INGEZONDEN BRIEF: Wel of niet integer gehandeld?

Er was eens een gemeente met een plan voor een Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Het was rond 2011. Bureau Royal HaskoningDHV werd ingehuurd, die een schitterend plan maakte voor de gemeente met wandel en fietspaden ruiterpaden een manege Alblas erin en plaats voor de voetbalvelden. Het geheel gelegen tussen de provinciale weg N482 en de Tolsteeg.

Een schets van het gebied uit het rapport van bureau Royal HaskoningDHV ‘Recreatief knooppunt Sliedrecht, visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’ uit mei 2011. 

Het werd vastgelegd in de structuurvisie en het werd daarmee beleid. De risico’s waren in beeld gebracht, onder andere met betrekking tot de grondverwerving. Het mooie! Er was al een afspraak over de aankoop van gronden waar de velden voor de voetbalvereniging op moest komen. prijs €15,- per vierkante meter, 12 ha ofwel 12 voetbalvelden. Gronden voor de manege werden ook aangekocht. De provincie Zuid-Holland ging ook akkoord dus de uitvoering kon beginnen.

De manege werd gerealiseerd, en………. toen kwam er een ander college. Dat college vond direct na aantreden in 2014 al dat de grondverwerving aan de andere kant van de provinciale weg veel gemakkelijker was. Er kon een deal met Verheij Groenvoorziening plaatsvinden. Daar kon grond van aangekocht worden, maar Verheij wilde dan wel een stuk industrieterrein maken in de polder. Hoe is het mogelijk! Het gebeurde!

De gemeente had een stuk grond die niet lag op de plaats waar de voetbal moest komen. Er kwam een nieuwe structuurvisie met terrein voor de voetbalvereniging aan de andere kant van de provinciale weg. Het zou Sliedrecht Buiten moeten gaan heten. Tot op de dag van vandaag is de grondverwerving t.b.v. de verplaatsing van de voetbalvelden nog niets opgeschoten.

Ondertussen kwam er in 2015 ook een visie voor woningbouw in de polder. Opgesteld door de provincie en de Drechtsteden waarin de heer Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) de gemeente Sliedrecht vertegenwoordigde. Letterlijke tekst: ‘laagwaardige groengebieden langs de spoorlijn omvormen tot woongebieden’ en ‘benutten van gebieden om stations voor woningbouw’. Resultaat is dat niemand meer zijn gronden voor een prikkie af wil staan ten behoeve van de verplaatsing van de voetbalvereniging. De gronden zijn geen €10,- of € 15,- meer waard, maar minimaal € 60,–.

Kortgezegd komt het erop neer dat het gemeentebestuur van na 2014 , met o.a. de heren van Len van Rekom (VVD) en Hans Tanis het voorspoedige verplaatsen van de voetbal om zeep geholpen hebben. Ze vonden het belangrijker om Verheij aan een stuk goedkoop industrieterrein te helpen als om gebruik te maken van het aanbod wat er lag in 2014 om gronden te kopen van 15,- per vierkante meter achter het station. Nu gronden aankopen kost miljoenen meer dan in 2014, tel daarbij op de kosten van plannenmakers, de ingehuurde interims en adviseurs en het realiseren van de tijdelijke voorzieningen bij de voetbal.

Het gaat echt om vele miljoenen verspild geld !

En waarom? Om Verheij Groenvoorziening een stuk goedkope landbouwgrond om te laten zetten in industrieterrein? Niemand is naar de Raad van State gegaan, maar het had daar zeker gestrand. Of kon Van Rekom een deal maken met Jan Vink? Grond voor een prikkie in ruil voor niet handhaving op overtredingen aldaar? Welk raadslid / politieke partij duikt hier eens in?

Nu de rekenkamer kijkt waarom grote projecten vertraging oplopen, moet er ook maar eens gekeken worden of er na 2014 wel integer is gehandeld door het college? Of is de voortgang van het recreatief knooppunt om zeep geholpen door de ingeving om vriendjes te helpen? De raad heeft zitten slapen en heeft nooit nagedacht over of het college de waarheid sprak. Er is nooit sprake van geweest dat de gronden ten oosten van de N482 makkelijker te verwerven waren.

Van Rekom heeft gelogen tegen de gemeenteraad en de raad heeft zitten slapen!

Kortom er zijn partijen bevoordeeld en de gemeente Sliedrecht is benadeeld. De benadeling overschrijdt de 10 miljoen euro. De gemeenteraad is voorgelogen en een project stagneert nu nodeloos. Tijd voor een grondiger onderzoek naar het voltallige college van 2014? De voetbal had al lang verplaatst kunnen zijn!

Piet Smits
Agrarisch ondernemer

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Wel of niet integer gehandeld?”

 1. Deze openheid zou van B&W en Gemeenteraad moeten komen op een open en eerlijke manier zonder poespas en zonder ambtelijke (lees onbegrijpelijke) taal in plaats van een oplettende en strijdbare inwoner.

  Daarnaast verbaast het mij dat er niemand is die aan de bel trekt over de Betuwelijn die door dit gebied loopt.
  Ga eens luisteren op de parallelweg noordzijde als er een goederentrein langs komt.
  Soms is het lawaai wat minder maar soms is het OORVERDOVEND!!!
  Deze Betuwelijn zal naar alle waarschijnlijkheid naar de toekomst toe met een hogere frequentie gaan rijden.
  Wat te denken van gevaarlijke stoffen die via de Betuwelijn worden vervoerd?
  En daar wil de gemeente Sliedrecht woningen gaan bouwen???
  Wordt het een kenmerkend voorbeeld van “als het kalf verdronken is dempt men de put”?
  Hopelijk komt men op tijd tot bezinning en hoeft er geen gemeenschapszin geld aan zinloze adviseurs/onderzoeken te worden besteed.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld