INGEZONDEN BRIEF: Het hek van de dam

Ik heb even gewacht met een reactie. Zodat ik eerst ook de toelichting van burgemeester en wethouders kon aanhoren. Dat gebeurde dinsdagavond (8 september 2020) tijdens een zgh. fractiespecialistenoverleg in De Lockhorst. Een fractiespecialistenoverleg betekent vooral veel informatie uitgestort krijgen, maar niet een onderlinge discussie tussen de raadsleden.

Dit is de horizontale variant. In het schetsplan komen onder meer de voetbalvelden langs de Betuwelijn te liggen. In de tekeningen staat ook woningbouw gepland. (Impressie Stedenbouwkundig schetsontwerp Blokland Bouwpartners en Kokon Architectuur & Stedenbouw)

Zo’n onderlinge discussie vindt normaal gesproken plaats in de oordeelsvormende vergadering. Maar die is er niet vooraf aan de besluiten over de kadernota. Ik vind dat raar, maar ja, dan gaat het over de vergaderprocedure en als je het over die procedure wilt hebben (ik haal burgemeester Van der Borg letterlijk aan) “houdt dat de voortgang van het proces op”.

Wat er precies in het voorstel staat, dat weet de raad nog niet. De kadernota (want daar gaat het om) komt pas donderdag en volgende week verschijnen voorstel en besluit. Ik verwacht een interessante discussie over een reeks van zaken (zeker de inzet van het Enecogeld).

Waar ik nogal verbaasd over ben, is het volgende:
Kort voor de zomer 2019 bracht het college de ruimtelijke visie Sliedrecht 2050 uit. Een heel ambitieus voor de herontwikkeling van ons dorp tot 2050. In die visie maakte het college (dat toen nog voor 80% bestond uit mensen, die in Sliedrecht woonden) zichtbaar dat – op termijn – er binnen Sliedrecht (ten zuiden van de A15) ruimte zou zijn voor 2500 nieuwe woningen. Bouwen in de polder was niet nodig. 2500 Nieuwe huizen in het dorp ! Ik vond dat een gedurfd plan.

Helaas bleek dat het college over de ideeën met niemand had gesproken en in het bijzonder de bedrijvigheid langs de dijk en op het Kerkerak liep te hoop. Het plan preludeerde op transformatie van die gebieden: wonen in plaats van bedrijven. Dat het daar op termijn van gaat komen, staat voor mij echt als een paal boven water.

Ingegeven door de kritiek dat het plan als een driedubbele donderslag bij heldere hemel kwam, legde de raad het op de plank. We zouden het er op een later moment nog over hebben.

Dat mijn fractie er met enthousiasme naar heeft gekeken (en ik meldde dat enthousiasme ook aan de verantwoordelijk wethouder), had ook te maken met het feit dat de uitvoering zo lang zou gaan duren, dat het aantal woningen ook op termijn niet zou worden gerealiseerd. En dat was dan weer in de lijn met het verhaal van PRO Sliedrecht over de woonvisie.

Bovendien had mijn achterbuurman, de heer Joop Keesmaat (PvdA), de vloer al aangeveegd met de bouwgetallen.

Het is meer dan een jaar stil geweest. En nu meldt het college (thans bestaan uit 25% Sliedrechters) dat bezuiden de A15 niet gaat lukken en dat we er +/- 1.250 in de polder zetten. Waar? Dat is nog niet geheel duidelijk. Wel wordt gesproken over een combinatie met de verplaatsing van de velden van de v.v. Sliedrecht. Die combinatie hebben we al getekend gezien. Of in dit gebied 1.250 kunnen worden gezet? Mijn college De Munck van D66 denkt dat daarvoor meer ruimte nodig zal zijn.

Ik weet het niet: de schetsen spreken niet over aantallen, wel over welke typen wonen mogelijk zijn: tiny houses, rijen, geschakeld, vrijstaand, patio’s en appartementen.

Deze tekening is overigens maar een deel van de schetsen. Ook in Het Middenblok (ten noorden van het station met als “grenzen” aan de oostkant de provinciale weg, in het westen de Tolsteeg en in het noorden de Middenwetering) is een woonlocatie ingetekend.

Als we daar in gaan bouwen, is er eigenlijk nog maar één grens: Wijngaarden.
Collega Prins (CDA) daarover al eens, dat je natuurlijk de Middenwetering als grens kunt benoemen. Ja, dat kan. Maar de Middenwetering als niet te overschrijden grens aan te duiden, terwijl je wel over de Betuweroute, de Merwede-Lingelijn en de A15 heengaat, getuigt van een meer dan grenzeloos optimisme.

Dat we de polder ingaan, lijkt nu wel bijna zeker. Een college met SGP/CU, CDA en PvdA komt met het voorstel. Van het CDA ken ik die voorkeur al lang, de SGP/CU hield de optie open, maar had zich eerder nog niet zo definitief uitgesproken. De PvdA was (soms voor, maar nu) alweer een poosje tegen. De vertegenwoordigers van de partij in het fractiespecialisten hielden op dit punt hun mond.

De niet-coalitiepartijen (VVD, Slydregt.Nu en D66) hebben hun voorkeur ook al geruime tijd laten blijken.
Het “slagveld” overziend zijn alleen nog PRO Sliedrecht en – voormalig PRO Sliedrecht fractielid – Geduld-2.0 niet overstag.

Bijna binnen een jaar is het tij voor “over het spoor” volledig gekeerd.

Je zou je bijna afvragen (nou, bijna?!) of we hier nu de feitelijke reden hebben om PRO Sliedrecht uit het college te gooien. Het maakt mij in ieder geval de achtergrond een stuk duidelijker.

Gerrit Venis
Fractie Geduld-2.0

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

7 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Het hek van de dam”

 1. Beste meneer Harskamp,

  zo langzamerhand weet ik wel dat uw berekeningen kloppen. Maar die van mij klopt ook. Vorig jaar zomer hadden we een college bestaand uit 1 burgemeester en 4 wethouders, waarvan er 3 in Sliedrecht woonden. Dus 4 van de 5 waren “Sliedrechters” = 80%.
  Nu bestaat het college uit 1 waarnemend burgemeester en 3 wethouders. En van hen woont er nog maar eentje in Sliedrecht. Dus 1 van de 4 is “Sliedrechter” = 25%.

 2. Hier schrik ik toch wel van. Een verwijzing naar de mogelijke reden voor de breuk met het college (waar we nog steeds de echte reden niet van weten), een P.v.d.A die blijkbaar onder druk overstag gaat omdat men het ook zonder de P.v.d.A afkan wellicht? Inderdaad staat het verkiezingsprogramma duidelijk wat anders dan bouwen aldaar. Wachten op uitleg zal wel even duren. Een college dat via HR consultants is samengesteld waarbij blijkbaar verbinding met het dorp geen voorwaarde was. Democratie is ver te zoeken en die spiegel van Gijs blijkt juist.

  Maar het schept ook duidelijkheid. Het gaat niet echt om Sliedrecht, het gaat om macht. Vandaar al die ‘ferme’ besluiten waarover nogal veel over te doen is en vandaar het gebrek aan openheid. Eigenlijk besturen ze gewoon de BV Sliedrecht. Dat kan een keus zijn maar dan ontbreekt het gevoel dat een dorpsbestuur er is voor het dorp. En dat zie je eigenlijk voortdurend.

  Het absolute gebrek aan openheid vind ik het meest stuitend. Dat hoort zeker niet bij partijen als P.v.d.A. en bij de CU. Landelijk gezien is er een groot verschil tussen SGP en CU, hier gaan ze samen. Apart zou de balans zeker ten goede komen. De CU is minder dogmatisch en veel opener en socialer. Dat mis ik nu volledig.

  Misschien moeten we bij de volgende verkiezingen eisen dat men geschikte kandidaten kan leveren uit Sliedrecht die bereid zijn om wethouder te worden.

 3. Hr.Venis ik lees het college bestaat uit 25 % Sliedrechters
  Stem en kiesgedrag Sliedrechters 2018 van de 19362 Stem en Kiesgerechtende werden 11526 stemmen uitgebracht op 117 Kandidaten.
  Volgens de Grondwet art.129 en Kieswet Gemeenten art.27 waren en zijn dit stemmen op Persoonlijke titel niks Partij
  De ZWM vertegenwoordigde 7836 Stem en Kiesgerechtende en dat is veel ja veel te veel
  Draagvlak College 2018 door Stemmen op Persoonlijke titel
  H.Visser 1588
  T.Spek 787
  H.Tanis 513
  B.v.d. Plas 83
  Totaal 2971 stemmen van 11526 uitgebrachte stemmen 26 %
  2971 van 19362 Stem en kiesgerechtende 15 %

  Draagvlak College September 2020door stemmen op Persoonlijke titel
  T.Spek 787 stemmen van 11526 uitgebrachte stemmen 7 %
  787 stemmen van 19362 Stem en Kiesgerechtende 4 %

  Wat opvalt is dat de huidige samenstelling B en W september 2020 van Sliedrecht voor een deel tot stand is gekomen via een of meer arbeidsbemiddeling buro. s van en voor Bstuurders met dit keer als Politieke achtergrond C.D.A. S.G.P. P.V.D.A..
  Het Laatste heeft niets te maken met de Kennis en Getoonde Inzet maar hebben ons als Sliedrechters wel een zeer Grote Spiegel Voorgehouden
  En het is Absoluut Geen Lachspiegel.

  Succes en Gezondheid dat laatste moet je koesteren Gijs van Harskamp

 4. Heren, dank voor jullie reacties.
  Dat de meningen over de “Spoorsprong” verdeeld zullen zijn, is volstrekt helder.
  Omdat dit toch echt (zie ook de reactie van o.a. voormalig wethouder M.A. (Riens) van der Aa) een nieuwe ontwikkeling is, lijkt het mij een prima aangelegenheid voor een referendum onder de Sliedrechters. Maar helaas, Sliedrecht kent die mogelijkheid niet. Om de spelregels daarvoor te bepalen is plaatselijke “wetgeving” nodig (dat heet verordening). Omdat ik me gebonden acht aan afspraken met PRO Sliedrecht over mijn vertrek voor 1 januari 2021, ga ik een initiatiefvoorstel in tijd niet meer redden. Wellicht dat andere fracties bereid zijn dit idee over te nemen en ik ben heel graag bereid om – met wie dan ook – een concept-verordening uit te werken. Sterker nog; die ligt bij mij op de plank.
  Gerrit Venis
  Fractie Geduld-2.0

 5. Richting Papendrecht sluiten we nu aan, richting Hardinxveld bijna. Het kon bijna niet anders maar gelukkig hadden we al het groen over de spoorlijn nog om van te genieten.
  Ik hoor zo vaak dat we oa woonruimte voor onze kinderen hier in Sliedrecht moet hebben.
  Twee van mijn drie kinderen zijn inmiddels verhuisd naar buiten Sliedrecht want waarom perse in Sliedrecht wonen wanneer er elders meer ruimte is.
  Zelf kan ik zo genieten van onze polder hierachter. Even zomaar er doorheen rijden. Kijken naar al dat moois. Wonen in een dorp is heerlijk maar we krijgen steeds meer stadse streken en dat vind ik toch jammer. Maar goed, dat is persoonlijk. Echter, je kunt grenzen niet eindeloos blijven verleggen.
  Gerrit, ik ga eens goed over jouw artikel nadenken. het zal niet waar zijn dat…. maar toch….
  Niet zo lang meer, dan mogen we weer stemmen. Ik weet het even niet meer…..

 6. Beste Gerrit,

  Mijn klein kinderen willen ook betaalbaar wonen later.

  Preventief ouderen ruimen is geen optie. Dus de diepte in wil niet.

  Wel mooie film Logan s run.

  Eigen volk eerst dan? Nee toch?

 7. Wanneer komt er een besluit en uitvoering van de plannen van het Winklerplein ?
  Nu weer fantasieën over de uitbreiding van Sliedrecht. Maak nu eerst eens af waar al jaren over gesteggeld wordt. Of worden deze fantasieën gebruikt als rookgordijn om het falen van het Gemeentebestuur te verhullen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld