INGEZONDEN BRIEF: Windmolens

De bewoners van Wijngaarden zijn wakker! Nu wij nog!

De Klankbordgroep Wijngaarden volgt de ontwikkelingen van de Regionale Energie Strategie (RES) – Drechtsteden op de voet. Dat is een Drechtstedenproject waarbij mogelijkheden worden bezien van energiebronnen zoals zonne-energie en windmolens. Het gaat voor Sliedrecht om het gebied ten noorden van de Betuwelijn richting Wijngaarden.

De inspraakbijeenkomsten van dat project worden door Sliedrechters nauwelijks bezocht. Vorige week waren er ongeveer 100 insprekers, onder wie slechts zes Sliedrechters. Terwijl het gaat om gigantische belangen; ook voor Sliedrecht!

Zo gaat het onder meer om de plaatsing van windmolens van 200 meter hoogte. Dat is 50 meter hoger dan de 3 molens die nu langs de A15 richting Gorinchem staan. Ook wordt onderzocht hoe enorme lappen weiland kunnen worden omgetoverd tot grote velden met zonnepanelen.

De Klankbordgroep Wijngaarden heeft een enquête gehouden en het resultaat is duidelijk : geen windmolens in de polder, ook niet aan de randen en geen grote velden met zonnepanelen. Maar er moet natuurlijk wel heel wat gebeuren in Nederland. Dus ook in onze omgeving. Er zijn bijvoorbeeld nog heel veel mogelijkheden op – platte – daken.

Voor de polder is er gelukkig ook een alternatief zonder echte aantasting van het Groene Hart. Geluidsschermen, gecombineerd met zonnepanelen langs de A15 en de Betuwelijn . Dat is zo kansrijk, dat de onderzoeksgroep RES waarschijnlijk met een aanbeveling komt om dat verder te gaan onderzoeken. Dat gaat dus de goede kant op.

Maar plotseling gebeurt er iets wat ik niet kan plaatsen.

Het college heeft vorige week blijkbaar aan de projectgroep gevraagd om toch nog eens te kijken naar de zogenaamde Driehoek. De driehoek is het gebied, omsloten door de Betuwelijn, de spoorlijn naar Dordrecht en de A-15 . Een soort niemandsland, maar wél pal naast Baanhoek-West.

Wat de projectgroep precies zou moeten onderzoeken ? Wat denkt u? Plaatsing van bomen of windmolens? Er zijn daar enorme financiële belangen in het spel, ook van speculanten. Ik hoef niet te vertellen dat windmolens in de  polder en in de Driehoek vanuit Sliedrecht te zien zijn.

Het wordt echt tijd voor de Sliedrechters om wakker te worden!

Nu kan het nog , want let op : het plan van de RES -Drechtsteden moet vóór 1 juli door de gemeenteraad van Sliedrecht zijn goedgekeurd.

Johan Lavooi

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

10 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Windmolens”

 1. Wat een duidelijke verhalen. Dat is informatie geven zoals het hoort. Eigenlijk is er dus vastgesteld dat:
  – de situatie tot 2030 geblokkeerd zal worden door de Provincie.
  – dat er een onderzoek komt om m.b.t. zonnepanelen langs Betuwelijn en Rijksweg.
  – dat de bedoeling is dat gebied niet te bebouwen en als natuurgebied te bestempelen
  – dat daarmee het doortrekken van Alblasserbos met water- en groen partijen in zicht komt?

  Maar als dat zo is, waar is de gemeente dan precies mee bezig als de antwoorden er al liggen?

  Kunnen de verschillende partijen in Sliedrecht daar ook even op reageren of een toelichting van de wethouder?

 2. Johan, een mooi en duidelijk verhaal over windturbines.
  Je vraagt ook terecht waarom het Sliedrechtse college extra onderzoek wil laten doen naar “windmolens in de driehoek”.
  Ook Nico de Jager (Statenlid SGP Provincie Zuid Holland) bedankt, dat je – voor mij toch enigszins uit onverwachte hoek 😊 – duidelijk aangeeft, dat de PvdA in Zuid Holland wel degelijk een mening heeft over het niet plaatsen van windturbines in de groene polder.

  Aanvullend daarop ben ik eigenlijk verbaasd over de hele discussie rondom windturbines in het groene hart tussen Sliedrecht en Wijngaarden.
  De Provincie Zuid Holland is in hun nieuwe omgevingsvisie 2020-2030 namelijk veel strenger voor het behoud van het groene veenweide gebied dan de gemiddelde wethouder of burgemeester denkt!
  In die visie wordt dat gebied in zijn geheel bestempeld als een cultuurhistorisch agrarisch gebied, waar recreatie en toerisme is toegestaan, maar helemaal niet bedoeld wordt als “potentiëel wind energiegebied”.
  En ook staat er letterlijk: “In het veenlandschap van het Groene Hart zet de provincie in op behoud en versterking van het waterrijke en open karakter”.

  Kortom, windturbines in de groene weilanden tussen Sliedrecht en Wijngaarden stuiten op bezwaren vanuit de Provinciale Staten, want deze zijn volstrekt tegenstrijdig met de nieuwste Omgevingsvisie Zuid Holland 2020-2030.
  En eigenlijk staat datzelfde “beschermingsprincipe” ook met zoveel woorden beschreven over woningbouw in het groene hart .

  Dus zelfs als de Drechtsteden of Sliedrecht het ooit eens zouden kunnen worden over woningbouw of windturbines op onze groene weilanden, dan kunnen we minimaal tot 2030 niet om de laatste omgevingsvisie van de Provincie Zuid Holland heen .

  Wat dat betreft wordt het de hoogste tijd, dat de provinciale bestuurders zich duidelijker uitspreken over de discussie, die wij hier voeren over windturbines en woningen in het Groene Hart.

  Uit de reactie van Nico de Jager put ik de hoop, dat hij – als Sliedrechter – zijn provinciale fractie wijst of al heeft gewezen op de discussie, die hierover in Sliedrecht en Wijngaarden speelt. En het lijkt me een goede zaak, dat ook de andere “landelijke” politieke partijen in Sliedrecht hun Provinciale Statenleden wijzen op de grote vraagtekens, die hierover bij onze burgers leven.

  Dan weten we in elk geval waar we het over (moeten) hebben!

 3. Naar aanleiding van de reacties zou ik willen zeggen : niet te somber ! We kunnen er met zijn allen ook een positieve draai aan geven . Joop den Uyl had het vaak over “3 dingen” en dat aantal zal de confessionele partijen ook aanspreken :
  1 de informatie.
  Er zijn blijkbaar maar weinig Sliedrechters die weten wat er precies gaande is.
  Maar met een druk op een link komt u veel te weten drechtstedenenergie.nl/res/index.html. En de Klankbordgroep Wijngaarden heeft een goede website klankbordgroepwijngaarden.nl.
  2. de politiek
  Dan over de beïnvloeding van onze gemeenteraad. De gemeenteraad komt nog aan zet. Het onderzoeksrapport komt eind maart gereed en voor 1 juli moet de raad een besluit nemen .
  U heeft dus nog tijd genoeg om contact op te nemen met uw favoriete politieke partij.
  3. het alternatief .
  Er is een alternatief dat momenteel serieus onderzocht wordt door een onafhankelijk bureau.
  Het aanbrengen van een geluidsscherm met zonnepanelen ten noorden van de Betuwelijn, met daarnaast een groenstrook, zodat de spoorlijn ook nog eens minder in het zicht komt.
  Als wij daar nu eens met zijn allen achter gaan staan en de ook de buurgemeenten Papendrecht, Hardinxveld, Gorinchem- en zo verder richting Duitse grens – oproepen om dit plan een serieuze kans te geven , dan komen wij misschien wat verder. Ik heb zelf al contact opgenomen met de Gorinchemse wethouder. Wie komt er nog meer in actie ? En tenslotte : steun de Klankbordgroep Wijngaarden .

 4. En wat doet men als de levensduur van 20 a 25 jaar is bereikt en deze windmolens moeten worden afgebroken? Te recyclen zijn ze niet en worden ze dus straks “gewoon”, naast de vele duizenden die nu al in Frankrijk en Duitsland onder de grond worden gestopt, ernaast gelegd? Goed voor ons nageslacht dat we onze ellende voor hen hebben bewaard! Kan er gewoon nog wel bij hoor!!

 5. Stop met die hoge windturbines!!!! Ze zijn slecht voor mens en dier . Waarom schieten deze windturbines als paddenstoelen uit de grond,terwijl er steeds meer geluiden komen dat mensen er heel veel last van hebben. Slagschaduw,gezoef en constant gebrom,laag frequent geluid,trillingen, waardoor men niet meer kan slapen. Lees de artikelen van huisarts van Manen en onderzoek van prof. Alves-Perera. Of van bewoners in Houten.Windturbines zijn niet gezond En dat in het kader van energietransitie…Ik denk meer binnenharken van subsidiegeld. En dan ook nog beweren dat met goed overleg en delen van de opbrengst van de molens,de mensen er achter staan. Onbegrijpelijk dat dat belangrijker is dan de gezondheid van mensen. WORDT WAKKER!!!

 6. Een andere Uitvinding, om energie op te wekken, in plaats van Windmolens. Is beter voor iedereen.

 7. De PvdA schreef in haar verkiezingsprogramma 2019 voor de provincie Zuid-Holland een helder verhaal: ‘Voor de overgang naar duurzame energie is het plaatsen van windmolens nodig. In een volle provincie als Zuid-Holland kunnen windturbines op land wel veel overlast geven aan omwonenden, zoals geluidsoverlast en slagschaduw. Verdere ontwikkeling van energieopwekking met windturbines zal daarom wat de PvdA betreft vooral van de Noordzee moeten komen. Aan nieuwe projecten voor windturbines op land werken we alleen mee als omwonenden instemmen, en als zij via energiecollectieven kunnen participeren. Windmolens van en voor omwonenden verdienen ruimte en ondersteuning’.

 8. Dank je Johan voor je betrokkenheid in deze! We hebben wel mensen nodig die dit op de voet volgen.
  Maar…. wat heeft inspraak voor zin? Moet je echt fysiek aanwezig zijn? Kunnen we op een andere manier duidelijk maken wat we niet of wel willen? Er is toentertijd een enquête geweest die je kon invullen. Het was overigens een slechte enquête maar je kon in ieder geval invullen wat je van windmolens en zonnepanelen in de polder vond.

 9. Inderdaad tijd om wakker te worden maar ook realistisch te blijven. Zonnepanelen op schermen langs de A15 heeft enkel nut aan de zuidzijde van de schermen. Er staan geen schermen ten noorden van de A15 en er zal hier ook geen scherm komen na aanpassing. Blijven dus over de schermen aan de zuidzijde. Deze worden aan de zuidzijde voor een groot deel afgeschermd door aanwezig groen. Daarbij hebben zonnepanelen die vertikaal worden geplaatst een lagere opbrengst dan panelen onder een hoek van circa 30 graden.
  Daarbij snap ik de bewoners van Wijngaarden niet. Hun gemeente zet zelf toch ook windmolens op de grens van de gemeente bij Hardinxeld. Kortom bemoei je met je eigen zaken.
  Kijk naar meer creatieve oplossingen: kantelbare panelen met aan éénzijde kunstgras en aan de andere zijde zonnepanelen, kijk naar opwekking van energie uit de merwede, warmte uit asfalt van de A15, veel kleine windmolen, kite power, enz enz, stimuleer zonnepanelen op daken in de bebouwde kom (denk aan korting op OZB ipv extra aanslag omdat je huis meer waard is), enz enz

 10. Hier wreekt zich dat het vertrouwen dat er sowieso invloed kan worden uitgeoefend vrijwel verdwenen is. Waar denk je aan? Handtekeningenactie zoals bij Boerhaave? Protestbijeenkomsten in Coronatijd?

  Het probleem zit in de constructie: Drechtsteden, Provincie, Rijk. Rijk geeft opdracht, provincie wil scoren, Drechtsteden doet er wat bovenop en Sliedrecht wordt door niet-Sliedrechters bestuurd met een Raad die nooit iets van zich laat horen. Steeds gaan we zo een stapje verder, zeker, zoals gezegd, door grote financiële belangen van onzichtbare investeerders. En Wijngaarden is de prooi: te klein om zich te verweren.

  Als Sliedrecht, waar al zo weinig ruimte is, mee zou moeten doen, doe het dan waar mogelijk zoals de geluidsschermen en platte daken. Of iets inventiefs met water. Ga, in ons geval, net als Papendrecht tot het minimum en streef niet naar ‘beste jongetje van de klas’.

  En partijen: LAAT NU EINDELIJK EENS WAT HOREN!!

  PvdA: zeg gewoon nee, help Wijngaarden en laat desnoods voor de tweede keer de coalitie vallen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld