, dan kunt u contact opnemen met Diana Vonk. Dat kan per e-mail: [email protected]

Plaats een reactie

*=Verplicht veld