INGEZONDEN BRIEF: Hoezo onbetrouwbaar?

Er was eens een gemeente die netjes conform de wet een visie had opgesteld genaamd structuurvisie. Daarin vertelde die gemeente wat ze gingen doen en hoe ze dat uit gingen voeren.

De polder achter Sliedrecht. (Foto Martin Dekker / Sliedrecht24)

In de wet is vastgelegd dat wat ze in die visie zetten voor de gemeente als opsteller bindend is. Een wettelijk vereiste is dat door die structuurvisie niet het beleid steeds opnieuw ter discussie staat. Burgers en bedrijven weten dan waar ze aan toe zijn.

In die visie is destijds vastgelegd dat het recreatief knooppunt achter het station komt ten westen van de N482 met daarin o.a. de visie op inpassing van de voetbal, recreatieve functies en o.a. een nieuwe manege. In 2013 is de visie opgesteld en dat jaar is ook een aanvang gemaakt met de uitvoering van het recreatief knooppunt, dit door manege Alblas te verplaatsen.

In 2014 kwam er een nieuwe wethouder en die maakte een plan om het recreatief knooppunt te verplaatsen naar ten oosten van de N482. Die deed dus wat nou net niet de bedoeling was van de structuurvisie namelijk het beleid opnieuw ter discussie stellen. En dit zonder dat er sprake was van een nieuw inzicht!

De uitvoering van het bestaande beleid was al in gang gezet door de manege te verplaatsen naar een plaats waar het recreatief knooppunt zal komen. De wethouder wist dat er gronden van een ontwikkelaar waren, de gemeente was daar al mee in onderhandeling en hij wist dat er wat bouwwerkjes in de weg stonden.

Maar deze wethouder deed nog iets anders, hij ging agrarische bedrijven lastig vallen. En dat is iets wat conform een provinciale verordening niet mag. Letterlijk staat er t.b.v. het recreatief knooppunt: de agrarische bedrijfsvoering dient te worden gerespecteerd.

Kortom door de nieuwe ontwerp structuurvisie die nu ter inzage ligt, stelt de gemeente opnieuw een beleid ter discussie, terwijl ze reeds is begonnen met de uitvoering van het bestaande beleid door een manege te verplaatsen en de gemeente houdt zich dus niet aan de door haarzelf opgestelde visie, terwijl die voor haar bindend is.

Ze rept met geen woord over de provinciale vereisten die deze switch onmogelijk maken, hetgeen gewoon als misleiding kan worden opgevat.

Zo is er dus straks een manege die in het recreatief knooppunt had moeten komen , maar het knooppunt ligt opeens ergens anders. Zo maakt Sliedrecht overal een zooitje van. Praxis en intratuin in Sliedrecht-Oost, halve de woonboulevaard in Sliedrecht-West.

Het is het allemaal net niet. Nu ergens ondoordacht de voetbal heen verplaatsen. Volkomen onnodig, straks een verplichting van de provincie om 1500 woningen te bouwen nabij de MerwedeLingeLijn. Want dat is ook nog een concrete opgave.

Zou de heer Tanis daar recent niet over gesproken hebben met de provinciebestuurders?

Piet Smits
agrariër / ondernemer

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

2 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Hoezo onbetrouwbaar?

  1. Vaak is het zo dat als er op bestuurlijk niveau onbegrijpelijke of inconsistente besluitvorming plaatsvindt, er sprake is van vermenging van belangen, die voor de gewone burger niet zichtbaar zijn. Hoe vaak zijn er niet schandaaltjes aan het licht gekomen met vastgoed, waarbij besluitvormers onder druk van vastgoedmagnaten, projectontwikkelaars, aannnemers en persoonlijke belangen van het rechte pad afweken? Of dit hier ook het geval is kan ik niet beoordelen, maar om deze schijn weg te nemen zou het wel gepast zijn als de verantwoordelijke personen inhoudelijk reageren op deze kwestie, die de heer Smits reeds een aantal malen via dit forum aan de orde heeft gesteld.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld