INGEZONDEN BRIEF: ‘Warmtewisselpret’ en andere perikelen in Tuinfluiterflat

De Tuinfluiterflat is een 135 woningen tellend wooncomplex, wat overwegend bewoond wordt door (hoog)bejaarde ouderen welke in meer of mindere mate afhankelijk zijn van voorzieningen geleverd door thuiszorgmedewerkers van het naastgelegen ouderenzorgcentrum Waardeburg en niet zelden voor meer intensieve thuiszorg de deskundigheid van het Rivas behoeven. Eigenlijk dus aanleunwoningen t.b.v. zorg voor ouderen, welke natuurlijk enorm opzien tegen de aankomende -maandenlange- verbouwellende (welke hoegenaamd nodig is ‘om het klimaat te redden’). Mensen op zeer hoge leeftijd wiens ‘levensavond’ momenteel door Tablis Wonen ernstig wordt verstoord. Bezwaar maken had/heeft geen zin, Tablis had van meet af aan daar noch oog noch oor voor.

Deze foto is vrijdagmorgen 9 april 2021 gemaakt bij een tijdelijke energiecentrale voor de wijk Vogelbuurt. De aan- en afvoerleidingen staan momenteel onder testdruk. Na deze proeven wordt de tijdelijke warmtecentrale in werking gesteld. Wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Tevens is door een aantal bewoners geconstateerd dat er de laatste jaren mensen beneden de 55+ criteria in de Tuinfluiterflat zijn ondergebracht, welke een zwak blijken te hebben voor excessief drugsgebruik. Een enkeling blijkt daarnaast een zwak te hebben voor alles wat lawaai maakt: meneer houdt van reggae-muziek (met veel bassen), leeft graag ’s nachts en heeft hobby in racen met op afstand bedienbare auto’s op nitro- brandstof. Hij laat deze -het liefst zónder geluidsdemping- ‘racen’ in de omgeving rond de flat en zelfs ‘proefdraaien’ in zijn woning. Inmiddels is Tablis hier meermaals op gewezen, doch meneer (welke ook van zijn balkon een ‘opslagplaats’ heeft gemaakt) zit nog steeds niet in een passende containerwoning.

On topic:
Vrijdag j.l. werd ik gebeld door een meneer van Tablis, welke mij verzocht mee te werken aan een onderzoek c.q. meetrapport. Dit meetrapport moet gaan uitwijzen of er in één van de garageruimten onder de Tuinfluiter- flat wellicht een kleinere warmtewisselaar kan komen te staan i.p.v. de -geplande- grotere. Ter info: warm water koelt bij het transporteren ervan af -zoals ook het geval gaat zijn met het aardwarmtenet- en moet op de plaats van aflevering (elektrisch) gereguleerd en bij gewarmd worden d.m.v. een warmtewisselaar. Bij huurders in de 10 hoog- flats wordt in iedere woning een afzonderlijke warmtewisselaar aangebracht, maar vanwege de kleine oppervlakte van de woningen in de Tuinfluiter- flat is gekozen voor een collectieve (meer grote) unit.

Volgens betreffende meneer (welke zich voorstelde als Tablis-regelneef m.b.t. het te realiseren aardwarmtenet) zou HVC willen weten welke capaciteiten een warmtewisselaar moet bezitten teneinde dit 135 tellende woningencomplex van voldoende ‘verduurzaamde’ warmte te voorzien en daarom werd mij gevraagd een medewerker van HVC toe te laten in mijn woning om de verwarmingsradiatoren op te meten, waarop Tablis een deskundig besluit zou kunnen nemen.

Dinsdag 6 april sprak ik een paar ‘kantoorheren’ van HVC, welke niets wisten over een ‘HVC meet-meneer’ en meenden dat het hier gaat om een onderzoek uitgevoerd door een z.g. ‘onafhankelijk adviesbureau’. Betreffende Tablis- of HVC-zendeling is inmiddels bij mij wezen meten.

‘Natuurlijk’ is dit experiment volledig in overeenstemming met de proeven welke uitgevoerd worden op Tablis- huurders in de grote flats in de proefwijk Sliedrecht-Oost: men begint ergens aan (zonder te weten waaraan precies) en onderweg stelt men wel het één en ander bij. Dat zowel huurders én huisbezitters in Sliedrecht- oost nu worden gedwongen proefkonijn te zijn heeft ook een oorzaak: miljoenensubsidie vanuit Den Haag komt niet vanzelf aanwaaien en moest dan ook worden aangevraagd. Blijkbaar is er in deze een paar jaar terug een onderonsje belegd tussen B&W en de ‘groene’ Tablis directrice Liesbeth Marchesini, waarna miljoenensubsidie werd toegekend door minister Ollongren en waardoor Sliedrecht-Oost nu één van de 27 Nederlandse proefwijken moet zijn.

Hoe dan ook: Tablis en/of HVC hebben blijkbaar het voornemen te willen gaan bezuinigen op de warmtevoorziening voor de Tuinfluiter-flat: in plaats van een warmtewisselaar met een zo hoog mogelijk rendement te installeren, mogen ouderen vanwege de ‘economische’ keuze van een zo klein mogelijke warmtewisselaar de gevolgen ervan incasseren.

Inmiddels is de ‘warmteverwisseling’ in de Staatsliedenbuurt een feit. Daar zitten mensen nu met een gebrekkige verwarming. Zelfs in de nieuw gebouwde huurappartementen bij de rotonde is het droefenis. Ik heb vernomen dat in de Staatsliedenbuurt de stookkosten aanzienlijk zijn gestegen: een slechte en dure verwarming dus.

Tablis vindt zich echter volgens hun fb- pagina nog immer ‘helder en betrokken’, hoewel communicatief de huurcorporatie in ‘relatie’ met haar huurders ernstig tekort schiet (lees: de mening van de huurder interesseert Tablis niet ene mallemoer). Tablis bewijst zich slechts als een staats- en slaafs geïnstrueerd orgaan, daarbij naïef en fanatiek- idealistisch volgend de klimaatdictatuur.

Het is vooralsnog wel helder dat HVC in Sliedrecht de grote triomfant wordt/is m.b.t. dit door Den Haag geïnitieerd opportunistisch gedoe. Uiteraard gaat de -blijkbaar succesvol- bij het volk aangeprate klimaatpaniek om het nodeloos rondpompen van belastinggeld teneinde innovaties in de markt plaatsen waarvan op inconsistente en nog immer op controverse leunende ‘wetenschap’ verondersteld wordt dat deze het klimaat naar wens zullen bijsturen.

De arrogantie alsook de ironie ten top.

Bert Verschoor

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: ‘Warmtewisselpret’ en andere perikelen in Tuinfluiterflat”

 1. Ik begrijp deze frustratie wel en veel lezers lezen mee daarom wil ik ook reageren. Verpaupering is overal aanwezig. In complexen waar veel woningen dicht bij elkaar zijn, is het moeilijk om een eenheid te krijgen. Dat heeft ook te maken of we het positieve uit ons zelf kunnen halen en het over kunnen brengen op de ander. We zijn allemaal anders. Het heeft ook te maken met onderlinge respect voor elkaars grens. Het moet je ook gegund zijn om fijn te wonen. Binnenshuis mag ieder zichzelf zijn, maar geen overlast bezorgen. Ook worden buren in deze tijd te vaak belast met hulpvragen. De moeite die iemand dan neemt wordt vaak niet gezien. Je moet er écht mee oppassen waar je in kan belanden. Dat is natuurlijk niet altijd maar het komt steeds meer voor. En ja mensen hebben zorg aan huis nodig maar ‘aanleunwoning’ heb ik niet in het huurcontract gevonden. Er is concurrentie in de zorg wat naar mening niet goed is. Er zijn nog meerdere zorgverleners te zien in het complex maar die zijn onzichtbaarder. Als namen van organisaties gaan domineren is ook niet alles. Concurrentie kan complex en overheersend zijn. Iedere organisatie heeft recht om z’n boterham te verdienen maar er moet je als huurder niks opgedrongen worden. De woonsituaties zijn daar te verschillend voor. Het past niet bij wat de overheid wil. De gezelligheid onderling moet ook uit de mens zélf komen.

  Ook heeft iedereen een eigen draagkracht wat onderschat is.
  Het heeft ook niet met leeftijd te maken. Het is voor jong en oud best heel wat. En de ‘jongere’ in de Tuinfluiter zijn ook wel 50+. Dus wie bepaald wat jong of oud is? Er moet naar draagkracht gekeken worden. Ieder heeft genoeg aan zichzelf. De problemen van medehuurders kunnen echt overbelastend zijn.

  Leefbaarheid heeft ook te maken met beheersing van sociale vaardigheden. Niet iedereen kan dit zelf. Dat kan niet alleen op het bordje van Tablis Wonen terrecht komen, maar ook bij begeleiding en handhaving. Uiteindelijk kom je uit bij de overheid die alles heeft wegbezuinigd en bij de burger heeft neergelegd. Ik denk dat alle partijen binnen hun grenzen wel hun best doen. Maar er is onderling een eenzijdige verbinding. Iedere keer worden dingen over het hoofd gezien waar burgers weer achteraan moeten gaan. Dat is demotiverend en uitputtend.

  Het is niet verkeerd dat de huizen beter geisoleerd gaan worden, maar bij de eerste brief van onderhoud, zijn er al direkt kosten voor de huurder aan verbonden. De rekening ligt bij de kleine portemonnee, terwijl een huurder geen keus heeft. Nu hoor je ook weer dat gas ‘groen’ moet zijn?….tja. Er zijn voor de huurders ook kosten aan verbonden waar niemand over praat. In dit verhaal is weer Slim Wonen onzichtbaar voor de huurder. Dus ik begrijp hun rol niet. Ze reageren niet op mails of op brieven. Kom nou eens tot elkaar door elkaar te begrijpen. Bij wie horen bevindingen en verantwoordelijkheid? Het is een versnippering wat misschien helemaal niet zo bedoeld is. Ieder complex of wijk, huur of koop verdiend z’n passende aandacht en positiviteit. De Tuinfluiter heeft een fijne geschiedenis die het waard is om nu ook fijne herinneringen te maken. Het complex zélf is juist een fijn complex. Maar dan heb ik het over de stenen. Voor de leefbaarheid ligt een taak voor de mens zélf. Aanleg van het warmtenet is voor de huurders best heel wat. Omdat je geen keus hebt kan het voelen als onmacht. Het is niet fijn om in een proefgebied te wonen terwijl de warmte en prijs ervan prima was. Je eigen verantwoordelijkheid waar ophammerd is, blokt met wat er voor je besloten is. Je hebt geen keus of inspraak. Voor Slim Wonen ligt er écht een taak van betrokkenheid in en op dit gebied.

 2. Ik roep het al net zo lang als Tablis-HVC en de gemeente Sliedrecht met dit nutteloze plan bezig zijn dat de bewoners alleen maar de dupe zijn van dit waardeloze plan. Er is nergens een plan van rendement te vinden. Wie de winnaar van de staatsmiljoenen wordt is al bekend. Bovenstaande 3.
  Wie de verliezers zijn was op voorhand ook al bekend. Dat zijn de huurders. Die beste mijnheer met zijn raceauto’s heeft hier weinig mee te maken. Wel is het bekend dat de Tuinfluiter het afvoerputje gaat worden van Tablis. En dat blijkt ook wel.
  Als ze bij ons in de rivierenbuurt gaan beginnen verklaar ik ze bij deze al de oorlog. En zullen we helaas uw bevindingen als bewijs gaan gebruiken. Ook is er al meer bewijsmateriaal uit andere gemeentes. Ook daar is het een miskleun. Ik wens jullie veel sterkte en wijsheid in deze soap.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld